DIZZE WEKE


     TOEZEBOUDEL   wordt   uutzonden   op   onderstoande    omroupen


Omroupen ook op joen tellefoon of tablet via  
te ontvangen.>                                       

                                                                                                                                                                                                         
        

                                                                         
           

 Radio Westerkwartier sluit  zich aan in de rij van lokale omroepen.    


Hier de uutzenden dizze weke.

Toezeboudel week 17  uutzenden 1476                              Periode 23-04-2017  t/m  30-04-2017

Sproakwotter in Toezeboudel.

Aibels gezellege mirreg 16-04-2017 in Finsterwolde. Cors Onnes haar zien boerenschure
ombatterijt, tot n heus theoater. En in n goie sfeer mit vrunden, femilie  en lu dij neugd
waren wui de CD van Martin Blok en  Harry van Boven van SPROAKWOTTER prizzentaaird.  
Nait dat heur eerste CD n noam mit kregen het, nuimen ze t zulfm 'Nijmoodse Grunneger
Laidjes". Joe kennen in dizze uutzenden luustern noar vanzulfm laidjes van heur nije CD
en wie proaten mit verschaiden touheurders en vanzulfm mit Martin en Harry.
In 'Vantainnoartaander'het Henk Puister n verhoal uut de serie 'Mit pa weerom noar vrouger'
en schoeft e aan as aanschoever (sidecick).
Willen joe alles n klaainbeetje mitkriegen, luuster din noar dit pergram vanòf 23-04-2017.
Prizzentoasie Gerard Lunshof.

 


Foto Marcel-Lameijer.nl  

 

 

Wie loaten heuren:

Fries Wolma  -  Wie waren jong.
Rieks Folgerts  -  Wat mout k hier, wat dou k hier
Jan Henk de Groot  -  Opa kin ales
Sproakwotter  - De nacht
Sproakwotter  - t Vuur
Sproakwotter  - Snap der niks van
Edwin Jongedijk en Marleen Bakker  -  òfschaid

 

 

Hier d'uutzenden dizze weke.

Toezeboudel week 16  uutzenden 1475                                   Periode 16-04-2017  t/m  23-04-2017

Jan Henk  de Groot te gast in Toezeboudel week 16

Gerard Lunshof sprak  òflopen weke mit Jan Henk de Groot.  Zai haren t o.a.  over  hou
t apmoal in t Grunnegs begon. Hou t nou mit hom gait en wat zien plannen binnen in
d’kommende tied. Wel stait vast dat e in september aanloop gait mit n solo pergram
mit de noam ‘Tachteg Tammo’. Dat Jan Henk  nait een geweldig laidjeschriever, zanger,
meziekant en veurdrachtkunstenoar  (entertainer)  is,  bliekt wel bie t luuster noar t
gesprek. n Bedrieveg mens dij t spultje goud veur nkander het en veur nkander hebben
wil.  Wie goan nog hailwat van hom heuren en zain.
In ‘Vantainnoartaander’ hebben wie Jan de Jong mit t verhoal ‘Scharrelderij’.
Meerwaiten luustern goan.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.Wie loaten heuren aan meziek:

Sproakwotter – Zweedsebalen
Erwin de Vries  - Dicht tegen mie aan
Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
Jan Henk de Groot  -  Weerom
Jan Henk de Groot  -  Evenwicht

Kroddé  -  Daanzen op de laifde.
 
Hier d'uutzenden dizze weke.
                                            

Toezeboudel week 15  uutzenden 1474                                    Periode 09-04-2017  t/m  16-04-2017

Harry Töben  dizze weke in Toezeboudel

Harry Töben is nog altied aanloop mit t verfilmen van zien bouk 'Liek achter de badde' . Dat zukswat
nait vanzulfm gait bliekt wel uut t gesprek dat wie had hebben mit Harry. Ook is e drok mit n bouk
over  Geert Teis aanloop. Das n pokkel vol waark en nait in n dag kloar, mor vast beroaden gait e der mit
deur om t bouk end van t joar oaf te kriegen en te prizzentaaiern.  Ook vertelt e in t gesprek dat
e nait te koop wezen zel in de winkel mor bie inschrieven besteld worden kin. Zien tellefoonnummer
is 050-3181819. Ook kin e maild worden hatoben@oline.nl.  De opbrengst van t bouk gait noar de
film 'Liek achter de badde'.
Henk puister schoeft aan veur t verhoal 'Dombo Dichter' in t blokje 'Van t ain noar t aander'.
As ie ales waiten willen gewoon luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


    
Harry TöbenWie loaten heuren aan meziek:

Van t Knoal  -  Marleen
Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster
Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Leste traain
Henk Scholte, Linde Nijland en Bert Ridderbos  -  Knoalster Lorelei
Wia Buze  -  Grunnegs Laid
Roelof van der Velde  -  Grunnen
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Cadaans


Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 14  uutzenden 1473                                    Periode 02-04-2017  t/m  09-04-2017

Erwin de Vries in Toezeboudel.

Zundag goan wie terugge noar zotterdag 25 meert. Dou haar Erwin de Vries een INSTORE
bie Evelin Novacek op t Hogezaand. Doar wui zien CD ‘De Noodzoak’ veursteld. Nait dat e
veur t eerst te heuren was, mor het was nou n moal tied om dij CD bie t pebliek te loaten
heuren. t Was n aibels gezelleg uurtje. Ik heb geliek t kaans grepen om mit o.a. Rick Baptist
(trilploat), Andre van der Werf (basgitaar band) en vanzulm Erwin de Vries. 
In ‘van t ain noar t aander’ n verhoal van Tineke Boersema ‘Renske’.  YouTube
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
Wie loaten heuren:

Edwin Jongedijk  -  Wilder as heur  (CD  Troebadoers  Veenhoes sessies)
Harry Niehof  -  t Beloofde laand   (CD Twijduustern)
Hans van der Lijke  -  Tied kin nait aans  (CD Dagbouk van n Troubadour)
Erwin de Vries  -  Frits  (CD de noodzoak)
Erwin de Vries  -  Woar doe van holst (CD de noodzoak)
Erwin de Vries  -  Keurege hoeskes  (CD de noodzoak)
Erwin de Vries  -  Lösse grond  (CD de noodzoak)
Stroatklinkers   -  Loop noar de pomp  (CD 25 joar Stroatklinkers)
Jan Henk de Groot  -  Aaltied zo   (CD Weerom)


Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 13  uutzenden 1472                                    Periode 26-03-2017  t/m  02-04-2017

n Bezunder vol pegram dizze raaize. Wie proaten mit Gerard Hilbrants. Dij speult mit  
de tenailploug van de Grunnersproak "Börgman en de brandschichter". Henk Puister
schoeft aan as aanschoever (sidecick) en dracht ook veur t zeuvende verhoal uut de serie
'Moeke en Mulder' in 'Van t ain noar t aander'. Hier t verhoal op YouTube.
En wie proaten mit Dion Bouwes dij soamen mit Dennis Krotje
d' 1e pries van de Jury mit
t Grunneger laidjesfestival
wonnen het. Wie proaten mit baaide en ze speulen liekuutliekaan (live).
Körtom n vol pergram. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

                      
Börgman en de brandstichter "Gerard Hilbrands".       Dion Bouwes en Dennis Krotje.


Henk Puister, Gerard Lunshof, Dion Bouwes en Dennis Krotje.

Wie loaten heuren:

Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
Gert Sennema  - Woorden
Glas, Scheele en Lars  -  Laiverd kom weer bie mie
Verschaiden nummer van Dion en Dennis
Swinder  -  Zundagmörgen

Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 12  uutzenden 1471                                    Periode 19-03-2017  t/m  26-03-2017

Zotterdag raaizen wie of noar stad. Doar hebben wie de joarliekse dag van de
Grunnegertoal. Toezeboudel moakt opnoames en loaten joe dij in weke 12 van
Toezeboudel heuren. Dus lu, n uur laank 'De dag van de Grunnegertoal' in t
pegram. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Foto's van de dag.
 
Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 11  uutzenden 1470                                    Periode 12-03-2017  t/m  19-03-2017

Te gast in weke 11 van Toezeboudel  is Nane van der Molen.

Nane van  der  Molen  pas  vanòf  2008 aanloop  mit  Grunnegs.  Hai is vanòf dij tied
nait onverdainstelk  west mit  schrieven  omreden e al  veschaiden priezen  wonnen
het. Zien mainste waark gait over t boeren leven, olle lu en dingen dij veurbie goan.
Vanòf   feberwoarie is e d’ nije veurzitter van Stichten t  Gunneger Bouk.   Stichten
In Toal en Taiken  schrift e:  ‘Dikste zörg  is  hou wie  Grunnegers mit nkander in de
baainen holden kinnen!’
Wieder schoeft aan  Henk Puister mit  n biedroage  in ‘Van t ain noar t aander’. En is

is e weer aanschoever (sidecick).  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


Nane van der Molen mit de prizzentator.


Veurjoar in dichterij  Nane van der Molen


Wie loaten heuren:

Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Nij
Edwin  Jongedijk en Marleen Bakker  -  òfschaid
Rien van Boven  -  Most heuren,  mien wicht
Maas en Folgerts  -  Woare laifde
Sproakwotter  -  Blief toch bie mie
Boetenbaaintjes  -  Raaiger

         

Ale uutzendens  2017


 DIZZE WEKE Meer uutzendens van 2017Uutzendens 2016Uutzendens 2015Uutzendens 2014 ThuusbladContactGrunnegs in het noordenFotoboukLeste Nijs