Uutzendens 2018Uutzendens 2017Uutzendens 2016Uutzendens 2015ThuusbladContactGrunnegs in het noordenFotoboukLeste Nijs
Uutzendens 2018

 TOEZEBOUDEL   wordt   uutzonden   op   onderstoande    omroupen


Omroupen ook op joen tellefoon of tablet via 
 te ontvangen.    >                                     

                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                           

          

                             

 17 februoarie

          Hier de uitslag Grunneger Laidjesfestival
    

    Nij webstee       Toezeboudel
    in de moak 
        (hier)
                 

     


 Wanneer je op mien kop klikken, din heur je de herhoalen van dij weke. En dat gait via HarenFM  Hier de herhoalen van dizze weke!

Toezeboudel week 08 uutzenden 1519            Periode 18-02-2018  t/m 25-02-2018

Irene Wilkens en Sikkom Kult in Toezeboudel  

Nait vot te denken in t Grunneger meziekwereldje: Irene Wilkens en Sikkom Kult. In
2016 eerste bie t Grunneger laidjesfestival en noa twij joar heur eerste album. Lu haren
zulfs muite om 11 schiere laidjes uut te zuiken dij op heur CD stoan, omreden zai al hail
wat joaren op de planken stoan en in al dij joaren din ook al hail wat laidjes op heur lieste
stoan hebben. Mor, ze binnen der uut kommen. t Is n pracht CD worden mit n oafwisseln
van verschaidenhaid van meziek
soorten. Tien laidjes binnen schreven deur Irene heur
partner Alex Schoenmaker en  aine deur Jan Henk de Groot. Wieder waarkten aan de CD
mit Edwin Jongedijk en Mariane van der Velde.  Wie van Toezeboudel wassen der bie op
zundag 11-02-2018 in van Beresteyn in Veendam en hebben opnoames moakt. Willen ie
dit apmoal  mitkriegen luuster din noar Toezeboudel.
Ook in t pegram t Woord van Eltje Doddema en  Henk Puister mit n verhoal in
‘Vantainnoartaander’.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

Wie loaten aan meziek heuren:

Sproakwotter  -  Schuddeldouk
Maas en Folgerts  -  Kom eem bie mie zitten op baankje
Martin Korthuis  -  Elke keer alles
Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Zundagskind
Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Schounendeus
Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  De wind poest haard
Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De moat os vol

 

 
 Hier de herhoalen van dizze weke.

 Toezeboudel week 07 uutzenden 1518            Periode 11-02-2018  t/m 18-02-2018 

 Jan de Jong en Kees Visscher mit n verhoal dizze weke in Toezeboudel.

 Deur zaikte en drokte, dizze raaize gain gasten in Toezeboudel. Wel vanzulfm de schierste
 en mooiste laidjes dij grunnen riek is. En n poar schiere verhoalen dizze uutzenden. Wie hebben
 op de schappen in  t archief  van Toezeboudel   keken of der  veur dizze weke wat te bruken
 is in dit pegram. En  jawel lu, op de  plaanke van  Jang de Jong hebben wie n schier  verhoal
 vonden. t Verhoal   'Nait Vaileg'.  En op de  plaanke van  Kees Visscher  hebben wie t verhoal
 'n Dagje uut' vonden. n Laank verhoal, mor n verhoal dij van t begun tot t ende joe bezeg holdt.  
 Eltje het weer t woord van de weke. Dizze raaize t woord 'Kommen'. Dus lu, in n tied van zaikte
 en drokte n vol schier pergram.  Gewoon luustern.


 Wie loaten aan meziek heuren:

 Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Nog ainmoal daanzen mit die
 Edwin Jongedijk en Marlene Bakker  -  Ofschaaid 
 Hans van der Lijke  -  Nait op verdocht
 Marlene Bakker  -  Doe waist beter
 Krödde  -  t Gliedt van mie of
 Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid  

 Sproakwotter  -  SOA
 Hier de herhoalen van dizze weke.

Toezeboudel week 06 uutzenden 1517            Periode 04-01-2018  t/m 11-02-2018

Jan Bos mit 'Tiggeljong' dizze weke in Toezeboudel.

Jan Bos, 80 joar, (dichter/schriever in Hooglaandsters. Hai nuimt zok zulm din
ook n echte Hooglaandster. Zo trad e mit zien gedichten op bie de 'Dichtclub'
in café Marleen bie de dichters in de Prinsentoene en was e òflopen 26-01-2018  
bie t pergram van de 40ste bieainkomst van Poëzie Veendam. Dat e veur zukse 
dieverdoatsie  nog tied het mout wel blieken omreden e drok aanloop is mit n bouk. 
Aigelieks n geschiedenis bouk mit n verhoal.   ‘Tiggeljong   t verhaal van Yp, de 
steenfabrieksarbeider' kreeg de noam van t bouk mit. t Is n verhoal over socioale 
aarmoude, waark en huusvesten in de tied tussen 1860-1890. t  Bouk wordt 
uutgeven deur Jan Bos in soamenwaarken mit NoordProof uut Beem (Bedum).
Kinst dit bouk ook bie veurintaiken bestellen via    
https://noordproof.nl/tiggeljong/  
Kinst hom din via de bestelbon bestellen of n mailtje noar: bestellen@noordproof.nl
Wie willen doar meer van waiten, doarom hebben wie hom nuigd in Toezeboudel.
Ook hebben wie in t pegram Eltje Doddema mit t woord van de weke en het 
Henk Puister weer twij petten op. Henk levert weern verhoal aan in 
‘Vantainnoartaander’ en is e weer aanschoever. Körtom n reden om te luustern.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

 

  
Omslag bouk                                                  Henk Puister, Jan Bos en Gerard Lunshof

Wie loaten aan meziek heuren:

Edwin Jongedijk  -  Lezzen
Alfred Venema (Marcel Hensema) en Pé en Rienus  - Het Gronings Koningslied
Egbert Meijers  -  Nooit vergeet ik
Ede Staal  - Het Hoogelaand
Johan Raspe - Keroazie
Wia Buze  -  Aindagsvlinder

 Hier de herhoalen van dizze weke.
 
Toezeboudel week 05 uutzenden 1516            Periode 28-01-2018  t/m 04-02-2018 

Grunnegerverainen 'De Molleboon' uut Zwolle dizze weke in Toezeboudel

Dat t wat minder goud gait mit de Grunnegerverainens in ons laand bliekt wel lu, omreden
de Grunnegerverainen in Apeldoorn  stopt 
is en dij uut Utrecht ook stoppen gait. Mor
noast de verainens uut Ede, Meppel en Nunspeet is Zwolle nog n bluiende verainen mit
plm. 120 leden.  Wie van Toezeboudel hebben ais even proat mit Jan Scheper (veurzitter).
Dij nait alleneg veurzitter is, mor ook n goie proater. Dij verainen is nog laank nait dood.
Mit heur 120 leden en nog steeds wat aanwas, een bluiende verainen zoas k al zee.
Webstee van 'de Molleboon', want zo hait de verainen is:
www.molleboonzwolle.nl  
Wieder in t pergram een verhoal in 'Vantainnoartaander' van Reinder Willem Hiemstra
mit 'Maltrakteren'.  En het verhoal van de weke van Eltje Doddema.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.    
Jan Scheper            Foto moakt deur Vraauw Scheper                                           foto's  95 joareg bestoan

Wie loaten aan meziek heuren:  

Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Roup mie
Vandoage mit Roelof van de Velde  -  n Poar seconden
Törf  -  Veerten
Alex Vissering  -  Olle Tjoard
Jan Henk de Groot  -  Weerom
Krzysztof Groen  -  Noar de volgende ronde
Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster

Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 04 uutzenden 1515        Periode 21-01-2018 t/m 28-01-2018

  
Tenailverainen Con-Amore dizze weke in Toezeboudel.

De tenailverainen  Con-Amore, wat stait veur ‘Mit Laifde’, is ontstoan uut leden van mandolineclub KES op
12 november 1957. Heur eerste stuk dat speuld wui was ‘Wacht u voor de hond’ op 22 februoarie in t
Parkhotel Sapmeer.  Dizze raaize speulen lu ’Een drokke tied schreven deur Herman van der A. Wie proaten
mit Jan Kremer. Zai   speulen  10  en  17  feberwoarie in hotel  Faber op t Hogezaand en 17 meert in
‘De Molenberg’ Delfziel.  Webstee:
Con-Amore
Wieder besteden wie aandacht aan de Grunneger schriefwedstried. Inschrieven kin tot  15 feberwoarie.
Webstee: 
Schriefwedstried.

Ook hebben wie t woord van de weke van Eltje Doddema en het Henk Puister weer n verhoal in
‘Vantainnoartaander’.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
 
                             
  Con-Amore                                                                                Jan Kremer 
 
Wie loaten aan meziek heuren:

Hans van der Lijke  -  Laid van de Eems
Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Loop mor deur
Rieks Folgerts  -  Plaasderij
Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  De moat is vol
Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Nog ainmoal daanzen mit die  (nij)
Fries Wolma  -   Noakend in de regen
Hier de uutzenden dizze weke. 

 

Toezeboudel week 03 uutzenden 1514            Periode 14-01-2018  t/m 21-01-2018 

Theoaterploug Waark dizze weke in Toezeboudel.


Wie hebben t bienoam over de veurstellen 'De Menalda Vetes'. ‘De Menalda Vetes’  van
theoaterploug WAARK is òflaaid van n verhoal zoas opgetaikend in de Kronieken van 
t klooster Bloemhof, in de 13de-aiw, deur abt Emo.
Jan Veldman schreef veur dizze veurstellen n humorvolle tekst en spellaider Albert
Secuur koos  n theoatervörm dij t maist liekt op n  heurspel voor t pebliek, woarbie
geluud en meziek n belaangrieke rol speuld. De speulers wisseln aal tussen heur
rol as heurspelspeuler en dij van n persoon uut t middelaiwse verhoal, wat hail wat
humorvol spel oplevert.
 Arend Lommert en Nico van der Wijk schoeven aan en kommen
der over proaten. Webstee waark: 
www.waark.nl
Ook komt Eltje Doddema veurbie mit t woord van de weke en hebben wie Dolf Houwing
mit n verhoal in 'Vantainnoartaander'. 


  


 

Wie loaten heuren aan meziek:

Maas en Folgerts  -  Ainzoameroker   
Krzysztof Groen  -  Bist dichtbie
Andre Brals  -  Brulofsfeest
Zuver Scheerwol  -  Koeskillen
Sproakwotter  -  Koeperlaand
Veur de Wind  -  Voader


  

Hier de uutzenden dizze weke.   

 

Toezeboudel week 02 uutzenden 1513            Periode  07-01-2018  t/m 14-01-2018 

Schriever Bé Kuipers dizze weke in Toezeboudel.

Bé Kuiper begon in de tachteger  joaren in zien mouderstoal te proaten en te schrieven.
Vanòf d’ negenteger joaren stoan zien verhoalen regemoateg in Grunnegertiedschriften. 
In 1998 schreef e t joarliekse begunstegersbouk ‘Ofzain en inlevern veur de begunstegers van
stichten t Grunnegerbouk. Ook het e les had van Siemon Reker en mag e cursussen Grunnegs
geven. Mor zien veurkeur gait uut noar t schrieven. Ook leest e regelmoateg verhoalen veur.
En nou is  zien twijde begunstegersbouk uutkommen 'Gekmanswaark'.
Ook hebben wie t verhoal van de weke van Eltje Doddema.
En het Henk Puister weer twij petten op omreden e n verhoal of gedicht in 'Vantainnoartaander'
en is e net as altied ook weer 'Aanschoever'.   
Prizzentoatsie en regie Gerard Lunshof. 
  
Bé Kuipers                     

Wie loaten heuren aan meziek:

Gert Sennema en Westkantstad  -  Kostverloren
Daniel Lohues  -  Volle Moane
Krödde  -  Daanzen op de laifde
Bert Hadders  -  Poolse bruid
Harry Niehof  -  Nait allain
K2  -  Niks boven Grunnen


 Hier de uutzenden dizze weke.   


 

Toezeboudel week 01 uutzenden 1512            Periode 31-12-2017  t/m 07-01-2018 

Toezeboudel dizze weke in t taiken van de joarwisseln

Wie zitten, mit wat vaste lu, gezelleg in studio 231. Elk van dij lu het vervast wel wat 
mitmoakt dit joar.  Doar goan wie t over hebben wie draaien gezellege meziek dij 
vervast wel mit old en nij vandoun het. Nuigt binnen Henk Puister (nij bouk), Tineke 
Boersema, Krzysztof Groen (nije CD).  Jan de Jong (nij bouk) haren wie der geern bie 
had, mor haar aander dieverdoatsie. Henk leest t verhoal 'Oldjoarsoavend mit Hendirk 
en  Jantje' veur. En Gerard Lunshof leest t verhoal van Jan de Jong 'Old en Nij' veur.
En vanzulfm t woord van de weke mit Eltje Doddema.
Wie loaten heuren aan meziek:

Fries Wolma  -  n Joar is zo veurbie.
Vandoage  -  Old en Nij
Martin Korthuis  -  Cafe biljart
Hans van der Lijke  - Tango op de bloaren
Burdy  -  Gelukkig Nijjoar
Tuutjefloiters  -  Veul zegen
 


Uutzendens 2018Uutzendens 2017Uutzendens 2016Uutzendens 2015ThuusbladContactGrunnegs in het noordenFotoboukLeste Nijs