Hier de uutzenden dizze weke.
    

  Toezeboudel week 52 uutzenden 1511                            Periode  24-12-2017  t/m  31-12-2017

  Marcel Hensema mit 'mijn Vrede'  dizze weke in Toezeboudel


  Noa t sukses van ‘Mijn Ede’ en ‘Mijn Tweede’ is  Marcel Hensema aanloop goan mit n
  nij theoater stuk veur in d’kerstvekaansie.  n Femilieveurstellen ‘Mijn Vrede, is n
  kerstverhoal, op zien Grunnegs.  Marcel Hensema nemt jong en old in ‘Mijn Vrede’ mit
  hou t apmoal echt  goan is mit Maria, Jozef en het lutje potje Jezus. ‘Mijn Vrede’ is n
  veurstellen veur t haile gezin mit n bulde humor en op  bezundere toulichtte verhoalen.
  De veurstellen het zowel Grunneger as Nederlandse teksten en is veur elk en ain goud
  te verstoan. Wie van Toezeboudel loaten joe heuren hou lu genoten hebben van Marcel,
  zien bezundere goud spel en dwoase situoatsies. Wie kinnen joe alleneg anpeerdjen

  om te goan kieken en of of te luustern. Site NNT
  Henk Puister  het n verhoal in “Vantainnoartaander”. En Eltje Doddema het t woord van
  de weke.     Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  We loaten heuren:

  Sasja Velt   -  Vrede op aarde (1973)
  Jan Henk de Groot  -  Altied Kerstmis
  Titi Veen  -   Kerst mit old en nij
  Johan Raspe  -  Maria's Kindje
  Veur de wind  -  Snijwit Kerstfeest
  Krödde  -  In de winter


  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 51 uutzenden 1510                             Periode  17-12-2017  t/m  24-12-2017


  Peter van der Veen dizze weke in Toezeboudel

  Nait dat e nij is in t Grunnegs, mor is meer  bekend in t Nederlands en Engelstoalege. 
  Der mag best n moal wat meer aandacht schonken worden aan, Peter zien Grunneger
  laidjes. In zien aigen studio moakt e de mooiste melodieën en de mooste teksten
  .

  Leste laidjes dij uutkommen binnen:  'Veurlopeg' en  
   'Toch zol k aan die denken'.
  Peter het n pracht stem en zel dan ook in menneg huuskoamer goud aankommen.
  Wie proaten mit hom en zellen n bulde van hom aan de wait kommen.
  Ook proaten wie nog even mit Herman Hofstra en din willen wie waiten hou of t der
  bie t Grunneger Laidjesfestival veur stait.
  In 'Vantainnoartaander' Jan de Jong mit n verhoal en Eltje Doddema het weer t
  woord van de weke. Körtom, weer n reden om te goan luustern.  Peter van der Veen   

  Wie loaten heuren:

  Sproakwotter  -  Schuddeldouk
  Marcel Hensema -  Zalstoe aaltied bie mie blieven  (opname DWDD)
  Boetenbaaintje  -  Raaiger 
  Peter van der Veen - Veurlopeg
  Peter van der Veen - Haart van mien geveul
  Edwin Jongedijk  -  As ik de moan was 
  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 50 uutzenden 1509                             
  Periode  10-12-2017  t/m  17-12-2017

  Tenailschriever  Johan.E.G Ruiter dizze weke in Toezeboudel

  ‘Wel ben k? Gewoon Johan E.G. Ruiter uut Grunnen en k heb n bulde  plezaaier in t
  schrieven van tenailstukken’ . Dat schrift Johan op zijn webstee.  Geef Johan  mor
  n pen en pepier doarbie zien aigen doeme en  is  tevreden. Wieder het e doarbie n
  bulde humor en veurstellensvermogen. Zien stukken worden n bulde speuld. Reakties
  binnen mainst  goud. Der binnen al hail wat stukken uut zien penne stroomt. t Mainst
  in t Grunnegs. Al zien stukken worden uutgeven in Grunnegs, Nederlands en Frais.  
  Frais kin en zulfm nait schrieven, mor let e vertoalen. Joe kinnen hoast wel zeggen
  dat t zien affeer is. Mor noast zien tenailschrieverij het e nog aander dievertoatsie.  
  Doar goan wie t vanzulfm ook over hebben.
  Henk Puister het baaide petten weer bie zok omreden e aanschoever en verteller is.
  Hai het n verhoal in ‘Van t ain noar t aander’.  t Verhoal van Henk stait op
  YOUTUBE.
  En Eltje Doddema komt veurbie mit t woord van d’weke. Dus lu, gewoon òfstemmen.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

      


  Wie loaten heuren:

  Dion Bouwes en Dennis Krottje - De moat is vol
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Carpe diem
  Fransien Kuipers  -  Bist veraanderd
  Wia Buze  -  Thoes
  Edwin Jongedijk  -  Hemingway Whisky.

  Hier de uutzenden dizze weke. 


  Toezeboudel week 49 uutzenden 1508                              
  Periode  03-12-2017  t/m  10-12-2017

  Roelof van der Velde dizze weke in Toezeboudel

  Roelof van der Velde is  n Grunnegstoaleg  laidjeszanger uut Winschoot (Winschoten). 
  Zien haile leven moakt e meziek. In 2006 begon e mit  t schrieven van zien aigen laidjes.
  Noadat e n wat laidjes schreven haar,  mos der mor n band kommen om laidjes op t podium
  te prizzentaaiern. In 2008 was doar de band VaNDOaGE woar e n cd mit opnomen het. Dizze
  is via verschaiden pergrammoas, op kompjoeter, te beluustern. Inmiddels is  Roelof weer
  wat meer op zok zulfm kommen stoan en binnen der verschaiden schiere laidjes van zien
  haand verschenen. n Poar, Vriendin, n Poar seconden, Vrumde, Vrijhaid, Grunnen en zien
  allerleste t Zulfde laid. Laidjes dij e schrieft binnen optaikend uut zien doagelieks leven.
  Roelof waarkt in de zörg. Ook doaruut binnen laidjes optaikend. Zien meziekkeuze is braaid, 
  mor de joaren 80 is veur  Roelof hail belaankriek. Leste joaren is e ook aansloten bie t
  Christelijk Mannekoor Albatros uut Pekel ( Nieuwe Pekela). Doar zellen wie t vervast ook

  nog wel even over hebben.  Roelof zien (webstee)
  Ook hebben wie n verhoal van Jan de Jong in 'Van t ain noar t aander'. 
  En hebben wie t woord van Eltje Doddema. Ook proaten wie nog even mit Bé Puister. Wie
  vroagen hom din hou of de verkoop van t bouk 'Weerom noar Vrouger' gait.
  Körtom, gewoon luustern goan op ain van de omroupen woar wie bie aansloten binnen. 

  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Gesprek met Roelof van der Velde  op Youtube
   

  Wie loaten heuren: 
  youtube
   Krzysztof Groen  -  Over mien liek
  Linde Nijland  -  Wachten
  Verschaiden nummer van  -  Roelof van der Velde
  Troebadoers  -  Riekdom


  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 48 uutzenden 1507                              Periode  26-11-2017  t/m  03-12-2017

  Ina Rozema van 'Toalgenoten' in Toezeboudel.

  Ina Rozema proat Grunnegs, leest Grunnegs, schrieft Grunnegs, eet Grunnegs, sloapt Grunnegs en
  dut wieder ales in t Grunnegs. Dus, wie hebben t over t Grunnegs. Hou kin t ook aans. k Proatte mit wat
  lu en dij vertelden mie: 'Dij most n moal vroagen'!  Zai zit bie n plougje dat zok 'Toalgenoten' nuimt
  en twijmoal in t joar bie nkander komt. Doarom hebben wie heur nuigt. Meziek, tenail, cabaret en
  veurdracht ales mag ze lieden. Joe kinnen t nait opnuimen of wie proaten der over. t Zel mie nij doun
  wat wie apmoal van heur aan de wait kommen. O ja, ze schrieft ook verhoalen, dus zellen wie vervast
  wel n verhoaltje van heur te heuren kriegen. Verhoal van Ina Rozema  'Tante Bertha'. 
  YOUTUBE
  Henk puister het weer twij petten op aine as 'aanschoever' en leest e n verhoal veur in 'Vantainnoartaander'.
  En het Eltje Doddema weer t woord van de weke in t kovvertje stopt.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Henk, Gerard en Ina Rozema

  Wie loten heuren:

  Veur de wind  - Twijzoamhaid (De Goliath Tracks)
  Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Ainzoame roker
  Krzysztof Groen  -  Noaberhulp
  Troebadoers  -  Hoeln as n wolf
  Hans van der Lijke  -  Hail wereld is kunst
  Swinder  -  Josie


  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 47 uutzenden 1506                              Periode  19-11-2017  t/m  26-11-2017

  Eerste, Grunnegs toalege, CD Krzysztof Groen veur t eerst in t daglicht bie Toezeboudel.

  Krzysztof Groen komt uut Veendam, hai zingt in t Engels en in het Grunnegs. Hai speult vanòf
  zien twaalfde gitaar en speult bezunder geern Johnny Cash. Deur de meziek van Edwin Jongedijk
  roakde hai hail uut kedde deur ook Grunnegs zingen te goan. Deur zien aigen, deur homzulfm
  moakte, Grunnegstoalege laidjes leverde de bekende schriever en dichter Henk Puister de teksten.
  Zai kwamen nkander tegen in Toezeboudel en de soamenwaarken was doar. Groen won in 2017
  de daarde pries tiedens het Grunneger Laidjesfestival in t Der Aa-Theater.  Omreden e dij oavond
  ook de pebliekspries won mocht e n singel opnemen, dat wui ‘Noar de Volgende Ronde’ waarvoor
  Puister de tekst schreef haar. Nou komt Zundag 26 november zien eerste Grunneger album uut. In
  Toezeboudel komt e, soamen mit tekstdichter/schriever Henk Puister, dij ale teksten schreven het.  
  Wie proaten over zien  album. De noam van t album, hou kin t ook aan 'Noar de volgende ronde'.
  Tineke Boersema leest n verhoal veur in 'Vantainnoartaander' t verhoal snert op
  YOUTUBE.
  En Eltje Doddema mit t woord van
  de weke.   Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Wie loaten heuren:

  Sproakwotter  -  Dreum van n Vlinder
  Roelof van der Velde  -  Grunnen
  Fries Wolma  -  n Joar is zo veurbie
  Verschaaiden nije nummer van Krzysztof Groen  (nij)
  Peter van der Veen  -  Toch zal ik altied aan die denken  (nij).


  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 46 uutzenden 1505                              Periode  12-11-2017  t/m  19-11-2017


  Aly Freije dizze weke in Toezeboudel.


  Aly Freije wui geboren op (Veelerveen, 1944) is n boerendochter en het heur jeugd deurbrocht op
  t pladdelaand in Oost-Grunnen op grens mit Duutslaand. In 2008 kreeg zai de Freudenthalpries veur
  nije Nedersaksische literatuur. En in 2009 de Literaire Pries Grunnen van Stichten t Grunneger bouk.

  Dou is ze goan schrieven veur t tiedschrift ‘Krödde’. Heur eerste Grunnegstoalege  bundel is
  ‘Wondpoeier’ dij uutkwam in 2009. Der  verschenen gedichten in n verzoamelbundels as ‘De wierde
  van Wierum’ in 2010, ‘Verrassend Nedersaksisch in 2010,  ‘Zacht gezicht aan zacht gezicht’ in
  2011, dat apmoal uutgeven bie
   '‘
  Uitgeverij kleine Uil’.  n Verhoal verscheen in ‘Gloepends mooie
  verhoalen’in 2014.  Ze het vanzulfm nog veul meer doan veur de Nederlandse en Grunnegertoal.
  En doar goan wie t mit heur over hebben.  Ook leest ze tiedens t gesprek enkele gedichten veur

  uut heur bundel 'Wondpoeier'.  2 gedichten uut Wondpoeier 'Veenwichtje'en 'Grenslaand' (Youtube)
  Heur webstee:   
  www.taalpalet.nl 
  Ook hebben wie t woord van de weke mit Eltje Doddema.
  Körtom, gewoon luustern goan.


  Aly Freije   foto: dichtstadgroningen.nl

  Wie loaten heuren:

  Krödde - Duuster
  Bert Hadders en de Nosems  -  Gruinteboer van Oosterpaark
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Stil
  Hans van der Lijke   -  Doarom zing ik
  Törf   -  Naacht
  Marlene Bakker  -   Waarkhanden


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 45 uutzenden 1504                              Periode  05-11-2017  t/m  12-11-2017


  Dion Bouwes en Dennis Krottje  dizze weke in Toezeboudel

  Dizze weke Dion Bouwes en Dennis Krottje. In t begun van t joar speulden ze veur
  t eerst soamen. Noa t winnen van t Grunneger Laidjesfestival, opnoames werden
  vot draaid in Toezeboudel, mochten baaide n singel opnemen. Dizze wui draaid
  bie verschaiden omroupen. Dion en Dennis haren n vlaigende start noa t laidjes-
  festival, zo stonden lu op verschaiden festivals woaronder t Bevraaidenfestival
  in stad. Nou kommen lu mit heur twijde singel uut 'De moat is vol'. Genog te
  beproaten mit lu dij vol meziek zitten. Henk Puister is aanschoever en het n
  verhoal in 'Vantainnoar t aander'.  Verhoal 'Ol grieskop'
  Youtube.
  En Eltje doddema mit 't Woord van de weke'.
  Ook t laid van 'Veur de wind' heur vaarde 'Volle moan'. Genocht dus.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof  Wie draaien:

  Roelof van der Velde  -  tZulfde laid
  Veur de wind  -  Volle moan
  Harry Niehof  -  Hé olle
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  De moat is vol
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster

  .


  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 44 uutzenden 1503                              Periode  29-10-2017  t/m  05-11-2017

  n Vervolg mit Bram Wiekens in Toezeboudel.

  Dizze raaize hebben wie Bram Wiekens weer n moal in de uutzenden. Wie haren

  in uutzenden 1498  nait genogd tied om ales mit hom t beproaten. Wie hebben

  hom dou nuigd om mit n moand terugge te kommen en das dizze uutzenden. Wie
  waiten dat
   Bram Wiekens sinds n joar of vieftien verhoalen  schrift. Eerst in t
  Nederlands, mor al snel is e overstapt op t Grunnegs. d’Eerste verhoalen speulen
  hoast zunder uutzundern zok òf  in zien geboortedörp Oll Pekel.  Mor noa n 
  körde
  periode op t Hogezaand woont te hebben is e noar
   Ommelanderwieke vetrokken.

  Doar speulen z
  ok nou de verhoalen òf. Mor dou wie heurden dat e ook nog tenail-

  stukken schrift en nog n webstee het,
   haren wie te waineg  tied om doar ales

  van te waiten. Dus lu, wie kinnen hoast wel zeggen: 'n Vervolg mit 
  Bram Wiekens'.

  Ook leverd Bram n verhoal in 'Vantainnoartaander'. Webstee 'Grunneger Verhoalenwinkel'.
  En t woord van Eltje Doddema komt veurbie.

  Prizzentoatsie Gerard Lunshof

  Baaide verhoalen van Bram Wiekens stoan op YOUTUBE.   Kiepkerel   Zummertied  Wie Loaten heuren:

  Edwin Jongedijk  -  Lezzen
  Margret Maas en Rieks Folgerts  -  k Heb die zain in traain
  Stroatklinkers  -  Hindrek Klain
  Krödde  -  Aaltied Speulen
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Onderwegens
  Roelof van der Velde  -  t Zulfde Laid


  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 43 uutzenden 1502                              Periode  22-10-2017  t/m  29-10-2017


  Henk en Bé Puister mit t bouk 'Weerom noar vrouger' in Toezeboudel.

  Vanòf 2009 schreef Henk Puister n verhoalen serie over de kinderjoaren en jeugd van
  zien voader Wessel Puister.  Henk en Bé heur voader Wessel is geboren 7 juli 1924 en
  uuttied kommen op 8 september 2016. Noar aanlaiden van al dizze verhoalen, dij
  pubelsaaierd binnen in t boukje 'Pluustergoud' en loater in t pergram 'Toezeboudel,
  hebben baaide zeuns docht, 'Doar mout n bouk van kommen!'. Baaide hebben de koppen
  bie nkander stoken en hebben der n pracht bouk van moakt. Mit ekstroa verhoalen en
  gedichten as aanvullen. Ook het Bé zien aandail in t bouk deur in t Nederlands  geweldeg
  mooie verhoalen en anekdotes te schrieven. Kindst doarom wel zain dat schrieversbloud
  bie baaide jongens 'Henk en Bé' in d' Puisters genen zit. Mit aanvullen van foto uut t
  Puister archief is t bouk n aanroader. Wie in Toezeboudel proaten mit Henk en Bé  en loaten
  doarbie ook toupasselke meziek heuren. Dus lu, òfstemmen op Toezeboudel.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  t Bouk                                                Bé,  Henk Puister Sr (eerste boukje) en Henk Puister

  Om t bouk te bestellen even n braivie noar   b.k.puister@gmail.com

  Wie loaten heuren:

  Askaybrothers  -  Bebieboom
  Fries Wolma  -  Beatpiroaten
  Krzysztof Groen  -  Weerom noar Vrouger   (Nij)
  Age van der Velde -  Opa zien harmonika
  Fiebeldekwinten  -  Doe klain vlindertje
  Wia Buze  -  Heb mie laif

  Hier de uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 42 uutzenden 1501                              
  Periode  15-10-2017  t/m  22-10-2017

  Grunneger sproak uut stad in Toezeboudel 


  De Grunneger Sproak zet zok al sunt 1919 in veur t bevordern en t in stand holden van de
  Grunneger toal en cultuur.  Hail laank het De Grunneger Sproak n verainen west, dij heur

  toneelveurstellens in t aigen gebaauw aan de A-kerkstroat 11 in Stad gaf. In de begunjoaren
  haar de verainen sikkom drijdoezend leden en wekenlaank wurden veurstellens geven tiedens
  zogenoamde kovvieverziedes.  

  Begun 2010 is de verainen omzet in Stichting De Grunneger Sproak,
  omreden t gebaauw noa
  n lange verhuurtied weer in aigen beheer nomen is. Noam aan de gevel is dou veraanderd in 
  Der Aa-Theater. Mor de doulstellen is nog aaltied t zulfde, noamelk t aanpirtjen van de Grunneger
  toal en cultuur. Herman Hofstra schoeft aan om te proaten veur weer n nij seizoen, dat begunt op
  zotterdag 21 oktober. Nij in pegram Eltje Doddema mit 't Woord van de weke en Tineke Boersema

  zit mit  verhoal 'Noppie de Kabouter'  in ‘Vantainnoartaander’.  verhoal hier op YOUTUBE
  Prizzentoatsie   Gerard Lunshof.

  Webstee  :  www.degrunnegersproak.com                    Herman Hofstra  was te gast.


  Wie loaten heuren:

  Krödde   -   Ik Kom Der Aan 
  Sproakwotter  -  Koeperlaand
  Kristof Groen   -  Huuswoarts
  Dion Bouwes en Dennis Kröttje  -  Duuster
  Veur de Wind  -  Mörgen Blift t Nacht
  Evert en Bart Kruizinga  -  Hoge bulten


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 41 uutzenden 1500                              Periode  08-10-2017  t/m  15-10-2017

  1500ste Toezeboudel in weke 41

  B
  egun december 1988 fietste ik noar t verzorgens  te huus ’t Sint Jozef’ Doar zel k mien
  eerste  radio  uutzenden  moaken . t Was veur  de B.O.H.S., dat  stond  veur  ‘Bejaarden
  Omroep Hoogezand Sappemeer’.   De noam ‘Toezeboudel’ schoot mie deur de kop veur
  dat k binnen stappen dee.  ‘Hou hait dien pergram?’ vruig Joop Koeneman dij achter de
  knoppen  zat. ‘Toezeboudel!’ zee  k. Nait  deur  dat k op 8 oktober 2017 de 1500ste
  'Toezeboudel' moaken zel. Loater wui B.O.H.S., mit n bulde toeters en bellen, radio
  Compagnie (Komnij).   Nait dat k van dizze uutzenden n groot feest moaken wil, mor
  derbie stilstoan doun wie wel even.   


  In dizze uutzenden hebben wie as gast de ploug ‘Sproakwotter’ dij bestait uut Martin Blok


  en Harry van Boven.  
  En in ‘Vantainnoartaander’ zitten Henk Puister en Jan de Jong.  Henk dij vanòf t begun
  mitwaarker is en Jan de Jong dij ook alweer hail wat joaren regelmoateg n verhoal
  verteld in pergram. Dus lu even luustern goan.
  Aanschoever Henk Puister en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Boukje bestellen van Jan  de Jong 'Stilte van wind'  (hier)

  B

  Meer foto's  (hier)


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 40 uutzenden 1499                              Periode  01-10-2017  t/m  08-10-2017

  Bogdike streektoaldag  Veendam dizze weke in Toezeboudel.

  Stichten Bogdike organisaaiert op zotterdag 30 september De Romein Streektoaldag in Veendam.
  n Manefestoatsie mit n keur aan artietsen uut de pervinsie Grunnen dij zingen en vermoaken
  in de Streektoal. En mit dizze streektoaldag sloet Bogdike t boetengebeuren 2017 òf. Der 
  binnen midden in t dörp  van Veendam nog aaltied leegstoande panden. Vaar panden worden
  bruukt veur meziek en vermoak. Lu van d'organisoatsie hopen op n bulde touheurders. Ook
  dizze raaize n pegram in kefee 'De Toeter' aan t Beneden Westerdaip en in Kefee 'Buuv' in
  d' Kerkstroade. Wie van Toezeboudel loaten joe net as sikkom elkjoar mit beleven hou of
  t der heer ging. Wie proaten mit meziekanten en touheurders. Aan t pegram waarken mit':
  Aan het programma werken mee: De Stroatklinkers, Martin Korthuis & Eddo Pol, Mark 
  Brinkhuizen, Tineke Rouw, Veendammer Mannenkoor, Bert Hadders, Gert Sennema en West-
  kantstad, Laurens Schreuder en Alex Staal, Zuver Scheerwol, Beecham, Erwin de Vries, Be 
  Schmaal, Harry Niehof, Irene Wilkens & Sikkom Kult, Roelof van der Velde, Krzysztof 
  Groen, Erik Hulsegge en Zangduo K2. 
   
  In 'Vantainnoartaander' n verhoal van Tineke Boersema 'Lekke baand'.  (
  YouTube) 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof 

             Poster                                                                      Proaterij mit Gert Sennema
               Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 39 uutzenden 1498                              Periode  24-09-2017  t/m  01-10-2017

  Bram Wiekens in Toezeboudel.

  Bram Wiekens schrift sinds n joar of vieftien verhoalen. Eerst in t Nederlands, mor al snel is e 
  overstapt op t Grunnegs. d’Eerste verhoalen speulen hoast zunder uutzundern in zien geboortedörp 
  Oll Pekel. Noa n körte periode van vief joar op t Hogezaand, woont e nou al weer datteg joar op 
  Ommelanderwieke. Zien maainste verhoalen speulen zok doar din ook òf.
  Sinds n dik joar is Bram ( vervrougd ) mit pensioen. En vanòf dij tied, mit veul extra vrije tied, zit 
  e in zien aigen schrievershut mit zien kompjoeter en zien aigen fantasie. Hai het al vaar boukjes 
  uutgeven en kin zien verhoalen ook kwiet op zien aigen webstee: '
  Grunneger Verhoalenwinkel'.
  Wieder komt Harm Tabak even bie teutjen over t Grunneger festival in Appingedam op 7 okt.
  En Henk Puister het weer n verhoal in 'Vantainnoartaander'.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof

  t Verhoal van Bram Wiekens 'Toezeboudel' stait op YOUTUBE
  .


  Bram Wiekens   en   Gerard                                                                Grunneger festival 7 okt.

  Wie loaten heuren:

  Edwin Jongedijk  -  Ons volk
  Veur de wind  -  A7
  Maas en Folgerts  -  om eem biemie zitten op baankje
  Harry Niehof  -  Ver van Hoes
  Swinder  -  Zalstoe altied bie mie blieven
  Sproakwotter  -  Schuddeldouk
  Krsysztof Groen  -  Noar de volgende ronde
  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 38 uutzenden 1497                              Periode  17-09-2017  t/m  24-09-2017

  Fries Wolma kommende weke in Toezeboudel.

  Fries Wolma begon zien meziekoale loopboan as 14-joarege sologitarist bie d’ Grunnenger 
  beatband ‘The Javelins
  ’. In 1968, noa t uutainvalen van ‘The Javelins’, gait Fries soamen 

  wieder mit Jan Suiveer  mit de meziekploug ‘Ash-tray’. In november 1977 goan ‘The Javelins’ 
  weer soamen in d’ olle bezetten,  dat zal zo blieven tot t overlieden van zanger Jan Suiveer 
  in 2008. In 2010 is Fries soamen mit Sijtse Scheeringa n nij duo, onder noam Zuver scheerwol 
  begonnen.  Leste tied is Fries mit bezunder schiere  Grunnegerlaidjes aanloop, dij deur hom 
  zulfm schreven en van muziek veurzain bennen. Alleneg al in d' oaflopen joaren schreef hij 
  ‘Zummertied’, ‘Noakt in de regen’, 
   ‘Wie waren jong’, ‘Vrijhaid’ mit 'Zuver Scheerwol' en samen 
  met Marianne Veenstra t emotievolle ‘Dodelijk verliefd’ (NL). We proaten mit Fries en vroagen 
  wat e zoaal apmoal nog meer doan het. Ook hopen wie dat lu van  ‘Veur de wind’ even 
  aanschoeven mit n nij laidje uut  ‘De Goliath Tracks’. 
  In ‘Vantainnoartaander’ Jan de Jong mit t verhoal 'Tochtsloot'. Ook komt e mit n nij bouk uut. (
  YOUTUBE
  )

  ‘Schoefaan’ is Henk Puister. Prizzentoatsie Gerard Lunshof  . 

  Fries Wolma                        Nij Bouk Jan de Jong                            Gasten in Toezeboudel Harm, Henk, Eltje, Gerard, Jan en Fries.


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 37 uutzenden 1496                              Periode  10-09-2017  t/m  17-09-2017

  Grunnegerartietsen  veur K6 tegen kanker in Toezeboudel.

  Stichten 'K6 tegen Kanker' organisaaiert op vrijdag 10 november n Benefietconcert.
  K6 is bezeg gelden in te zoameln veur t nije zaikenhuus in Scheemde. In augustus 
  2018 wil K6 doar n 'Eyeplay' geven veur n wachtroemte veur slim zaike kinder.
  Veschaaiden artiesten doun mit woaronder 2 Körten 2 Langen en Krzystof Groen.
  Wie proaten doarover mit Marieke Kruizinga. Veur koarten 
  (0597 - 532517)
  Ook proaten wie mit Merlene Bakker. Din hebben wie t over 'Spinbarg'. Grunneger
  volksverhoalen. Een schip vol  beeld en geluud. Doarmit voaren ze d'haile pervinsie deur.
  Marlene treedt doarbie op en zingt laidjes dij betrekken hebben op de verhoalen.
  Zai zel ons vertellen hou t inkander zit. Veur koarten 
  http://www.spinbarg.nl/activiteiten

  Henk Puister het weer n nij verhoal schreven in 'Vantainnoartaander'. t Verhoal gait

  over twij mannen dij mekoar noar t leven stoan. t Verhoal 'Sjomp' (YOUTUBE)
  Ook nijschiereg wat zok apmoal òfspeuld
  in Toezeboudel, din gewoon luustern goan. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Wie loaten heuren:

  Maas en Folgerts  -  Tien Doagen
  Dion Bouwes en Dennis krottje  -  Duuster
  Harry Niehof  -  Haibel in t Café
  2 Körten 2 Langen  -  Kaans is klaain
  Marlene Bakker en Bernard Gepken  -  Zeewiefkes
  Roelof van der Velde  -  Vrijhaid  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 36 uutzenden 1495                              Periode  03-09-2017  t/m  10-09-2017


  Margret Maas  en Rieks Folgerts dizze weke in Toezeboudel.

  Hebben baaide oflopen joar al n cd moakt. Nou komt der in September n nije CD uut.
  Wie willen in Toezeboudel vanzulfm waiten hou dizze CD totstand kommen is. Wel kinnen
  wie verklappen dat teksten binnen van Dick Kamphuis, Henk Puister en Margret Maas.
  t Idee, van dit ales komt, van Rieks Folgerts. t Zel mie nij doun of lu weer net zo'n schiere 
  CD moakt hebben. Noam van de CD 'Kiek, ons twijde'. Wie goan der ales over heuren.
  In 'Vantainnoartaander'  n verhoal van Jan de Jong 'Even oet eerns'.

    Margret en Rieks mit heur nije CD                     Henk, Rieks, Margret en Gerard

  Wie loaten heuren:

  Martin Korthuis  -  Elke keer ales
  Sproakwotter  -  Blief toch bie mie
  Edwin Jongedijk  -  As ik de moan was
  Verschaiden laidjes van Margret Maas en Rieks Folgerts
  Erwin de Vries  -  Noakend


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 35 uutzenden 1494                              Periode  27-08-2017  t/m  03-09-2017

  ‘VEUR DE WIND’ dizze weke in Toezeboudel.. 

  Onder de noam “Tied Zal t Leren” binnen Eltje Doddema en Harm Tabak as duo “Veur De Wind” leste tied  bezeg 
  west mit n hail schier project. Zai goan  vaar nummers opnemen en dij om de drij weken uutbrengen. Wat dit  zo 
  schier moakt is dat ale nummers hun onderwaarp vinden van n haile bezundere  lokoatsie noamelk de wottermeulen 
  De Goliath aan d’ Eemshaven.  ‘Tiedens mien omzwaarvens, deur onse pervinsie, kwam k op n bepoald moment in 
  dizze meulen en t eerste wat mie opvuil waren de gevuilens in dij meulen. n Lust veur t oog, n geweldege omgeven 
  is n inspiroatsiebron veur creatieve geesten en nog belaangrieker t 
   neudegt uut tot t moaken van meziekwaarme 
  klanken’ volgens Eltje. Noa overleg mit meulenoar Ida Wierenga wui ons d’meugelkhaid boden om ‘De Goliath Tracks
  ’te moaken’. Want zo hait t project. Baaide lu zellen der ales van vertellen in t pegram.  
  In 'Vantainnoartaander' Henk Puister mit t verhoal 'Vraauwlu binnen pas kerels'. verhoal van Henk op 
  YOUTUBE.
  Prizzentoatsie  Gerard Lunshof.
  Veur de wind mit A7  op 
  Youtube.


  Jan Henk de Groot en Marlene Bakker  -  Nooit meer missen.
  Edwin Jongedijk  -  Johan
  Agnes Woltjer  -  Veur die
  Veur de wind  -  A7
  2 Körten 2 Lamgen  -  Kin dat
  Roelof van de velde  Grunnen


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 34 uutzenden 1493                              Periode  20-08-2017  t/m  27-08-2017


  Dizze raaize december 2016 K ter Loanpries veur Marcel Hensema.

  Nog altied Toezeboudel in vekaansietied. Dus, kinnen ie vanales verwachten. Zaten wie
  nait op t Zuudloadermeer.  Haren wie ook nait de dag van de Grunnegertoal. Kwam Ben Nijkamp
  van Hofstreek radio nait veurbie. Ook Heidy en Danny Melenhorst van Camping uut Rijssen waren
  van de Partij. En het Jan Nomden t nait over zien begunstegersbouk had. Nou loaten wie t uutlangen
  van de K ter Loanpries aan Marcel Hensema joe evenpies weer heuren.
  In 'Vantainnoartaander' Henk Puister mit t verhoal 'Ede en Marlene'.
  Prizzentoastie Gerard Lunshof.

  In gesprek met Marcel Hensema


  Wie loaten o.a. heuren:

  Krödde  -  t Glidt van mie of
  Hans van der Lijke -  In t Slochterbos
  Marlene Bakker  -  As t boeten störmt
  Jan Henk de Groot  -  Evelyntje 
  Marcel Hensema  -  laidje Toon Hermans  (omtoalt) In t gras van mien laand  (nij) zie youtube  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 33 uutzenden 1492                              Periode  13-08-2017  t/m  20-08-2017


  Henk Puister en Jan Nomden in Toezeboudel in vekaansietied.  

  t Is nog altied vekaansietied en din kinnen ie vanales verwachten. Zaten 
  wie veur vief weke op t Zuudloardermeer. Vaar weke leden op de dag van de 
  Grunnegertoal. Drij weke haren wie  Ben Nijkamp  van “Hofstreek FM’ uut 
  Goor op de Camping as gast. Veurege weke Heidy en Danny Melenhorst 
  van Camping ‘Schwarzwaldhoeve’uut Rijssen.   Dizze  weke hebben wie 
  n herhoalen van t gesprek wat k in janneoarie 2017 haar mit de schriever 
  van t begunstersbouk Jan Nomden uut Oostwoll.
  Henk Puister mit n verhoal, uut de serie, Moeke en Mulder Moeke ‘Doveghaid’ 
  in ’Vantainnoartaander’

  Prizzentoatsie   www.gerardlunshof.nl  Jan Nomden


  Wie loaten heuren:

  Hans van der Lijke  -  Veur heur
  Vandoage  -  Zummer
  Linde Nijland  -  Wachten
  Erwin de Vries  -  De polder
  Lianne Abeln  -  Dag zeggen
  Marieke Klooster en Bouwgarden  -  Zo mouvve holden
  Age van der Velde  -  Opa zien harmonieka  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 32 uutzenden 1491                              Periode  06-08-2017  t/m  13-08-2017

  Toezeboudel proat in vekaansietied mit Heidy en Danny Melenhorst .

  Wat hebben wie in dizze uutzenden. t Is nog altied vekaansietied en din kinnen ie vanales 

  verwachten. Zaten wie veur 3 weke op t Zuudloardermeer. 2 weke leden op de dag van de 
  Grunnegertoal. Oaflopen weke haren wie  Ben Nijkamp  van “Hofstreek FM’ uut Goor op de 
  Camping as gast.   Nou in dizze uutzenden proaten wie mit de beheerders van de SVR 
  Camping, woar wie al drij weke touholden, mit Heidy en Danny Melenhorst van Camping
  ‘Schwarzwaldhoeve’uut Rijssen.  n Stee tussen d’ploatsen Enter en Rijssen in t mooie 

  twensche laand. In de bossen van t Hollands Schwardzwald  en aan t laandgoud de Biesterije

  Doar ligt stoef aan dij pracht camping mit 13 roeme campingploatsen woar t bezunder goud 
  touholden is. Wie proaten mit heur. Heur tellefoonnummer 0547-381297.

  Heur webstee is www.schwarzwaldhoeve.nl
  In 'Vantainnoartaander' n verhoal van Jan de Jong 'Aaskebak'' 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Heidy en Danny Melenhorst


  Wie loaten heuren:

  Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Sluushuus
  Wia Buze  -  Jaloerzeghaid
  Krzysztof  Groen  -  Huuswoarts
  Alex Vissering  -  In de verte woar de hoan kraait
  Fries Wolma  -  Wie waren jong
  Swinder  -  Vekaanzie


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 31 uutzenden 1490                              Periode  30-07-2017  t/m  06-08-2017  Toezeboudel proat in vekaansietied mit Ben Nijkamp. 

  Ook in de vekaansietied gait Toezeboudel gewoon deur. Wie zitten in t oosten van t laand en 
  wat is t din nait mooi om uut dij streek mit aine te proaten dij al joaren mit streektoal aanloop 
  is. Ben is nait alleneg bie zien aigen omroup Hofstreek tv/fm, gemaainte Goor,  aanloop mor net 
  as Toezeboudel ook bie verschaiden aandere omroupen t heuren. Wie proaten mit hom en willen 
  wel waiten wat zoaal zien affeer is mit radio. Zien uutzenden op 
  www.hofstreek.nl op moandag
  van 18.00u tot 20.00u. 
  En Henk Puister in 'Vantainnoartaander' met t verhoal 'Tou traain uutzet'.
  Prizzentoatsie  Gerard Lunshof.         
                                                                     Ben Nijkamp in de studio van Hofstreek FM  

   

  Wie draaien:

  Edwin Jongedijk  - Lezzen
  Roelof van der Velde -  t Zulfde laid
  Irene Wilkens  -  Leste traain
  BR Band  -  Alles kwiet  (Twente)
  Vremde mannen  -  Wiggel Waggel  (Twente)
  Harm oet Riesen  -  De Groepspraktijk (Twente)
  Anet Niekamp  -  Mut dat allemoal met (Twente)  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 30 uutzenden 1489                              Periode  23-07-2017  t/m  30-07-2017

  Toezeboudel op herhoalen bie dag van de Grunnegertoal in vekaansietied.  

  Wat hebben wie in dizze uutzenden. t Is vekaansietied en din kinnen ie 
  vanales verwachten. Zaten wie oflopen weke op t Zuudloardermeer. 
  Want, wie binnen der nait, mor joe heuren ons wel. 
  We goan dizze raaize terugge noar week 12. Dou haren wie de dag van 
  de Grunnegertoal in stad. En dij uutzenden loaten wie joe heuren. Even t
  erugge noar

  Wie hebben dou proat mit:


  Joop van Bremen, Marlene Bakker, Eddy de Jonge, Joe heuren de 
  opening (optreden) van Theo de Groot en proaten mit Theo de Groot 
  en wie loaten heuren Annie Mekel.

  Wie hebben dou draaid laidjes van:

  Martin Korthuis, Edwin Jongedijk en Marlene Bakker, Bert Hadders, 
  Erwin de Vries, Harry Niehof en Törf


   Proaten mit Eddy de Jonge


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 29 uutzenden 1488                              Periode  16-07-2017  t/m  23-07-2017

  Toezeboudel bie t Grunnegerlaandschap  in  vekaansietied.   

  Dunderdagoavend,  6 Juli, binnen lu van Toezeboudel ofraisd noar t Zuudloardermeer. 
  Doar haar t Grunnegerlaandschap ‘ Groningerlandschap’  n voartocht mit de noam 
  ‘Welkom in het land van bever en roerdomp’ op t Zuudloadermeer , mit de fluusterboot 
  de ‘Raidomp’.  Om haalfaachte binnen lu tot plm. 21.15 mit gids Marieke Creemer en 
  stuurman Laurens Mulder t meer op west. n Aibels nuver gebeuren. Wie hebben n bulde 
  zain. Alhoewel wie t meer had hebben over d’organisoatsie van t gebeuren loaten wie 
  heuren hou of t der heer gait. Wie nemen joe mit t Zuuloardermeer op. Willen  joe n moal 
  mit, de muite weerd , tellefoon: 050-3135901 en kiek aans ook even op 
  www.groningerlandschap.nl.  
  In 'Vantainnoartaander n verhoal van Jan de Jong mit de  noam 'Toezeboudel'. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie loaten aan meziek heuren:

  Harry Niehof  -  Vraaw Smit
  Martin Korthuis  -  Cafe Biljart
  Krödde  -  t Glidt van mie òf
  Jan Henk de Groot  -  k Vernuvver mie wel
  Törf  -  Naacht
  Alex Vissering  -  Zuudloardermeer
  Hans van der Lijke  -  Onder t asfalt
  Bob Heidema  -  Dou k jong was


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 28  uutzenden 1487                              Periode  09-07-2017  t/m  16-07-2017

  Kees Visscher  in  Toezeboudel    


  Wel zelt nait schier vinden om Kees Visscher  ais n moal weer te heuren.
  Din pakken wie n verhoal uut de oale deuze. Aine uut de negentegerjoaren.
  Aine mit pebliek der bie. Aine woar zoas bie d’ maaiste verhoalen n bulde
  lagen worden mout. Al haar Kees Visscher ook verhoalen mit n ernstege 
  inhold. Meschain hebben joe t verhoal al wel n moal eerder heurd op n 
  Grunnegeroavend of zukswat. Dizze conference, zo kinnen wie dit verhoal 
  wel nuimen, mouten ie vervast  terugge heuren. Zien verhoal ’n Grunneger 
  is altied nummer ain’. 
  Tineke Boersema het dizze raaize n verhoal schreven in t blokje ’Vantainnoartaander’
  Heur verhoal  ‘Doar gait Jaantje’. En wie hebben weer schiere meziek uutzöcht.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Wie loaten heuren:

  Marlene Bakker  - Heufd as n helm
  Vera Stutman en Johan Zielstra  -  Dagdreumen
  Martin Korthuis  -  Monddood
  Alex Vissering  -  Noa Zwolle wordt t rusteg
  Ede Staal  -  Doar bluit mien eerappellaand
  Sproakwotter   -  Snoetjeknovveln 
  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 27  uutzenden 1486                              Periode  02-07-2017  t/m  09-07-2017

  Krzysztof Groen in Toezeboudel.

  Zai hebben nait stil zeten. Din main k Krzysztof Groen en Henk Puister. Henk achter zien 
  compjoeter om d'schierste laidteksten te schrieven en Krzysztof om dij laidjes op zien
  wieze, mit zien geweldege stem,  in te studaaiern.   Opnoames  worden dizze weke  in
  d'studio opnomen, zodat wie eerdoags n cd beluustern kinnen dij in menneg huuskoamer 
  te beluustern wezen zel. In Toezeboudel zel e wat van dij laidjes heuren loaten. Dus, in
  Toezeboudel kennen ie veur t eerst kennes moaken mit zien nijste laidjes. Dat e der aankomt,
  is aigelieks wel n zekerhaid. Hol Krzysztof in d'goaten, eerdoags n goie bekende in t 
  Grunnegs. Het e al nait n moal d'pebliekspries op t Grunneger laidjesfestival wonnen. 
  Eerdoags windt het vast nog veul meer in t Grunnegs.
  Henk is der vanzulfm ook en leest n nij verhoal in 'Vantainnoartaander' t verhoal dij e
  leest 'Ome Lammert en taan Elsie'.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Henk Puister 'Ome Lammert en Taan Elsie' en Krzysztof Groen'Sukkeloadebroen' Op Youtube.

  Wat loaten heuren.

  Rieks Folgerts  -  Mien laifste stee
  Wia Buze  -  Heb mie laif

  Verschaiden nije nummers Krzysztof Groen
   


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 26  uutzenden 1485                              
  Periode  25-06-2017  t/m  02-07-2017


  Coby Vermeeren-Thedinga en Jan de Jong in Toezeboudel.

  Dizze raaize twij lu dij deurstudaaierd hebben in t Grunnegs. d'Ain, Coby Vermeeren kinst 
  veur de klasse stoan zain bie cursussen Grunnegs en ook bie menneg Grunnegerdictee. 
  Jan de Jong gain onbekende bie Toezeboudel, zulf ooit les had van Coby, schrieft menneg 
  verhoal en gedicht in ons moekestoal. Baaide hebben wie nuigd. Dus lu, wanneer wie nait 
  waiten hou of wie t Grunnegs  schrieven en proaten mouten, gewoon goan luustern.
  Coby stait weer veur de klasse vanòf 1 November. Din geft ze n cursus proaten in t Grunnegs 
  veur gevorderden. Willen joe doar ook aan mit doun, luuster din  hou sukswat in zien waark gait.
  As aanvullen hieronder gegevens as joe mit n cursus mitdoun willen. 


  Cursus Gronings spreken voor gevordenen

  Duur: 10 lessen van twee uur te beginnen op 1 november.
  Plaats: Groningen
  Kosten: 100 euro exclusief het lesmateriaal
  Voor meer informatie over alle curcussen en de organisatie daarvan:
  Wil Werkman, telelefoonnummer 06-48682278
  e-mailadres: cursusgronings@gmail.com  

     
  C

  Coby Vermeeren                                       Henk Puister, Coby Vermeeren, Gerard Lunshof en Jan de Jong


  Jan de Jong  'Zuit bloud' Op   Youtube.


  Wie draaien:

  Alex Vissering  -  Niks aan de kop
  Edwin Jongedijk  -  Ik drink
  Erwin de Vries  -  De dissident
  Krödde  -  Open deur
  Sproakwotter  -  t Vuur
  Wia Buze -  Aindagsvlinder


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 25  uutzenden 1484                              Periode 18-06-2017  t/m  25-06-2017

  Henk Puister te gast in Toezeboudel?

  Vandoage n moal gain specioale gast. Alleneg Henk en dij heurd bie d'vaste
  gasten en mitwaarkers. Mainstied is e aanschoever en het e weer n schier 
  nij verhoal mitnomen, zoas dizze raaize t verhoal  ‘Moi land’.  Ook hebben 
  wie t mit hom over t boukje wat uutkomen gait ‘Weerom noar vrouger’ woar 
  e soamen mit zien bruier Bé mit aanloop is. Verhoalen dij pa Wessel aan Henk 
  deurgeven het en uutzonden binnen in Toezeboudel. t Wordt n bezunder 
  boukje. Wie willen meer waiten en hou wied of t der mit stait. 
  En wie hebben n verhoal uut t archief van Toezeboudel. En wel n verhoal van 
  Kees Visscher ‘Eefke’ al optaikend in 1992.  t  Mag ook wel n moal weer of nait din.
  Techniek Ben van der Laan. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  
   
     Henk Puister mit zien Pa '
  Wessel'.

  Henk Puister mit 'Moi Land'

  Henk Puister mit 'Aiweg Hogezaandster'
  Wie loaten heuren:

  Edwin Jongedijk en Merlene Bakker  -  Ofschaid
  2 Körten 2 Langen  -  Kin dat
  Age van der Velde  -  Moi mien laiverd
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster
  Hans van der Lijke  -  60
  Krödde  -  Daansen om de laifde


  Hier de uutzenden dizze weke.  

  Toezeboudel week 24  uutzenden 1483                              Periode 11-06-2017  t/m  18-06-2017

  Schriever Jacob Arbeider te gast in Toezeboudel.

  Der binnen vervast n bulde lu dij nog nooit heurd hebben van Jakob Arbeider. Woont in 
  Zuudloaren. Het roem aacht joar voaren op de klaainevoart en ainentwinteg joar waarkt 
  op n febriek in Faarmsom. Kwam deur n droadpostuutwisseln mit zien zwoager in kontakt 
  mit de Grunneger schrieverij. Wat begon mit 'moi' en 'groutnis' gruide uut tot volledeg 
  schreven berichten in t Grunnegs. Hai schrift din ook vanòf 2013 in n mix t Oldamsters 
  en Hogelandsters verhoalen en gedichten in t Grunnegs over allerhande doagelkse onder-
  waarpen. Ook publiceert e in Toal en Taiken en Kreuze.  Körtom in knap 3 joar is e al n 
  bekende schriever woar wie nou in Toezeboudel wel ais meer van waiten willen. 
  As joe dat ook waiten willen, din mout je goan luustern.
  In 'vantainnoartaander' n verhoal van Tineke Boersema en wel 'Rooie suker'.
  Henk Puister is aanschoever. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Tineke Boersema  'Rooie Suker' Stait op 
  YouTube  Jakob Arbeider  mit  'Lutje Laiverd' op YouTube
  Jakob Arbeider


  Wie loaten heuren:

  Törf  -  Veur t huus
  Glas, Scheele en Las  -  Ainmoal te voek
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Licht
  Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid
  Gerry Woldhof  -  As mie de schounen binnen versleten
  Maicel Oppentocht  en Rick Baptist  -  Proat toch Grunnegs  mit mie
  Hier de uutzenden dizze weke

  Toezeboudel week 23  uutzenden 1482                              Periode 04-06-2017  t/m  11-06-2017

  Marten en Annie Grupstra mit 'KUNST & VLIEGWERK' in TOEZEBOUDEL.  week 23

  Marten en Annie Grupstra, bennen alweer meer as n joar de nije bewoners van  t pand 
  Winschoterweg 3 in Blijham. t Speulde bie  heur al vanoaf t begun deur de kop  om  wat 
  veur de omgeven van het Oldambt en Westerwolde te kunnen betaiken. In t pand 
  bennen verschaiden roemtes aanwezeg dij geschikt moakt bennen veur artistieke 
  bekwoamheden zoas n mini theoatertje en n galerie. Zai hebben hiermet de meugelkhaid 
  schoapen mit  t oprichten van n mini theoatertje mit maximoal 80 zitploatsen en n galerie 
  onder de noam “KUNST & VLIEGWERK”. Dit gebeuren is deur heur  onderbracht in de 
  stichten OIDA (betaikent in old Grieks “k Wait, k heb zain”). De stichten OIDA wil de 
  exploitoatsie van Galerie en Mini theoater KUNST & VLIEGWERK veur elk tougankelk 
  holden, zunder winstbejag. Wie van Toezeboudel bennen der bie op 2 Juni. 
  In weke 23 zellen wie joe dij oavend heuren loaten via de aansloten omroupen. 

  In 'Vantaainnoartaander' Henk Puister mit n verhoal.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

  Theoater 'Kunst en Vliegwerk'                                                                                Martin Grupstra  


  Wie loaten heuren:

  Harry Niehof  - Heibel in t cafe
  Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
  Swinder  -  Vekaansie
  Hans van der Lijke  -  Hail wereld is kunst
  Wia Buze  -  Mag ik din bie die
  Edwin Jongedijk  -  Johan  Hier de uutzenden dizze weke

  Toezeboudel week 22  uutzenden 1481                              Periode 28-05-2017  t/m  04-06-2017

  Free Westerhoff zundag  28 maai in Toezeboudel.

  n Man dij zoveul dingen dut dat e ze zulfm nait in ain oadem opnuimen kin. Noast dat e n bulde 
  mit Grunnegs aanloop is, gnivvels, riemsels en aander soort verhoalen en vanzulfm laidteksten, 
  dut e doarnoast nog n bulde dingen.  Filmen, de film Iris woar e op veschaiden festivals in de
  priezen valen is. Ook was e n verdainstelk scheuvelloper, wielrenner en stait veur menneg koor, 
  meziekploug as veurzanger.  Ast t mit Free aan d’proat komst kinst uren met hom proaten. 
  Altied bliede en het altied tied veur elk en ain. Neudeg weer n moal tied om Free te nuigen in 
  Toezeboudel.  Woar t gesprek hen gait waiten wie nog nait omreden hai n bulde doan het en 
  nog dut. Hai het t zo drok, dat e twij tellefoons thuus het, om elk en ain aan te heuren. 
  Free zien webstee:  
  www.freewesterhoff.nl
  In ‘Vantainnoartaander’ Jan de Jong mit t verhoal  'Oorlog'. 
  Körtom de muite weerd om zundag of te goan stemmen op Toezeboudel. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 


  Jan de Jong  'Oorlog'  stait op 
  YouTube
   

  Free Westerhoff 'Jannes en Graitje'  stait op 
  YouTube


  Wie loaten heuren:

  Fries Wolma  -  Wie waren jong
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Carpe diem
  Hans van der Lijke  -  Doarom zin ik
  Krödde  -  Open deur
  Jan Henk de Groot  -  Midas
  Evert en Bart Kruizinga  -  Hoge bulten  Hier de uutzenden dizze weke

  Toezeboudel week 21  uutzenden 1480                              Periode 21-05-2017  t/m  28-05-2017

  Chris Kiel dizze weke te gast in Toezeboudel.

  In 2014 schreef e t begunstegers bouk van 'Stichten  Grunnegerbouk'  en won en in meert 2015 de 'streektoalpries'
  2014 van t DvhN. Dat e nait alleneg in 2014 mit t Grunnegs aanloop was bliekt wel, omreden der alweer genogt
  intussentied van hom uutkommen is. Biedroagen aan publoekoaties 2016  Körtbestek - Columns  (Huis van de
  Groninger Cultuur) Wie hebben t mit Chris over de schrieverij en hou t Grunnegs der veur stait.
  Ook het e waark bie zok dat e ons heuren loat. Körtom ook Chris is n  veurvechter van t Grunnegs.
  In 'Vantainnoartaander' schoeft Henk Puister aan en dragt n verhoal veur 'Schoamte'.


   Chris Kiel         

   


  Wie loaten heuren:

  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Roup Mie
  Edwin Jongedijk  -  Lezzen
  Hans van der Lijke  -  As De Laifde Noar Mie  Laagt
  Roelof van der Velde  -  T Zulfde Laid
  Sproakwotter  -  Snap Der Niks Van
  2 Körten 2 Langen  -  Kin Dat

  Hier de uutzenden dizze weke

  Toezeboudel week 20  uutzenden 1479                              Periode 14-05-2017  t/m  21-05-2017

  Martin Korthuis en Eddo Pol dizze week in Toezeboudel.

  Vanòf 2015 binnen baaide soamen aanloop mit  laidjes in t Grunnegs. Dat ales zo goud lopen zel,
  haren baaide ook nait docht dou ze soamen begonnen. Noa nog gain twij joar komt der al n CD 
  van baaide uut. Hou kin t ook aans dat d'CD de noam mitkregen het 'Nij'.  Mit n verschaidenhaid van
  schiere laidjes kin dizze CD ook weer touvougd worden aan n riege schiere CD's dij d'oaflopentied 
  uutkommen binnen. Martin, zien dainsten verleend aan verschaiden Grunneger groepen en vanzulfm 
  ook zien waarme laidjes dij goud bekend binnen, zoas  'Oll laifde (Jacques Brel - La chanson des vieux 
  amants)' en 'Aailand". Eddo minder bekend in t Grunnegs, mor het wel zien bekendhaid verdaind aan 
  midwaarken aan verschaiden bands. Martin en Eddo brengen nou hun eerste c.d. uut!  n Nij veulbelovend 
  muzikoale toukomst!. Soamen hebben zai schiere laidjes schreven, de teksten vanzulfm opmoal Grunnegs.

  Wie proaten mit heur en loaten verschaiden nij waark heuren.
  In 'Vantainnoartaander' Jan de Jong mit n nij verhoal. Körtom even luustern. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Proaterij mit Martin en Eddo.


  Wie loaten heuren:

  Age van der Velde  -  Moeke vertel nog ais
  Van t Knoal  -  Marleen
  Dion Bouwes en Dennis Krottje   -  Duuster
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Verschaaiden nije nummers
  Zuver Scheerwol  -  Vrijhaid  Hier de uutzenden dizze weke

  Toezeboudel week 19  uutzenden 1478                              Periode 07-05-2017  t/m  14-05-2017


  Margret Maas en Rieks Folgerts te gast in Toezeboudel

  Dou op 17 april 2016 heur eerste CD 'Kiek zo kin t ook' prizzentaaierd wui haren wie vot al deur 
  dat t hier nait bie blieven zol. Zai goan vast wel deur mit heur schiere laidjes dij goud van begrip en 
  zuver van klank binnen. En jawel lu d' ain noa t aander laidje komt uut de penne van Margret, woarnoa 
  ze omtoald worden deur Dick Kamphuus. Verschaiden laidjes hebben wie al weer heuren magt van 
  dit duo, vandoar dat wie ze n moal weer nuigd hebben in Toezeboudel. Wil willen wel ais waiten woar dit
  hen gait. Komt der n moal weer n nije CD uut? Blift t bie singeltjes? Wie heuren dit vervast van heur.
  In 'Vantainnoartaander' hebben wie Henk Puister mit n verhoal 'n Kovver en n hond' dij e op zien bezundere
  menaaier veurdracht. En nemt e de toak op zok as aanschoever 'Sidekick'. Körtom weer n uurtje om, as
  Grunneger,  aan t heuren mouten. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.    Opnoames Lia Venema

  Wie loaten heuren:

  Arnold Veeman  -  Mien Grunneger Stad
  Askay Brothers  -  Kom Terug
  Hans van der Lijke  -  Laand Van Heu En Stro
  Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Sluushuus
  Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Op Fietse
  Krzysztof Groen  - Noar De Volgende Ronde


  Hier de uutzenden dizze weke

  Toezeboudel week 18  uutzenden 1477                              
  Periode 30-04-2017  t/m  07-05-2017'

  Roelof van der Velde mit zien nije singel CD t Zulfde laid en 'Noint?' mit Rients Faber 
  mit 'Dizze stad' in Toezeboudel.

  Roelof van der Velde, bekend van de band VaNDOaGE, prizzentaaierde zundag 23 april zien 
  nijste single ’t Zulfde Laid in café Carambole in Winschoten. Wie van Toezeboudel binnen 
  doar west. Noast dat t der bezunder gezelleg was het e verschaiden nummers heuren 
  loaten,  mit van zulfm zien nijste singel ‘t Zulfde Laid’. Ook loaten wie t gesprek mit 
  Roelof van der Velde heuren dij doar wie moakt hebben.
  En komt Rients Faber langs in de Studio. Hai haar wel al  vaar weke eerder kind, mor wie 
  van Toezeboudel zaten vol. Wie proaten mit Rienst en mit lu van de power rockband ‘Noint?’. 
  Hou zai doar   tou kommen bennen om soamen t nummer  ‘Dizze stad’ op te nemen willen wie 
  vanzulfm geern waiten. Is dit ainmoaleg of kinnen wie voaker wat verwachten van Rients en ‘Noit?’
  Henk Puister schoeft aan mit wat gedichten en is aanschoever. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.   

  Gerard proat mit Roelof van der Velde    Foto: Jos Hensens          Noint?  Bie Toezeboudel.                      Foto: Tiemen Faber
  Wie loaten heuren

  Martin Korthuis  -  Café Biljart
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Nooi allain
  Krödde  -   Daanzen op de laaifde
  Noint? Mit Rients Faber  -  Dizze stad
  Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid
  Erwin de Vries  -  De allermooiste baien van Beem  Hier de uutzenden dizze weke.


  Toezeboudel week 17  uutzenden 1476                              
  Periode 23-04-2017  t/m  30-04-2017

  Sproakwotter in Toezeboudel.

  Aibels gezellege mirreg 16-04-2017 in Finsterwolde. Cors Onnes haar zien boerenschure 
  ombatterijt, tot n heus theoater. En in n goie sfeer mit vrunden, femilie  en lu dij neugd 
  waren wui de CD van Martin Blok en  Harry van Boven van SPROAKWOTTER prizzentaaird.  
  Nait dat heur eerste CD n noam mit kregen het, nuimen ze t zulfm 'Nijmoodse Grunneger 
  Laidjes". Joe kennen in dizze uutzenden luustern noar vanzulfm laidjes van heur nije CD 
  en wie proaten mit verschaiden touheurders en vanzulfm mit Martin en Harry.
  In 'Vantainnoartaander'het Henk Puister n verhoal uut de serie 'Mit voader weerom noar vrouger'
  YOUTUBE en schoeft e aan as aanschoever (sidecick).
  Willen joe alles n klaainbeetje mitkriegen, luuster din noar dit pergram vanòf 23-04-2017.
  Prizzentoasie Gerard Lunshof.


  Foto Marcel-Lameijer.nl  

  Wie loaten heuren:

  Fries Wolma  -  Wie waren jong.
  Rieks Folgerts  -  Wat mout k hier, wat dou k hier
  Jan Henk de Groot  -  Opa kin ales
  Sproakwotter  - De nacht
  Sproakwotter  - t Vuur
  Sproakwotter  - Snap der niks van
  Edwin Jongedijk en Marleen Bakker  -  òfschaid

  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 16  uutzenden 1475                                   Periode 16-04-2017  t/m  23-04-2017

  Jan Henk  de Groot te gast in Toezeboudel week 16

  Gerard Lunshof sprak  òflopen weke mit Jan Henk de Groot.  Zai haren t o.a.  over  hou 
  t apmoal in t Grunnegs begon. Hou t nou mit hom gait en wat zien plannen binnen in 
  d’kommende tied. Wel stait vast dat e in september aanloop gait mit n solo pergram 
  mit de noam ‘Tachteg Tammo’. Dat Jan Henk  nait een geweldig laidjeschriever, zanger,
  meziekant en veurdrachtkunstenoar  (entertainer)  is,  bliekt wel bie t luuster noar t 
  gesprek. n Bedrieveg mens dij t spultje goud veur nkander het en veur nkander hebben
  wil.  Wie goan nog hailwat van hom heuren en zain. 
  In ‘Vantainnoartaander’ hebben wie Jan de Jong mit t verhoal ‘Scharrelderij’. 
  Meerwaiten luustern goan.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Wie loaten heuren aan meziek:

  Sproakwotter – Zweedsebalen
  Erwin de Vries  - Dicht tegen mie aan
  Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
  Jan Henk de Groot  -  Weerom
  Jan Henk de Groot  -  Evenwicht

  Kroddé  -  Daanzen op de laifde.

  Hier d'uutzenden dizze weke.
                                              

  Toezeboudel week 15  uutzenden 1474                                    Periode 09-04-2017  t/m  16-04-2017

  Harry Töben  dizze weke in Toezeboudel

  Harry Töben is nog altied aanloop mit t verfilmen van zien bouk 'Liek achter de badde
  ' . Dat zukswat 
  nait vanzulfm gait bliekt wel uut t gesprek dat wie had hebben mit Harry. Ook is e drok mit n bouk 

  over  Geert Teis
   aanloop. Das n pokkel vol waark en nait in n dag kloar, mor vast beroaden gait e der mit 
  deur om t bouk end van t joar oaf te kriegen en te prizzentaaiern.  Ook vertelt e in t gesprek dat 
  e nait te koop wezen zel in de winkel mor bie inschrieven besteld worden kin. Zien tellefoonnummer 

  is 050-3181819. Ook kin e maild worden hatoben@oline.nl.  De opbrengst van t bouk gait noar de 
  film 'Liek achter de badde'.
  Henk puister schoeft aan veur t verhoal 'Dombo Dichter' in t blokje 'Van t ain noar t aander'.
  As ie ales waiten willen gewoon luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Harry Töben
  Wie loaten heuren aan meziek:

  Van t Knoal  -  Marleen
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Leste traain
  Henk Scholte, Linde Nijland en Bert Ridderbos  -  Knoalster Lorelei
  Wia Buze  -  Grunnegs Laid
  Roelof van der Velde  -  Grunnen
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Cadaans


  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 14  uutzenden 1473                                    Periode 02-04-2017  t/m  09-04-2017

  Erwin de Vries in Toezeboudel.

  Zundag goan wie terugge noar zotterdag 25 meert. Dou haar Erwin de Vries een INSTORE 
  bie Evelin Novacek op t Hogezaand. Doar wui zien CD ‘De Noodzoak’ veursteld. Nait dat e 
  veur t eerst te heuren was, mor het was nou n moal tied om dij CD bie t pebliek te loaten 
  heuren. t Was n aibels gezelleg uurtje. Ik heb geliek t kaans grepen om mit o.a. Rick Baptist 
  (trilploat), Andre van der Werf (basgitaar band) en vanzulm Erwin de Vries.  
  In ‘van t ain noar t aander’ n verhoal van Tineke Boersema ‘Renske’.  
  YouTube
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Wie loaten heuren:

  Edwin Jongedijk  -  Wilder as heur  (CD  Troebadoers  Veenhoes sessies)
  Harry Niehof  -  t Beloofde laand   (CD Twijduustern) 
  Hans van der Lijke  -  Tied kin nait aans  (CD Dagbouk van n Troubadour)
  Erwin de Vries  -  Frits  (CD de noodzoak)
  Erwin de Vries  -  Woar doe van holst (CD de noodzoak)
  Erwin de Vries  -  Keurege hoeskes  (CD de noodzoak)
  Erwin de Vries  -  Lösse grond  (CD de noodzoak)
  Stroatklinkers   -  Loop noar de pomp  (CD 25 joar Stroatklinkers)
  Jan Henk de Groot  -  Aaltied zo   (CD Weerom)
  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 13  uutzenden 1472                                    Periode 26-03-2017  t/m  02-04-2017


  n Bezunder vol pegram dizze raaize. Wie proaten mit Gerard Hilbrants. Dij speult mit  
  de tenailploug van de Grunnersproak "Börgman en de brandschichter". Henk Puister
  schoeft aan as aanschoever (sidecick) en dracht ook veur t zeuvende verhoal uut de serie 

  'Moeke en Mulder' in 'Van t ain noar t aander'. Hier t verhoal op 
  YouTube.

  En wie proaten mit Dion Bouwes dij soamen mit Dennis Krottje d' 1e pries van de Jury m
  it 

  t Grunneger laidjesfestival wonnen het. Wie proaten mit baaide en ze speulen liekuutliekaan (live).
  Körtom n vol pergram. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Börgman en de brandstichter "Gerard Hilbrands".       Dion Bouwes en Dennis Krottje.


  Henk Puister, Gerard Lunshof, Dion Bouwes en Dennis Krottje.

  Wie loaten heuren:

  Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
  Gert Sennema  - Woorden
  Glas, Scheele en Lars  -  Laiverd kom weer bie mie
  Verschaiden nummer van Dion en Dennis
  Swinder  -  Zundagmörgen
  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 12  uutzenden 1471                                    Periode 19-03-2017  t/m  26-03-2017


  Zotterdag raaizen wie of noar stad. Doar hebben wie de joarliekse dag van de
  Grunnegertoal. Toezeboudel moakt opnoames en loaten joe dij in weke 12 van
  Toezeboudel heuren. Dus lu, n uur laank 'De dag van de Grunnegertoal' in t

  pegram. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Foto's van de dag.  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 11  uutzenden 1470                                    Periode 12-03-2017  t/m  19-03-2017

  Te gast in weke 11 van Toezeboudel  is Nane van der Molen.

  Nane van  der  Molen  pas  vanòf  2008 aanloop  mit  Grunnegs.  Hai is vanòf dij tied 
  nait onverdainstelk  west mit  schrieven  omreden e al  veschaiden priezen  wonnen 
  het. Zien mainste waark gait over t boeren leven, olle lu en dingen dij veurbie goan.
  Vanòf   feberwoarie is e d’ nije veurzitter van Stichten t  Gunneger Bouk.   
  Stichten 
  In Toal en Taiken  schrift e:  ‘Dikste zörg  is  hou wie  Grunnegers mit nkander in de 
  baainen holden kinnen!’
  Wieder schoeft aan  Henk Puister mit  n biedroage  in ‘Van t ain noar t aander’. En is


  is e weer aanschoever (sidecick).  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Nane van der Molen mit de prizzentator.


  Veurjoar in dichterij  Nane van der Molen

  Wie loaten heuren:

  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Nij
  Edwin  Jongedijk en Marleen Bakker  -  òfschaid

  Rien van Boven  -  Most heuren,  mien wicht
  Maas en Folgerts  -  Woare laifde
  Sproakwotter  -  Blief toch bie mie
  Boetenbaaintjes  -  Raaiger  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 10  uutzenden 1469                                    Periode 05-03-2017  t/m  12-03-2017


  Bert Uil mit Kovvietied in Toezeboudel

  In December 2016 kwam zien viefde bouk van  Bert Uil al uut, mor deur veschaiden
  peblemen proaten wie in Toezeboudel nou mit hom over zien nije bouk over de
  verhoalen van Appie en Geeske  Stainhoes. Hai zulfm nuimt zien bouken 'Kovviebouken'. 
  Zien eerste vaar bouken bennen 'Woarhaid en kovvie' 2007, 'Kovvie staait kloar' 2008,
  'Da's aandere kovvie' 2009, en 'Koekje der bie' 2011.. Dus, het t even stil west mit
  d' Kovvie bouken mor nou is der weer ainen 'Kovvietied'.  Intussen zel e vervast wel
  aandere bouken schreven hebben. Doar goan wie t vanzulfm ook over hebben. Körtom
  dat e n bulde, achterzien compjoeter, bezeg is bliekt wel. 
  Wieder in Toezeboudel Jan de Jong mit n biedroage in 'Van t ain noar t aander' En Henk
  Puister mit n biedroage en as aanschoever (sidecick). Ook draaien wie vanzulfm weer
  de schierste meziek mit nije biedroagen. Meer waiten gewoon oafstemmen.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

   Bert Uil                                                                                             Kovvietied


  Wintersportvekansie uut t bouk  'Woarhaid en kovvie'.  Jan de Jong mit 'Feest'

  Wie loaten o.a heuren.

  Swinder  -  Jose
  Hans van der Lijke -  Hou riek is mien laand
  Roelof van der Velde  -  Grunnen. (òflopen weke nait aantou kommen)
  Törf  -  Kovvie kloar   (van LP Kovvie kloar)
  Chris Ridenberg  -  Verstaand te koop
  Krzysztof Groen  -  Noar de volgende ronde
  e.a.  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 09  uutzenden 1468                                    Periode 26-02-2017  t/m  05-03-2017

  Bert Huizinga van Stichten Kostverloren te gast in Toezeboudel

  Op woensdagmirreg 15 maart 2017 om 13:00 uur (inloop 12:30 uur) wordt de 
  Veurleescup holden  in t Der Aa-Theater
   in  stad.  Dizze bezundere wedstried 
  wordt net as aandere joaren organisaaierd deur stichten Kostverloren. Wie 
  hebben doar veur, in dúutzenden, nuigd Bert Huizinga van dij zulfde stichten. 
  Juryleden dij mirreg binnen Jan van Baren, winnoar van de veureg  Veurlees-
  cup, Grunneger schriefster Annie van Dijken en   Rapduo 
  Wat aans (Rik Baptist 
  en Teun Heuvel). Mor, of d’ stichten nog mit aanwat aan loop is willen wie 
  ook  waiten. Veur meer klik 
  hier.
  In ‘Van t ain noat t aander’ hebben wie Jan de Jong mit n verhoal.  
  Gewoon luustern goan, din waiten joe ales. 
  www.toezeboudel.info
  Prizzentoatsie Gerard lunshof.

  Wie loat en heuren:

  Zuver Scheerwol  -  t Kin mie vandoag niks meer schelen
  Edwin Jongedijk  - Gainaine wint
  Törf  -  Daans veur de zummer
  Jan Henk de Groot  -  Vuurtjekieken
  Krödde  -  Open deur
  Roelof van der Velde  -  Grunnen


  .  

  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 08  uutzenden 1467                                    Periode 19-02-2017  t/m  26-02-2017  Joyce Bodewes as gaste in Toezeboudel.

  'Joyce Bodewes zong aine van heur gedichten. Touheurders wazzen der stil van.'
  Dat schreven ze over heur dou ze mitdoan haar aan Poëzie Veendam. Ook bewaarkt 
  zai Engelse laidjes in t Grunnegs. Ast mit schrievers pratst en vragst van: 'Wel is 
  Joyce Bodewes?', den zegt elk: 'n Aibels gezellege en laive vraauw dij heur gedichten 
  op heur wieze muzikoal veur t voutlicht brengt. n Veulziedege mins dij aaltied plezaaier 
  uutstroalt.'
  Wie - Henk Puister en Gerard Lunshof - proaten mit heur en zai zel vaast wel 
  t ain en t aander van zok heuren loaten. Henk het weer n verhoal schreven 
  veur 'Van t ain noar t aander': Billeke heur moe
  Prizzentoatsie:  Henk Puister as aanschoever (sidekick) en Gerard Lunshof
  .

           Joyce Bodewes                           Foto:  Menterwolde info              t Was aibels gezelleg  mit  Henk, Gerard, Joyce en Johan.  Wie draaien"

  Diverse Grunneger artiesten  -  t Het nog nooit zo donker west  (Protest laid)    
  Krzysztof Groen  -  Grunneger  jong  (nij) 
  Dion Bouwes  -  Mooie dag  (nij)
  Diverse laidjes van  -  Joyce Bodewes
  Harry Niehof  -  Uur van de wenst.  Hier d'uutzenden dizze weke.

  Toezeboudel week 07  uutzenden 1466                                    Periode 12-02-2017  t/m  19-02-2017


  Toezeboudel  zotterdag 11 febroarie bie t Grunneger Laidjesfestival.

  Toezeboudel raaist zotterdag 11 februoarie òf noar stad. En wel noar de Akerkstroade 11.
  Doar worden opnoames moakt van dij oavend. Wie loaten doar in week 07 n uur laank
  opnoames van heuren. We moaken opnoames van de laidjes, proaten mit touheurders 
  en lu dij mit doun. Wat wie in dat uur nait kwiet kinnen, bruken wie vanzulfm weer in
  aandere uutzendens. Körtom ain en al Grunnegerlaidjes en gezellege proat. Oaflopen
  joar was Toezeboudel der ook en kregen van d'luusteroars n bulde goie reakties. Willen
  joe der geern hen en hebben gain tied, luustern goan noar Toezeboudel din waiten joe wel
  de stem van Grunnen wordt. Meer over t 

  Grunneger Laidjesfestival.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Uutslag:

  1e  pries  jury  Dion Bouwes  op YouTube
  2e  pries  jury  
  Zangduo K2 
  3e  pries  jury  
  Krzysztof  Groen 

  Publiekspriespries  Krzysztof  Groen  op  YouTube

  Wie loaten heuren aan meziek: Verschaiden nije Grunneger  laidjes.  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel week 06  uutzenden 1465                                    Periode 05-02-2017  t/m  12-02-2017

  Komende weke Cor Uildriks in Toezeboudel.

  Cor Uildriks het zien eerste Grunnegs schreven boukje uutbrocht. Gewoon mit anekdotische 
  verhoaltjes dij je zulf ook mitmoaken kinnen. Tussen de verhoaltjes deur stoan wat gedichtjes 
  mit hier en doar n illustroatsie. Dit boukje kinst t beste op t nachtkastje leggen en din veur 
  t sloapen goan even n verhoaltje lezen goan. Zien veurege boukje was in t Hollands en ging 
  over zien waark "Huisartsenchauffeur mit een knipoog" en dat was ook n schier boukje.
  Ook nemt e taikenoar / illustrator Nora Kerkhof mit. Dus lu, weer genog gezellege proaterij.   
  Henk Puister is weer aanschoever en leest n verhoal veur in “Van t ain noar t aander”.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  As joe n boukje bestellen willen, even bellen mit Cor Uidriks  0598  -  382660
  Mail adres: cuildriks@kpnmail.nl 
      
  Cor Uildriks mit  "Nijschiereg oldwief"  Henk Puister mit  "Sukerpootje"

              Cor Uildriks                                                             t  Boukje


  Wie loaten heuren 

  Roelof van der Velde   -  Grunnen
  Alex Visssering  -  Hoeln as n wolf
  Maas en Folgerts  -  Sliesterstaintjes
  Age van der Velde  -  Stad in regen
  Bob Heidema  -  Hinderk Klain
  Linde Nijland  -  Wachten
     Hier de herhoalen van dizze weke


  Toezeboudel week 05  uutzenden 1464                                    Periode 29-01-2017  t/m  05-02-2017

  Komende weke Jan Nomden in Toezeboudel. 

  Jan Nomden uut Oostwold (Oldambt) schreef  t begunstegersbouk veur d' abonnees van 
  Toal en Taiken. "Sums liekt t verzonnen, mor is t toch echt gebeurd." Dat zegt e van
  zok zulfm. Of "k Ben nait altied ik" zoas e ook wel zegt. In t boukje stoan datteg verhoalen,
  mit uutainlopende onderwaarpen. Jan het altied veur klasse stoan en is nou mit Pensioun.
  Ook schildert hai. Zo het e ook d'omslag van t boukje, "Old en Nij" zo hait t boukje, schilderd.
  t Is n rappe proater en zo schrift e ook. Ook dragt e n verhoal veur uut t boukje, "t Kistke".
  En in "Van n ain noar t aander" schoeft Tineke Boersema aan mit t verhoal "Drijdaileg pak".
  Dus lu, de muitweerd om te goan luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Jan Nomden mit zien schilderd omslag van t boukje.


  t Verhoal "t Kistke" uut t boukje "Old en Nij".


  Tineke Boersema mit "Man in drijdaileg pak"


  Wie loaten heuren:

  Edwin Jongedijk  -  Lezzen
  Snikhait  -  Meneuvel
  Erwin de Vries  -  De Polder
  Lianne Albeln  -  Dag Zeggen
  Wia Buze  mit Tony Neef  -  Het Dörp.

  Hier de herhoalen van dizze uutzenden.

  Toezeboudel week 04  uutzenden 1463                                                Periode 22-01-2017   t/m 29-01-2017

  Komende weke  '2 Körten, 2 Langen'  in Toezeboudel.

  Wel nou d’ langen binnen en wel nou d’ körten binnen, dat waiten lu zulfm nait, mor dat
  zai meziek moaken kinnen stait vast. Lu bestoan uut Evert Kruizenga, Bart Kruizinga, Harm 
  Tabak en Eltje Doddema. Oflopen joar, 4 november, hebben zai n cd mit 7 nummers 
  uutbrocht. Toezeboudel was doarbie en het dat heuren loaten. n Moal in Toezeboudel 
  optreden hebben wie dou òfproat. Zundag tiedens d’opnoames goan lu liekuutliekaan 
  (live) speulen. t Schiere van dizze ploug is dat n gedailte gait noar 'K6 tegen kanker'. 
  Henk Puister leest n verhoal veur in “van t ain noar t aander”. Binnen joe benijd hou 
  zukswat gait, gewoon luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Wie loaten heuren:

  Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
  Marcel Hensema mit zeun Berend  -  In t gras van mien laand
  Swinder  -  Twijde Hans

  Verschaiden nummer van  2 Körten 2 Langen  (liekuutliekaan) Live  De herhoalen van dizze uutzenden.

  Toezeboudel week 03  uutzenden 1462                                                  Periode  15-01-2017  t/m 22-01-2017 

  Henri Wierth mit schrieverij in Toezeboudel.

  Henri Reider [Henri] Wierth (geb. Grunnen, 12 dezember 1936) was onderwiezer 
  in Pekel. Noast dat e in t onderwies zeten het,  was t n veulziedeg  man. t Schrieven 
  stond en staait nog altied hoog  in t voandel bie Henri.  Zo zat/zit e ondermeer in t 
  bestuur van stichten woonvörm Bram in Nij Pekel, Stichten dörpshuus Ol Pekel, 
  Kegelclub Concordia Ol Pekel, museum Kapiteinshuis Nij Pekel, en van 1988 tot 
  1998 de Grunneger schieversverainen , Vrijwilleger bie t Veenkolonioal Museum en 
  stichten Grunnegerbouk. Körtom: mit 
  bestuurszoaken bezeg wezen  zit hom in t bloud. 
  Doarnoast 
   schrieft e vanzulfm ook n bulde. Hai schrieft veur Toal en Taiken en schreef 

  voor t opheven tiedschrift Krödde. Zien verhoalen van Nansie Koakelhenne binnen hail 

  bekind worden in pervinsie Grunnen en zulfs der boeten. Doar komt ook nog bie dat e
  veul sukses het as veurdrachtkunstenoar. Körtom: genogt over te proaten. Henri Wierth, 

  80 joar, n prachtkerel dij vervast weer n bulde te vertellen het.  
  Ook proaten wie even
  mit Herman Hofstra van de Grunnegersproak en din hebben wie t over t Grunneger 
  Laidjes Festival, dat holden wordt op 11 Februoarie. Wel doun mit en wel zitten in de 

  jury.  Prizzentoatsie Toezeboudel Gerard Lunshof. 
  Henri Wierth 


  Wie loaten heuren.

  Fries Wolma  -  Noakend in de regen 
  Edwin Jongedijk  -  Ik Drink
  Hans van der Lijke  -  Hou riek is mien laand
  Krödde  -  Open deur
  Roelof van der Velde  -  Vrijhaid
  Martin Korthuis  -  Olle laifde

  De herhoalen van dizze uutzenden.

  Toezeboudel week 02  uutzenden 1461

  Tonko Ufkes mit Oader in Toezeboudel.

  t Nije digitoale tiedschrift , dij in dezember 2016 t levenslicht zain het, willen wie 
  soamen mit Tonko Ufkes aan joe veurstellen. Oflopen joar is t literair tiedschrift 

  Krödde stopt. Krödde
   het t 34 joar volholden, mor t winternummer van 2015 was 

  t leste wat veschenen is. “Stoppen mit Ködde betaikent dat der n Grunnegs literair 
  podium verdwenen is”, schreef Jan Glas in t Nijsblad.  Nou is Oader nait op pepier 
  mor digitoal. Tonko Ufkes het mit n koppeltje lu n nijmoodse versie moakt. Tonko Ufkes

  hoofdredakteur Hindry Schoonhoven redakteur en Jan Glas dij redakteur en webstee-
  moaker  is. Of zukswat waarken gait, òfwachten. Lu willen geern wat in handen hebben.
  We goan t apmoal heuren in Toezeboudel. 
  Ook schoeft Henk Puister aan, leverancier aan verschaaiden tiedschriften en dus ook 
  weer aan 
  Oader, het doarin ook zien zegje. Ook leest e weer n nij verhoal ‘n Laif autootje’ 
  veur in '
  Van t ain noar t aander' stait op YOUTUBE
  Henk Puister mit "n Laif autootje"  stait op YOUTUBE.  Wie loaten heuren:

  Edwin Jongedijk  -  Gainaine  Wint
  Törf  -  Ooasterwind
  Snikhait mit Yvonne Schoenmaker  -  Laiverd
  Gert Sennema en Westkant Stad  -  Woorden
  Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Meulens

  Rieks Folgerts  -  Wat mout k hier, wat dou k hier


  Nait heurd, klik din op mie!  Herhoalen via HarenFM.

  Eerste uutzenden in 2017

  Toezeboudel week 01  Uutzenden  1460


  d'Ain ligt nog in berre, weer n aander het gain nachtrust had, toch oafstemmen op 
  t oldste treektoal pergram dij der is en dat zok ook in 2017 weer haard moakt veur de
  streektoal. Dus, veur elk en ain dij mit Grunnegs aanloop is. In dizze allereerste uutzenden
  de schierste en nijste laidjes dij uutkomen binnen  in 2016 en twij nijjoars   verhoalen uut t
  bouk van Dolf  Houwing "n Hail joar mit Zwoantjes". Joe kinnen beluustern "Euliekouken"
  en "Goie  veurnemens". Toupasselk  in d'eerste doagen van t nije joar. 
  Dus lu, luustern goan. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie loaten o.a. heuren:

  Vandoage  -  Old En Nij
  Edwin Jongedijk en Marlene Bakker  -  Ofschaid
  Jan Henk de Groot  -  Vuurtje Kieken
  Törf  -  Veur T Huus
  Alex Vissering  -  Zulfkweekte Tomoaten
  Maas en Folgerts  -  Gaiterij
  Krödde  -  T Glidt Van Mie Of
  Harry Niehof  -  Rimpelig
  Wia Buze -  Heb Mie Laif
  Erwin de Vries  -  Frits
  2 Körten en 2 Langen  -  Kaans Is Klaain  Nait heurd, klik din op mie!  Herhoalen via HarenFM.


  In d'leste uutzenden van 2016. Schrieversmirreg vanuut studio 231.  week 53  uutzenden 1459


  d’ Uutzenden stait  in t taiken  van t  òfsloeten  van 2016.  Al is t bie d’ain, dij luusterd, eerste 
  kerstdag veur weer n aander  is t  oldjoarsdag.  Joe  denken vervast hou mainst? Nou lu Toeze-
  boudel  zendt  over  5  omroupen uut.  In  2017 o ver  6  omroupen.  Vandoar d atwie aigelieks 
  zeggen mouten n   midwintertied uutzenden.  In  n neutroale studio  moakenwie din ook dizze 
  leste uutzenden van t joar. De vaste schrievers, Henk Puister, Jan de Jongen Tineke Boersema 
  binnen nuigd in studio 231.  Zai waarken mit aan de leste uutzenden.Dus, n uutzenden mit ver-
  hoalen en gedichten en d’schierste proaterij  en  d’schierste midwintertied.   Gewoon luustern,  

  komende  weke,  noar  Toezeboudel.    Vanoaf 1   Januoarie is d  er niks veraanderden gait dit

  pergram gewoon deur. Zulfde tied en gain ontsloagen.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 
   

                                                                                                           Studio 231 meer foto's (hier)
   Wie loaten heuren:

  Krödde  -  Winter in Grunnen
  Wia Buze  -  As t snijt in Termunten
  Titie Veen -  Mit kerst en old en nij
  Irene Wilkens  -  Midwinteroavend
  Fries Wolma  -  Kerstnachtblues
  Roelof van der Velde  -  Old en Nij

  Moakt deur Gerard Lunshof