Uutzendens 2020Uutzendens 2019Uutzendens 2018Uutzendens 2017Uutzendens 2016Uutzendens 2015ThuusbladContactGrunnegs in het noordenFotoboukLeste Nijs
Uutzendens 2017


  Hier de uutzenden dizze weke.  

Toezeboudel week 52 uutzenden 1511                            Periode  24-12-2017  t/m  31-12-2017

Marcel Hensema mit 'mijn Vrede'  dizze weke in Toezeboudel

Noa t sukses van ‘Mijn Ede’ en ‘Mijn Tweede’ is  Marcel Hensema aanloop goan mit n
nij theoater stuk veur in d’kerstvekaansie.  n Femilieveurstellen ‘Mijn Vrede, is n
kerstverhoal, op zien Grunnegs.  Marcel Hensema nemt jong en old in ‘Mijn Vrede’ mit
hou t apmoal echt  goan is mit Maria, Jozef en het lutje potje Jezus. ‘Mijn Vrede’ is n
veurstellen veur t haile gezin mit n bulde humor en op  bezundere toulichtte verhoalen.
De veurstellen het zowel Grunneger as Nederlandse teksten en is veur elk en ain goud
te verstoan. Wie van Toezeboudel loaten joe heuren hou lu genoten hebben van Marcel,
zien bezundere goud spel en dwoase situoatsies. Wie kinnen joe alleneg anpeerdjen
om te goan kieken en of of te luustern. Site NNT
Henk Puister  het n verhoal in “Vantainnoartaander”. En Eltje Doddema het t woord van
de weke.     Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
We loaten heuren:

Sasja Velt   -  Vrede op aarde (1973)
Jan Henk de Groot  -  Altied Kerstmis
Titi Veen  -   Kerst mit old en nij
Johan Raspe  -  Maria's Kindje
Veur de wind  -  Snijwit Kerstfeest
Krödde  -  In de winter
Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 51 uutzenden 1510                             
Periode  17-12-2017  t/m  24-12-2017

Peter van der Veen dizze weke in Toezeboudel

Nait dat e nij is in t Grunnegs, mor is meer  bekend in t Nederlands en Engelstoalege. 
Der mag best n moal wat meer aandacht schonken worden aan, Peter zien Grunneger
laidjes. In zien aigen studio moakt e de mooiste melodie
ën en de mooste teksten.
Leste laidjes dij uutkommen binnen:  'Veurlopeg' en  
 'Toch zol k aan die denken'.
Peter het n pracht stem en zel dan ook in menneg huuskoamer goud aankommen.
Wie proaten mit hom en zellen n bulde van hom aan de wait kommen.
Ook proaten wie nog even mit Herman Hofstra en din willen wie waiten hou of t der
bie t Grunneger Laidjesfestival veur stait.
In 'Vantainnoartaander' Jan de Jong mit n verhoal en Eltje Doddema het weer t
woord van de weke. Körtom, weer n reden om te goan luustern.Peter van der Veen   

Wie loaten heuren:

Sproakwotter  -  Schuddeldouk
Marcel Hensema -  Zalstoe aaltied bie mie blieven  (opname DWDD)
Boetenbaaintje  -  Raaiger 
Peter van der Veen - Veurlopeg
Peter van der Veen - Haart van mien geveul
Edwin Jongedijk  -  As ik de moan was Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 50 uutzenden 1509                             
Periode  10-12-2017  t/m  17-12-2017

Tenailschriever  Johan.E.G Ruiter dizze weke in Toezeboudel

‘Wel ben k? Gewoon Johan E.G. Ruiter uut Grunnen en k heb n bulde  plezaaier in t
schrieven van tenailstukken’ . Dat schrift Johan op zijn webstee.  Geef Johan  mor
n pen en pepier doarbie zien aigen doeme en  is  tevreden. Wieder het e doarbie n
bulde humor en veurstellensvermogen. Zien stukken worden n bulde speuld. Reakties
binnen mainst  goud. Der binnen al hail wat stukken uut zien penne stroomt. t Mainst
in t Grunnegs. Al zien stukken worden uutgeven in Grunnegs, Nederlands en Frais.  
Frais kin en zulfm nait schrieven, mor let e vertoalen. Joe kinnen hoast wel zeggen
dat t zien affeer is. Mor noast zien tenailschrieverij het e nog aander dievertoatsie.  
Doar goan wie t vanzulfm ook over hebben.
Henk Puister het baaide petten weer bie zok omreden e aanschoever en verteller is.
Hai het n verhoal in ‘Van t ain noar t aander’.  t Verhoal van Henk stait op YOUTUBE.
En Eltje Doddema komt veurbie mit t woord van d’weke. Dus lu, gewoon òfstemmen.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

    

Wie loaten heuren:

Dion Bouwes en Dennis Krottje - De moat is vol
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Carpe diem
Fransien Kuipers  -  Bist veraanderd
Wia Buze  -  Thoes
Edwin Jongedijk  -  Hemingway Whisky.

 


Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 49 uutzenden 1508                              Periode  03-12-2017  t/m  10-12-2017

Roelof van der Velde dizze weke in Toezeboudel

Roelof van der Velde is  n Grunnegstoaleg  laidjeszanger uut Winschoot (Winschoten). 
Zien haile leven moakt e meziek. In 2006 begon e mit  t schrieven van zien aigen laidjes.
Noadat e n wat laidjes schreven haar,  mos der mor n band kommen om laidjes op t podium
te prizzentaaiern. 
In 2008 was doar de band VaNDOaGE woar e n cd mit opnomen het. Dizze
is via verschaiden pergrammoas, op kompjoeter, te beluustern. Inmiddels is  Roelof weer
wat meer op zok zulfm kommen stoan en binnen der verschaiden schiere laidjes van zien
haand verschenen. n Poar, Vriendin, n Poar seconden, Vrumde, Vrijhaid, Grunnen en zien
allerleste t Zulfde laid. 
Laidjes dij e schrieft binnen optaikend uut zien doagelieks leven.
Roelof waarkt in de zörg. Ook doaruut binnen laidjes optaikend. Zien meziekkeuze is braaid, 
mor de joaren 80 is veur  Roelof hail belaankriek. 
Leste joaren is e ook aansloten bie t
Christelijk Mannekoor Albatros uut Pekel ( Nieuwe Pekela). Doar zellen wie t vervast ook
nog wel even over hebben.  Roelof zien (webstee)
Ook hebben wie n verhoal van Jan de Jong in 'Van t ain noar t aander'. 

En hebben wie t woord van Eltje Doddema. Ook proaten wie nog even mit Bé Puister. Wie
vroagen hom din hou of de verkoop van t bouk 'Weerom noar Vrouger' gait.
Körtom, gewoon luustern goan op ain van de omroupen woar wie bie aansloten binnen. 

Prizzentoatsie Gerard Lunshof.Gesprek met Roelof van der Velde  op Youtube
 

Wie loaten heuren: 
youtube
 Krzysztof Groen  -  Over mien liek
Linde Nijland  -  Wachten
Verschaiden nummer van  -  Roelof van der Velde
Troebadoers  -  Riekdom
Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 48 uutzenden 1507                              
Periode  26-11-2017  t/m  03-12-2017

Ina Rozema van 'Toalgenoten' in Toezeboudel.

Ina Rozema proat Grunnegs, leest Grunnegs, schrieft Grunnegs, eet Grunnegs, sloapt Grunnegs en
dut wieder ales in t Grunnegs. Dus, wie hebben t over t Grunnegs. Hou kin t ook aans. k Proatte mit wat
lu en dij vertelden mie: 'Dij most n moal vroagen'!  Zai zit bie n plougje dat zok 'Toalgenoten' nuimt
en twijmoal in t joar bie nkander komt. Doarom hebben wie heur nuigt. Meziek, tenail, cabaret en
veurdracht ales mag ze lieden. Joe kinnen t nait opnuimen of wie proaten der over. t Zel mie nij doun
wat wie apmoal van heur aan de wait kommen. O ja, ze schrieft ook verhoalen, dus zellen wie vervast
wel n verhoaltje van heur te heuren kriegen. Verhoal van Ina Rozema  'Tante Bertha'.  YOUTUBE
Henk puister het weer twij petten op aine as 'aanschoever' en leest e n verhoal veur in 'Vantainnoartaander'.
En het Eltje Doddema weer t woord van de weke in t kovvertje stopt.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.Henk, Gerard en Ina Rozema

Wie loten heuren:

Veur de wind  - Twijzoamhaid (De Goliath Tracks)
Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Ainzoame roker
Krzysztof Groen  -  Noaberhulp
Troebadoers  -  Hoeln as n wolf
Hans van der Lijke  -  Hail wereld is kunst
Swinder  -  JosieHier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 47 uutzenden 1506                              Periode  19-11-2017  t/m  26-11-2017

Eerste, Grunnegs toalege, CD Krzysztof Groen veur t eerst in t daglicht bie Toezeboudel.

Krzysztof Groen komt uut Veendam, hai zingt in t Engels en in het Grunnegs. Hai speult vanòf
zien twaalfde gitaar en speult bezunder geern Johnny Cash. Deur de meziek van Edwin Jongedijk
roakde hai hail uut kedde deur ook Grunnegs zingen te goan. Deur zien aigen, deur homzulfm
moakte, Grunnegstoalege laidjes leverde de bekende schriever en dichter Henk Puister de teksten.
Zai kwamen nkander tegen in Toezeboudel en de soamenwaarken was doar. Groen won in 2017
de daarde pries tiedens het Grunneger Laidjesfestival in t Der Aa-Theater.  Omreden e dij oavond
ook de pebliekspries won mocht e n singel opnemen, dat wui ‘Noar de Volgende Ronde’ waarvoor
Puister de tekst schreef haar. Nou komt Zundag 26 november zien eerste Grunneger album uut. In
Toezeboudel komt e, soamen mit tekstdichter/schriever Henk Puister, dij ale teksten schreven het.  
Wie proaten over zien  album. De noam van t album, hou kin t ook aan 'Noar de volgende ronde'.
Tineke Boersema leest n verhoal veur in 'Vantainnoartaander' t verhoal snert op YOUTUBE.
En Eltje Doddema mit t woord van
de weke.   Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

Wie loaten heuren:

Sproakwotter  -  Dreum van n Vlinder
Roelof van der Velde  -  Grunnen
Fries Wolma  -  n Joar is zo veurbie
Verschaaiden nije nummer van Krzysztof Groen  (nij)
Peter van der Veen  -  Toch zal ik altied aan die denken  (nij).

                                                                                                
Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 46 uutzenden 1505                              
Periode  12-11-2017  t/m  19-11-2017

Aly Freije dizze weke in Toezeboudel.

Aly Freije wui geboren op (Veelerveen, 1944) is n boerendochter en het heur jeugd deurbrocht op
t pladdelaand in Oost-Grunnen op grens mit Duutslaand. In 2008 kreeg zai de Freudenthalpries veur
nije Nedersaksische literatuur. En in 2009 de Literaire Pries Grunnen van Stichten t Grunneger bouk.
Dou is ze goan schrieven veur t tiedschrift ‘Krödde’. Heur eerste Grunnegstoalege  bundel is
‘Wondpoeier’ dij uutkwam in 2009. Der  verschenen gedichten in n verzoamelbundels as ‘De wierde
van Wierum’ in 2010, ‘Verrassend Nedersaksisch in 2010,  ‘Zacht gezicht aan zacht gezicht’ in
2011, dat apmoal uutgeven bie '‘Uitgeverij kleine Uil’.  n Verhoal verscheen in ‘Gloepends mooie
verhoalen’in 2014.  Ze het vanzulfm nog veul meer doan veur de Nederlandse en Grunnegertoal.
En doar goan wie t mit heur over hebben.  Ook leest ze tiedens t gesprek enkele gedichten veur
uut heur bundel 'Wondpoeier'.  2 gedichten uut Wondpoeier 'Veenwichtje'en 'Grenslaand' (Youtube)
Heur webstee:    www.taalpalet.nl 
Ook hebben wie t woord van de weke mit Eltje Doddema.
Körtom, gewoon luustern goan.


 
Aly Freije   foto: dichtstadgroningen.nl

Wie loaten heuren:

Krödde - Duuster

Bert Hadders en de Nosems  -  Gruinteboer van Oosterpaark
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Stil
Hans van der Lijke   -  Doarom zing ik
Törf   -  Naacht
Marlene Bakker  -   Waarkhanden
Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 45 uutzenden 1504                              Periode  05-11-2017  t/m  12-11-2017

Dion Bouwes en Dennis Krottje  dizze weke in Toezeboudel

Dizze weke Dion Bouwes en Dennis Krottje. In t begun van t joar speulden ze veur
t eerst soamen. Noa t winnen van t Grunneger Laidjesfestival, opnoames werden
vot draaid in Toezeboudel, mochten baaide n singel opnemen. Dizze wui draaid
bie verschaiden omroupen. Dion en Dennis haren n vlaigende start noa t laidjes-
festival, zo stonden lu op verschaiden festivals woaronder t Bevraaidenfestival
in stad. Nou kommen lu mit heur twijde singel uut 'De moat is vol'. Genog te
beproaten mit lu dij vol meziek zitten. Henk Puister is aanschoever en het n
verhoal in 'Vantainnoar t aander'.  Verhoal 'Ol grieskop' Youtube.
En Eltje doddema mit 't Woord van de weke'.
Ook t laid van 'Veur de wind' heur vaarde 'Volle moan'. Genocht dus.
Prizzentoatsie Gerard LunshofWie draaien:

Roelof van der Velde  -  tZulfde laid
Veur de wind  -  Volle moan
Harry Niehof  -  Hé olle
Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  De moat is vol
Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster

 

.
Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 44 uutzenden 1503                              Periode  29-10-2017  t/m  05-11-2017

n Vervolg mit Bram Wiekens in Toezeboudel.

Dizze raaize hebben wie Bram Wiekens weer n moal in de uutzenden. Wie haren
in uutzenden 1498  nait genogd tied om ales mit hom t beproaten. Wie hebben
hom dou nuigd om mit n moand terugge te kommen en das dizze uutzenden. 
Wie
waiten dat
 Bram Wiekens sinds n joar of vieftien verhoalen  schrift. Eerst in t
Nederlands, mor al snel is e overstapt op t Grunnegs. d’Eerste verhoalen speulen
hoast zunder uutzundern zok òf  in zien geboortedörp Oll Pekel.  Mor noa n körde
periode op t Hogezaand woont te hebben is e noar
 Ommelanderwieke vetrokken.
Doar speulen zok nou de verhoalen òf. Mor dou wie heurden dat e ook nog tenail-
stukken schrift en nog n webstee het,
 haren wie te waineg  tied om doar ales
van te waiten. Dus lu, wie kinnen hoast wel zeggen: 'n Vervolg mit 
Bram Wiekens'.
Ook leverd Bram n verhoal in 'Vantainnoartaander'. Webstee 
'Grunneger Verhoalenwinkel'.
En t woord van Eltje Doddema komt veurbie.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof

Baaide verhoalen van Bram Wiekens stoan op YOUTUBE.   Kiepkerel   ZummertiedWie Loaten heuren:

Edwin Jongedijk  -  Lezzen
Margret Maas en Rieks Folgerts  -  k Heb die zain in traain
Stroatklinkers  -  Hindrek Klain
Krödde  -  Aaltied Speulen
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Onderwegens
Roelof van der Velde  -  t Zulfde Laid
Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 43 uutzenden 1502                              Periode  22-10-2017  t/m  29-10-2017

Henk en Bé Puister mit t bouk 'Weerom noar vrouger' in Toezeboudel.

Vanòf 2009 schreef Henk Puister n verhoalen serie over de kinderjoaren en jeugd van
zien voader Wessel Puister.  Henk en Bé heur voader Wessel is geboren 7 juli 1924 en
uuttied kommen op 8 september 2016. Noar aanlaiden van al dizze verhoalen, dij
pubelsaaierd binnen in t boukje 'Pluustergoud' en loater in t pergram 'Toezeboudel,
hebben baaide zeuns docht, 'Doar mout n bouk van kommen!'. Baaide hebben de koppen
bie nkander stoken en hebben der n pracht bouk van moakt. Mit ekstroa verhoalen en
gedichten as aanvullen. Ook het Bé zien aandail in t bouk deur in t Nederlands  geweldeg
mooie verhoalen en anekdotes te schrieven. Kindst doarom wel zain dat schrieversbloud
bie baaide jongens 'Henk en Bé' in d' Puisters genen zit. Mit aanvullen van foto uut t
Puister archief is t bouk n aanroader. Wie in Toezeboudel proaten mit Henk en Bé  en loaten
doarbie ook toupasselke meziek heuren. Dus lu, òfstemmen op Toezeboudel.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


   
t Bouk                                                Bé,  Henk Puister Sr (eerste boukje) en Henk Puister

Om t bouk te bestellen even n braivie noar   b.k.puister@gmail.com

Wie loaten heuren:

Askaybrothers  -  Bebieboom
Fries Wolma  -  Beatpiroaten
Krzysztof Groen  -  Weerom noar Vrouger   (Nij)
Age van der Velde -  Opa zien harmonika
Fiebeldekwinten  -  Doe klain vlindertje
Wia Buze  -  Heb mie laif


Hier de uutzenden dizze weke.

Toezeboudel week 42 uutzenden 1501                              Periode  15-10-2017  t/m  22-10-2017

Grunneger sproak uut stad in Toezeboudel 

De Grunneger Sproak zet zok al sunt 1919 in veur t bevordern en t in stand holden van de
Grunneger toal en cultuur.  Hail laank het De Grunneger Sproak n verainen west, dij heur
toneelveurstellens in t aigen gebaauw aan de A-kerkstroat 11 in Stad gaf. In de begunjoaren
haar de verainen sikkom drijdoezend leden en wekenlaank wurden veurstellens geven tiedens
zogenoamde kovvieverziedes.  

Begun 2010 is de verainen omzet in Stichting De Grunneger Sproak, omreden t gebaauw noa
n lange verhuurtied weer in aigen beheer nomen is. Noam aan de gevel is dou veraanderd in 
Der Aa-Theater. Mor de doulstellen is nog aaltied t zulfde, noamelk t aanpirtjen van de Grunneger
toal en cultuur. Herman Hofstra schoeft aan om te proaten veur weer n nij seizoen, dat begunt op
zotterdag 21 oktober. Nij in pegram Eltje Doddema mit 't Woord van de weke en Tineke Boersema
zit mit  verhoal 'Noppie de Kabouter'  in ‘Vantainnoartaander’.  verhoal hier op YOUTUBE
Prizzentoatsie   Gerard Lunshof.

    
Webstee  :  www.degrunnegersproak.com                    Herman Hofstra  was te gast.


Wie loaten heuren:

Krödde   -   Ik Kom Der Aan 
Sproakwotter  -  Koeperlaand
Kristof Groen   -  Huuswoarts
Dion Bouwes en Dennis Kröttje  -  Duuster
Veur de Wind  -  Mörgen Blift t Nacht
Evert en Bart Kruizinga  -  Hoge bulten

 

 Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 41 uutzenden 1500                              Periode  08-10-2017  t/m  15-10-2017

1500ste Toezeboudel in weke 41

Begun december 1988 fietste ik noar t verzorgens  te huus ’t Sint Jozef’ Doar zel k mien
eerste  radio  uutzenden  moaken . t Was veur  de B.O.H.S., dat  stond  veur  ‘Bejaarden
Omroep Hoogezand Sappemeer’.   De noam ‘Toezeboudel’ schoot mie deur de kop veur
dat k binnen stappen dee.  ‘Hou hait dien pergram?’ vruig Joop Koeneman dij achter de
knoppen  zat. ‘Toezeboudel!’ zee  k. Nait  deur  dat k op 8 oktober 2017 de 1500ste
'Toezeboudel' moaken zel. Loater wui B.O.H.S., mit n bulde toeters en bellen, radio
Compagnie (Komnij).   Nait dat k van dizze uutzenden n groot feest moaken wil, mor
derbie stilstoan doun wie wel even.   
In dizze uutzenden hebben wie as gast de ploug ‘Sproakwotter’ dij bestait uut Martin Blok
en Harry van Boven.  
En in ‘Vantainnoartaander’ zitten Henk Puister en Jan de Jong.  Henk dij vanòf t begun
mitwaarker is en Jan de Jong dij ook alweer hail wat joaren regelmoateg n verhoal
verteld in pergram. Dus lu even luustern goan.
Aanschoever Henk Puister en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

Boukje bestellen van Jan  de Jong 'Stilte van wind'  (hier)

B

    

Meer foto's  (hier)


 


Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 40 uutzenden 1499                              Periode  01-10-2017  t/m  08-10-2017

Bogdike streektoaldag  Veendam dizze weke in Toezeboudel.

Stichten Bogdike organisaaiert op zotterdag 30 september De Romein Streektoaldag in Veendam.
n Manefestoatsie mit n keur aan artietsen uut de pervinsie Grunnen dij zingen en vermoaken
in de Streektoal. En mit dizze streektoaldag sloet Bogdike t boetengebeuren 2017 òf. Der 
binnen midden in t dörp  van Veendam nog aaltied leegstoande panden. Vaar panden worden
bruukt veur meziek en vermoak. Lu van d'organisoatsie hopen op n bulde touheurders. Ook
dizze raaize n pegram in kefee 'De Toeter' aan t Beneden Westerdaip en in Kefee 'Buuv' in
d' Kerkstroade. Wie van Toezeboudel loaten joe net as sikkom elkjoar mit beleven hou of
t der heer ging. Wie proaten mit meziekanten en touheurders. Aan t pegram waarken mit':
Aan het programma werken mee: De Stroatklinkers, Martin Korthuis & Eddo Pol, Mark 
Brinkhuizen, Tineke Rouw, Veendammer Mannenkoor, Bert Hadders, Gert Sennema en West-
kantstad, Laurens Schreuder en Alex Staal, Zuver Scheerwol, Beecham, Erwin de Vries, Be 
Schmaal, Harry Niehof, Irene Wilkens & Sikkom Kult, Roelof van der Velde, Krzysztof 
Groen, Erik Hulsegge en Zangduo K2.  

In 'Vantainnoartaander' n verhoal van Tineke Boersema 'Lekke baand'.  (YouTube) 
Prizzentoatsie Gerard Lunshof 

 

  
           Poster                                                                      Proaterij mit Gert Sennema
           
Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 39 uutzenden 1498                              Periode  24-09-2017  t/m  01-10-2017

Bram Wiekens in Toezeboudel.

Bram Wiekens schrift sinds n joar of vieftien verhoalen. Eerst in t Nederlands, mor al snel is e 
overstapt op t Grunnegs. d’Eerste verhoalen speulen hoast zunder uutzundern in zien geboortedörp 
Oll Pekel. 
Noa n körte periode van vief joar op t Hogezaand, woont e nou al weer datteg joar op 
Ommelanderwieke. Zien maainste verhoalen speulen zok doar din ook òf.
Sinds n dik joar is Bram ( vervrougd ) mit pensioen. En vanòf dij tied, mit veul extra vrije tied, zit 
e in zien aigen schrievershut mit zien kompjoeter en zien aigen fantasie. Hai het al vaar boukjes 
uutgeven en kin zien verhoalen ook kwiet op zien aigen webstee: 'Grunneger Verhoalenwinkel'.
Wieder komt Harm Tabak even bie teutjen over t Grunneger festival in Appingedam op 7 okt.
En Henk Puister het weer n verhoal in 'Vantainnoartaander'.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof

t Verhoal van Bram Wiekens 'Toezeboudel' stait op YOUTUBE
.


    
Bram Wiekens   en   Gerard                                                                Grunneger festival 7 okt.

Wie loaten heuren:

Edwin Jongedijk  -  Ons volk
Veur de wind  -  A7
Maas en Folgerts  -  om eem biemie zitten op baankje
Harry Niehof  -  Ver van Hoes
Swinder  -  Zalstoe altied bie mie blieven
Sproakwotter  -  Schuddeldouk
Krsysztof Groen  -  Noar de volgende ronde

Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 38 uutzenden 1497                              Periode  17-09-2017  t/m  24-09-2017

Fries Wolma kommende weke in Toezeboudel.

Fries Wolma begon zien meziekoale loopboan as 14-joarege sologitarist bie d’ Grunnenger 
beatband ‘T
he Javelins’. In 1968, noa t uutainvalen van ‘The Javelins’, gait Fries soamen 
wieder mit Jan Suiveer  mit de meziekploug ‘Ash-tray
’. In november 1977 goan ‘The Javelins’ 
weer soamen in d’ olle bezetten,  dat zal zo blieven tot t overlieden van zanger Jan Suiveer 
in 2008. In 2010 is Fries soamen mit Sijtse Scheeringa n nij duo, onder noam Zuver scheerwol 
begonnen.  Leste tied is Fries mit bezunder schiere  Grunnegerlaidjes aanloop, dij deur hom 
zulfm schreven en van muziek veurzain bennen. Alleneg al in d' oaflopen joaren schreef hij 
‘Zummertied’, ‘Noakt in de regen’,  ‘Wie waren jong’, ‘Vrijhaid’ mit 'Zuver Scheerwol' en samen 
met Marianne Veenstra t emotievolle ‘Dodelijk verliefd’ (NL). We proaten mit Fries en vroagen 
wat e zoaal apmoal nog meer doan het. Ook hopen wie dat lu van  ‘Veur de wind’ even 
aanschoeven mit n nij laidje uut  ‘De Goliath Tracks’. 
In ‘Vantainnoartaander’ Jan de Jong mit t verhoal 'Tochtsloot'. Ook komt e mit n nij bouk uut. (YOUTUBE)
‘Schoefaan’ is Henk Puister. 
Prizzentoatsie Gerard Lunshof  

    

Fries Wolma                        Nij Bouk Jan de Jong                            Gasten in Toezeboudel Harm, Henk, Eltje, Gerard, Jan en Fries.

 Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 37 uutzenden 1496                              Periode  10-09-2017  t/m  17-09-2017

Grunnegerartietsen  veur K6 tegen kanker in Toezeboudel.

Stichten 'K6 tegen Kanker' organisaaiert op vrijdag 10 november n Benefietconcert.
K6 is bezeg gelden in te zoameln veur t nije zaikenhuus in Scheemde. In augustus 
2018 wil K6 doar n 'Eyeplay' geven veur n wachtroemte veur slim zaike kinder.
Veschaaiden artiesten doun mit woaronder 2 Körten 2 Langen en Krzystof Groen.
Wie proaten doarover mit Marieke Kruizinga. Veur koarten 
(0597 - 532517)

Ook proaten wie mit Merlene Bakker. Din hebben wie t over 'Spinbarg'. Grunneger
volksverhoalen. Een schip vol  beeld en geluud. Doarmit voaren ze d'haile pervinsie deur.
Marlene treedt doarbie op en zingt laidjes dij betrekken hebben op de verhoalen.
Zai zel ons vertellen hou t inkander zit. Veur koarten 
http://www.spinbarg.nl/activiteiten
Henk Puister het weer n nij verhoal schreven in 'Vantainnoartaander'. t Verhoal gait
over twij mannen dij mekoar noar t leven stoan. t Verhoal 'Sjomp' (YOUTUBE)
Ook nijschiereg wat zok apmoal òfspeuld
in Toezeboudel, din gewoon luustern goan. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  
Wie loaten heuren:

Maas en Folgerts  -  Tien Doagen
Dion Bouwes en Dennis krottje  -  Duuster
Harry Niehof  -  Haibel in t Café
2 Körten 2 Langen  -  Kaans is klaain
Marlene Bakker en Bernard Gepken  -  Zeewiefkes
Roelof van der Velde  -  Vrijhaid
Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 36 uutzenden 1495                              Periode  03-09-2017  t/m  10-09-2017

Margret Maas  en Rieks Folgerts dizze weke in Toezeboudel.

Hebben baaide oflopen joar al n cd moakt. Nou komt der in September n nije CD uut.
Wie willen in Toezeboudel vanzulfm waiten hou dizze CD totstand kommen is. Wel kinnen
wie verklappen dat teksten binnen van Dick Kamphuis, Henk Puister en Margret Maas.
t Idee, van dit ales komt, van Rieks Folgerts. t Zel mie nij doun of lu weer net zo'n schiere 
CD moakt hebben. Noam van de CD 'Kiek, ons twijde'. Wie goan der ales over heuren.
In 'Vantainnoartaander'  n verhoal van Jan de Jong 'Even oet eerns'.

 
  Margret en Rieks mit heur nije CD                     Henk, Rieks, Margret en Gerard

Wie loaten heuren:

Martin Korthuis  -  Elke keer ales
Sproakwotter  -  Blief toch bie mie
Edwin Jongedijk  -  As ik de moan was
Verschaiden laidjes van Margret Maas en Rieks Folgerts
Erwin de Vries  -  Noakend

Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 35 uutzenden 1494                              Periode  27-08-2017  t/m  03-09-2017


VEUR DE WIND’ dizze weke in Toezeboudel.. 

Onder de noam “Tied Zal t Leren” binnen Eltje Doddema en Harm Tabak as duo “Veur De Wind” leste tied  bezeg 
west mit n hail schier project. Zai goan  vaar nummers opnemen en dij om de drij weken uutbrengen. Wat dit  zo 
schier moakt is dat ale nummers hun onderwaarp vinden van n haile bezundere  lokoatsie noamelk de wottermeulen 
De Goliath aan d’ Eemshaven.  
‘Tiedens mien omzwaarvens, deur onse pervinsie, kwam k op n bepoald moment in 
dizze meulen en t eerste wat mie opvuil waren de gevuilens in dij meulen. n Lust veur t oog, n geweldege omgeven 
is n inspiroatsiebron veur creatieve geesten en nog belaangrieker t 
 neudegt uut tot t moaken van meziekwaarme 
klanken’ volgens Eltje. Noa overleg mit meulenoar Ida Wierenga wui ons d’meugelkhaid boden om ‘De Goliath Tracks
’te moaken’. Want zo hait t project. Baaide lu zellen der ales van vertellen in t pegram.  
In 'Vantainnoartaander' Henk Puister mit t verhoal 'Vraauwlu binnen pas kerels'. verhoal van Henk op YOUTUBE.
Prizzentoatsie  Gerard Lunshof.
Veur de wind mit A7  op Youtube.


Jan Henk de Groot en Marlene Bakker  -  Nooit meer missen.
Edwin Jongedijk  -  Johan
Agnes Woltjer  -  Veur die
Veur de wind  -  A7
2 Körten 2 Lamgen  -  Kin dat
Roelof van de velde  Grunnen

Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 34 uutzenden 1493                              Periode  20-08-2017  t/m  27-08-2017

Dizze raaize december 2016 K ter Loanpries veur Marcel Hensema.

Nog altied Toezeboudel in vekaansietied. Dus, kinnen ie vanales verwachten. Zaten wie
nait op t Zuudloadermeer.  Haren wie ook nait de dag van de Grunnegertoal. Kwam Ben Nijkamp
van Hofstreek radio nait veurbie. Ook Heidy en Danny Melenhorst van Camping uut Rijssen waren
van de Partij. En het Jan Nomden t nait over zien begunstegersbouk had. Nou loaten wie t uutlangen
van de K ter Loanpries aan Marcel Hensema joe evenpies weer heuren.
In 'Vantainnoartaander' Henk Puister mit t verhoal 'Ede en Marlene'.
Prizzentoastie Gerard Lunshof.


In gesprek met Marcel Hensema

 

Wie loaten o.a. heuren:

Krödde  -  t Glidt van mie of
Hans van der Lijke -  In t Slochterbos
Marlene Bakker  -  As t boeten störmt
Jan Henk de Groot  -  Evelyntje 
Marcel Hensema  -  laidje Toon Hermans  (omtoalt) In t gras van mien laand  (nij) zie youtube


Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 33 uutzenden 1492                              Periode  13-08-2017  t/m  20-08-2017


Henk Puister en Jan Nomden in Toezeboudel in vekaansietied.  

t Is nog altied vekaansietied en din kinnen ie vanales verwachten. Zaten 
wie veur vief weke op t Zuudloardermeer. Vaar weke leden op de dag van de 
Grunnegertoal. Drij weke haren wie  Ben Nijkamp  van “Hofstreek FM’ uut 
Goor op de Camping as gast. Veurege weke Heidy en Danny Melenhorst 
van Camping ‘Schwarzwaldhoeve’uut Rijssen.   Dizze  weke hebben wie 
n herhoalen van t gesprek wat k in janneoarie 2017 haar mit de schriever 
van t begunstersbouk Jan Nomden uut Oostwoll.
Henk Puister mit n verhoal, uut de serie, Moeke en Mulder Moeke ‘Doveghaid’ 
in ’Vantainnoartaander’

Prizzentoatsie   www.gerardlunshof.nl


 
Jan Nomden

Wie loaten heuren:

Hans van der Lijke  -  Veur heur
Vandoage  -  Zummer
Linde Nijland  -  Wachten
Erwin de Vries  -  De polder
Lianne Abeln  -  Dag zeggen
Marieke Klooster en Bouwgarden  -  Zo mouvve holden
Age van der Velde  -  Opa zien harmonieka
Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 32 uutzenden 1491                              Periode  06-08-2017  t/m  13-08-2017

Toezeboudel proat in vekaansietied mit Heidy en Danny Melenhorst .

Wat hebben wie in dizze uutzenden. t Is nog altied vekaansietied en din kinnen ie vanales 
verwachten. Zaten wie veur 3 weke op t Zuudloardermeer. 2 weke leden op de dag van de 
Grunnegertoal. Oaflopen weke haren wie  Ben Nijkamp  van “Hofstreek FM’ uut Goor op de 
Camping as gast.   Nou in dizze uutzenden proaten wie mit de beheerders van de SVR 
Camping, woar wie al drij weke touholden, mit Heidy en Danny Melenhorst van Camping
‘Schwarzwaldhoeve’uut Rijssen.  n Stee tussen d’ploatsen Enter en Rijssen in t mooie 
twensche laand. In de bossen van t Hollands Schwardzwald  en aan t laandgoud de Biesterije
Doar ligt stoef aan dij pracht camping mit 13 roeme campingploatsen woar t bezunder goud 
touholden is. Wie proaten mit heur. Heur tellefoonnummer 0547-381297.
Heur webstee is www.
schwarzwaldhoeve.nl
In 'Vantainnoartaander' n verhoal van Jan de Jong 'Aaskebak'' 
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


Heidy en Danny Melenhorst


Wie loaten heuren:

Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Sluushuus
Wia Buze  -  Jaloerzeghaid
Krzysztof  Groen  -  Huuswoarts
Alex Vissering  -  In de verte woar de hoan kraait
Fries Wolma  -  Wie waren jong
Swinder  -  Vekaanzie

 


Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 31 uutzenden 1490                              Periode  30-07-2017  t/m  06-08-2017


Toezeboudel proat in vekaansietied mit Ben Nijkamp. 

Ook in de vekaansietied gait Toezeboudel gewoon deur. Wie zitten in t oosten van t laand en 
wat is t din nait mooi om uut dij streek mit aine te proaten dij al joaren mit streektoal aanloop 
is. Ben is nait alleneg bie zien aigen omroup Hofstreek tv/fm, gemaainte Goor,  aanloop mor net 
as Toezeboudel ook bie verschaiden aandere omroupen t heuren. Wie proaten mit hom en willen 
wel waiten wat zoaal zien affeer is mit radio. Zien uutzenden op www.hofstreek.nl op moandag
van 18.00u tot 20.00u. 
En Henk Puister in 'Vantainnoartaander' met t verhoal 'Tou traain uutzet'.
Prizzentoatsie  Gerard Lunshof.       
                                                                   Ben Nijkamp in de studio van Hofstreek FM  

 

Wie draaien:

Edwin Jongedijk  - Lezzen
Roelof van der Velde -  t Zulfde laid
Irene Wilkens  -  Leste traain
BR Band  -  Alles kwiet  (Twente)
Vremde mannen  -  Wiggel Waggel  (Twente)
Harm oet Riesen  -  De Groepspraktijk (Twente)
Anet Niekamp  -  Mut dat allemoal met (Twente)

Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 30 uutzenden 1489                              Periode  23-07-2017  t/m  30-07-2017

Toezeboudel op herhoalen bie dag van de Grunnegertoal in vekaansietied.  

Wat hebben wie in dizze uutzenden. t Is vekaansietied en din kinnen ie 
vanales verwachten. Zaten wie oflopen weke op t Zuudloardermeer. 
Want, wie binnen der nait, mor joe heuren ons wel. 
We goan dizze raaize terugge noar week 12. Dou haren wie de dag van 
de Grunnegertoal in stad. En dij uutzenden loaten wie joe heuren. Even t
erugge noar

Wie hebben dou proat mit:

Joop van Bremen, Marlene Bakker, Eddy de Jonge, Joe heuren de 
opening (optreden) van Theo de Groot en proaten mit Theo de Groot 
en wie loaten heuren Annie Mekel.

Wie hebben dou draaid laidjes van:

Martin Korthuis, Edwin Jongedijk en Marlene Bakker, Bert Hadders, 
Erwin de Vries, Harry Niehof en Törf


 Proaten mit Eddy de Jonge

 Hier de uutzenden dizze weke. 

Toezeboudel week 29 uutzenden 1488                              Periode  16-07-2017  t/m  23-07-2017

Toezeboudel bie t Grunnegerlaandschap  in  vekaansietied.   

Dunderdagoavend,  6 Juli, binnen lu van Toezeboudel ofraisd noar t Zuudloardermeer. 
Doar haar t Grunnegerlaandschap ‘ Groningerlandschap’  n voartocht mit de noam 

‘Welkom in het land van bever en roerdomp’ op t Zuudloadermeer , mit de fluusterboot 
de ‘Raidomp’.  Om haalfaachte binnen lu tot plm. 21.15 mit gids Marieke Creemer en 
stuurman Laurens Mulder t meer op west. n Aibels nuver gebeuren. Wie hebben n bulde 
zain. Alhoewel wie t meer had hebben over d’organisoatsie van t gebeuren loaten wie 
heuren hou of t der heer gait. Wie nemen joe mit t Zuuloardermeer op. Willen  joe n moal 
mit, de muite weerd , tellefoon: 050-3135901 en kiek aans ook even op 
www.groningerlandschap.nl.  
In 'Vantainnoartaander n verhoal van Jan de Jong mit de  noam 'Toezeboudel'. 
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  

Wie loaten aan meziek heuren:

Harry Niehof  -  Vraaw Smit
Martin Korthuis  -  Cafe Biljart
Krödde  -  t Glidt van mie òf
Jan Henk de Groot  -  k Vernuvver mie wel
Törf  -  Naacht
Alex Vissering  -  Zuudloardermeer
Hans van der Lijke  -  Onder t asfalt
Bob Heidema  -  Dou k jong was
Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 28  uutzenden 1487                              Periode  09-07-2017  t/m  16-07-2017

Kees Visscher  in  Toezeboudel    

Wel zelt nait schier vinden om Kees Visscher  ais n moal weer te heuren.
Din pakken wie n verhoal uut de oale deuze. Aine uut de negentegerjoaren.
Aine mit pebliek der bie. Aine woar zoas bie d’ maaiste verhoalen n bulde
lagen worden mout. Al haar Kees Visscher ook verhoalen mit n ernstege 
inhold. Meschain hebben joe t verhoal al wel n moal eerder heurd op n 
Grunnegeroavend of zukswat. Dizze conference, zo kinnen wie dit verhoal 
wel nuimen, mouten ie vervast  terugge heuren. Zien verhoal ’n Grunneger 
is altied nummer ain’. 
Tineke Boersema het dizze raaize n verhoal schreven in t blokje ’Vantainnoartaander’
Heur verhoal  ‘Doar gait Jaantje’. En wie hebben weer schiere meziek uutzöcht.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

Wie loaten heuren:

Marlene Bakker  - Heufd as n helm
Vera Stutman en Johan Zielstra  -  Dagdreumen
Martin Korthuis  -  Monddood
Alex Vissering  -  Noa Zwolle wordt t rusteg
Ede Staal  -  Doar bluit mien eerappellaand
Sproakwotter   -  Snoetjeknovveln  Hier de uutzenden dizze weke. 

 

Toezeboudel week 27  uutzenden 1486                              Periode  02-07-2017  t/m  09-07-2017

Krzysztof Groen in Toezeboudel.

Zai hebben nait stil zeten. Din main k Krzysztof Groen en Henk Puister. Henk achter zien 
compjoeter om d'schierste laidteksten te schrieven en Krzysztof om dij laidjes op zien
wieze, mit zien geweldege stem,  in te studaaiern.   Opnoames  worden dizze weke  in
d'studio opnomen, zodat wie eerdoags n cd beluustern kinnen dij in menneg huuskoamer 
te beluustern wezen zel. In Toezeboudel zel e wat van dij laidjes heuren loaten. Dus, in
Toezeboudel kennen ie veur t eerst kennes moaken mit zien nijste laidjes. Dat e der aankomt,
is aigelieks wel n zekerhaid. Hol Krzysztof in d'goaten, eerdoags n goie bekende in t 
Grunnegs. Het e al nait n moal d'pebliekspries op t Grunneger laidjesfestival wonnen. 
Eerdoags windt het vast nog veul meer in t Grunnegs.
Henk is der vanzulfm ook en leest n nij verhoal in 'Vantainnoartaander' t verhoal dij e
leest 'Ome Lammert en taan Elsie'.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

Henk Puister 'Ome Lammert en Taan Elsie' en Krzysztof Groen'Sukkeloadebroen' Op Youtube.

 
Wat loaten heuren.

Rieks Folgerts  -  Mien laifste stee
Wia Buze  -  Heb mie laif
Verschaiden nije nummers
 Krzysztof Groen
 Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 26  uutzenden 1485                              Periode  25-06-2017  t/m  02-07-2017

Coby Vermeeren-Thedinga en Jan de Jong in Toezeboudel.

Dizze raaize twij lu dij deurstudaaierd hebben in t Grunnegs. d'Ain, Coby Vermeeren kinst 
veur de klasse stoan zain bie cursussen Grunnegs en ook bie menneg Grunnegerdictee. 
Jan de Jong gain onbekende bie Toezeboudel, zulf ooit les had van Coby, schrieft menneg 
verhoal en gedicht in ons moekestoal. Baaide hebben wie nuigd. Dus lu, wanneer wie nait 
waiten hou of wie t Grunnegs  schrieven en proaten mouten, gewoon goan luustern.
Coby stait weer veur de klasse vanòf 1 November. Din geft ze n cursus proaten in t Grunnegs 
veur gevorderden. Willen joe doar ook aan mit doun, luuster din  hou sukswat in zien waark gait.
As aanvullen hieronder gegevens as joe mit n cursus mitdoun willen. 

       
Cursus Gronings spreken voor gevordenen

Duur: 10 lessen van twee uur te beginnen op 1 november.
Plaats: Groningen
Kosten: 100 euro exclusief het lesmateriaal
Voor meer informatie over alle curcussen en de organisatie daarvan:
Wil Werkman, telelefoonnummer 06-48682278
e-mailadres: cursusgronings@gmail.com  
   
C
   
Coby Vermeeren                                       Henk Puister, Coby Vermeeren, Gerard Lunshof en Jan de Jong


Jan de Jong  'Zuit bloud' Op   Youtube.

Wie draaien:

Alex Vissering  -  Niks aan de kop
Edwin Jongedijk  -  Ik drink
Erwin de Vries  -  De dissident
Krödde  -  Open deur
Sproakwotter  -  t Vuur
Wia Buze -  Aindagsvlinder


 

 

 

 


Hier de uutzenden dizze weke. 


Toezeboudel week 25  uutzenden 1484                              Periode 18-06-2017  t/m  25-06-2017

 

Henk Puister te gast in Toezeboudel?

Vandoage n moal gain specioale gast. Alleneg Henk en dij heurd bie d'vaste
gasten en mitwaarkers. Mainstied is e aanschoever en het e weer n schier 
nij verhoal mitnomen, zoas dizze raaize t verhoal  ‘Moi land’.  Ook hebben 
wie t mit hom over t boukje wat uutkomen gait ‘Weerom noar vrouger’ woar 
e soamen mit zien bruier Bé mit aanloop is. Verhoalen dij pa Wessel aan Henk 
deurgeven het en uutzonden binnen in Toezeboudel. t Wordt n bezunder 
boukje. Wie willen meer waiten en hou wied of t der mit stait. 
En wie hebben n verhoal uut t archief van Toezeboudel. En wel n verhoal van 
Kees Visscher ‘Eefke’ al optaikend in 1992.  t  Mag ook wel n moal weer of nait din.
Techniek Ben van der Laan. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  
 

 Henk Puister mit zien Pa '
Wessel'.


Henk Puister mit 'Moi Land'

Henk Puister mit 'Aiweg Hogezaandster'Wie loaten heuren:

Edwin Jongedijk en Merlene Bakker  -  Ofschaid
2 Körten 2 Langen  -  Kin dat
Age van der Velde  -  Moi mien laiverd
Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster
Hans van der Lijke  -  60
Krödde  -  Daansen om de laifde


Hier de uutzenden dizze weke.  

Toezeboudel week 24  uutzenden 1483                              Periode 11-06-2017  t/m  18-06-2017

Schriever Jacob Arbeider te gast in Toezeboudel.

Der binnen vervast n bulde lu dij nog nooit heurd hebben van Jakob Arbeider. Woont in 
Zuudloaren. Het roem aacht joar voaren op de klaainevoart en ainentwinteg joar waarkt 
op n febriek in Faarmsom. Kwam deur n droadpostuutwisseln mit zien zwoager in kontakt 
mit de Grunneger schrieverij. Wat begon mit 'moi' en 'groutnis' gruide uut tot volledeg 
schreven berichten in t Grunnegs. Hai schrift din ook vanòf 2013 in n mix t Oldamsters 
en Hogelandsters verhoalen en gedichten in t Grunnegs over allerhande doagelkse onder-
waarpen. Ook publiceert e in Toal en Taiken en Kreuze.  Körtom in knap 3 joar is e al n 
bekende schriever woar wie nou in Toezeboudel wel ais meer van waiten willen. 
As joe dat ook waiten willen, din mout je goan luustern.
In 'vantainnoartaander' n verhoal van Tineke Boersema en wel 'Rooie suker'.
Henk Puister is aanschoever. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


Tineke Boersema  'Rooie Suker' Stait op YouTubeJakob Arbeider  mit  'Lutje Laiverd' op YouTube
Jakob Arbeider

Wie loaten heuren:

Törf  -  Veur t huus
Glas, Scheele en Las  -  Ainmoal te voek
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Licht
Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid
Gerry Woldhof  -  As mie de schounen binnen versleten
Maicel Oppentocht  en Rick Baptist  -  Proat toch Grunnegs  mit mie

Hier de uutzenden dizze weke


Toezeboudel week 23  uutzenden 1482                              Periode 04-06-2017  t/m  11-06-2017

Marten en Annie Grupstra mit 'KUNST & VLIEGWERK' in TOEZEBOUDEL.  week 23


Marten en Annie Grupstra, bennen alweer meer as n joar de nije bewoners van  t pand 
Winschoterweg 3 in Blijham. t Speulde bie  heur al vanoaf t begun deur de kop  om  wat 
veur de omgeven van het Oldambt en Westerwolde te kunnen betaiken. In t pand 
bennen verschaiden roemtes aanwezeg dij geschikt moakt bennen veur artistieke 
bekwoamheden zoas n mini theoatertje en n galerie. Zai hebben hiermet de meugelkhaid 
schoapen mit  t oprichten van n mini theoatertje mit maximoal 80 zitploatsen en n galerie 
onder de noam “KUNST & VLIEGWERK”. Dit gebeuren is deur heur  onderbracht in de 
stichten OIDA (betaikent in old Grieks “k Wait, k heb zain”). De stichten OIDA wil de 
exploitoatsie van Galerie en Mini theoater KUNST & VLIEGWERK veur elk tougankelk 
holden, zunder winstbejag. Wie van Toezeboudel bennen der bie op 2 Juni. 
In weke 23 zellen wie joe dij oavend heuren loaten via de aansloten omroupen. 

In 'Vantaainnoartaander' Henk Puister mit n verhoal.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

   
Theoater 'Kunst en Vliegwerk'                                                                                Martin Grupstra  

 

Wie loaten heuren:

Harry Niehof  - Heibel in t cafe
Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
Swinder  -  Vekaansie
Hans van der Lijke  -  Hail wereld is kunst
Wia Buze  -  Mag ik din bie die
Edwin Jongedijk  -  Johan

Hier de uutzenden dizze weke


Toezeboudel week 22  uutzenden 1481                              Periode 28-05-2017  t/m  04-06-2017

 
Free Westerhoff zundag  28 maai in Toezeboudel.
 

n Man dij zoveul dingen dut dat e ze zulfm nait in ain oadem opnuimen kin. Noast dat e n bulde 
mit Grunnegs aanloop is, gnivvels, riemsels en aander soort verhoalen en vanzulfm laidteksten, 
dut e doarnoast nog n bulde dingen.  Filmen, de film Iris woar e op veschaiden festivals in de
priezen valen is. Ook was e n verdainstelk scheuvelloper, wielrenner en stait veur menneg koor, 
meziekploug as veurzanger.  Ast t mit Free aan d’proat komst kinst uren met hom proaten. 
Altied bliede en het altied tied veur elk en ain. Neudeg weer n moal tied om Free te nuigen in 
Toezeboudel.  Woar t gesprek hen gait waiten wie nog nait omreden hai n bulde doan het en 
nog dut. Hai het t zo drok, dat e twij tellefoons thuus het, om elk en ain aan te heuren. 
Free zien webstee:  www.freewesterhoff.nl
In ‘Vantainnoartaander’ Jan de Jong mit t verhoal  'Oorlog'. 
Körtom de muite weerd om zundag of te goan stemmen op Toezeboudel. 
Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 


Jan de Jong  'Oorlog'  stait op YouTube
 

Free Westerhoff 'Jannes en Graitje'  stait op YouTube

Wie loaten heuren:

Fries Wolma  -  Wie waren jong
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Carpe diem
Hans van der Lijke  -  Doarom zin ik
Krödde  -  Open deur
Jan Henk de Groot  -  Midas
Evert en Bart Kruizinga  -  Hoge bulten
Hier de uutzenden dizze weke


Toezeboudel week 21  uutzenden 1480                              Periode 21-05-2017  t/m  28-05-2017

Chris Kiel dizze weke te gast in Toezeboudel.

In 2014 schreef e t begunstegers bouk van 'Stichten  Grunnegerbouk'  en won en in meert 2015 de 'streektoalpries'
2014 van t DvhN. Dat e nait alleneg in 2014 mit t Grunnegs aanloop was bliekt wel, omreden der alweer genogt
intussentied van hom uutkommen is. Biedroagen aan publoekoaties 2016  Körtbestek - Columns  (Huis van de
Groninger Cultuur)
 Wie hebben t mit Chris over de schrieverij en hou t Grunnegs der veur stait.
Ook het e waark bie zok dat e ons heuren loat. Körtom ook Chris is n  veurvechter van t Grunnegs.
In 'Vantainnoartaander' schoeft Henk Puister aan en dragt n verhoal veur 'Schoamte'.


 Chris Kiel         

 

Wie loaten heuren:

Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Roup Mie
Edwin Jongedijk  -  Lezzen
Hans van der Lijke  -  As De Laifde Noar Mie  Laagt
Roelof van der Velde  -  T Zulfde Laid
Sproakwotter  -  Snap Der Niks Van
2 Körten 2 Langen  -  Kin Dat


Hier de uutzenden dizze weke


Toezeboudel week 20  uutzenden 1479                              Periode 14-05-2017  t/m  21-05-2017

Martin Korthuis en Eddo Pol dizze week in Toezeboudel.

Vanòf 2015 binnen baaide soamen aanloop mit  laidjes in t Grunnegs. Dat ales zo goud lopen zel,
haren baaide ook nait docht dou ze soamen begonnen. Noa nog gain twij joar komt der al n CD 
van baaide uut. Hou kin t ook aans dat d'CD de noam mitkregen het 'Nij'.  Mit n verschaidenhaid van
s
chiere laidjes kin dizze CD ook weer touvougd worden aan n riege schiere CD's dij d'oaflopentied 
uutkommen binnen. Martin, zien dainsten verleend aan verschaiden Grunneger groepen en vanzulfm 
ook zien waarme laidjes dij goud bekend binnen, zoas  'Oll laifde (Jacques Brel - La chanson des vieux 
amants)' en 'Aailand". Eddo minder bekend in t Grunnegs, mor het wel zien bekendhaid verdaind aan 
midwaarken aan verschaiden bands. 
Martin en Eddo brengen nou hun eerste c.d. uut!  n Nij veulbelovend 
muzikoale toukomst!. Soamen hebben zai schiere laidjes schreven, de teksten vanzulfm opmoal Grunnegs.

Wie proaten mit heur en loaten verschaiden nij waark heuren.
In 'Vantainnoartaander' Jan de Jong mit n nij verhoal. Körtom even luustern. 
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

 


Proaterij mit Martin en Eddo.


Wie loaten heuren:

Age van der Velde  -  Moeke vertel nog ais
Van t Knoal  -  Marleen
Dion Bouwes en Dennis Krottje   -  Duuster
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Verschaaiden nije nummers
Zuver Scheerwol  -  VrijhaidHier de uutzenden dizze weke

Toezeboudel week 19  uutzenden 1478                              Periode 07-05-2017  t/m  14-05-2017

Margret Maas en Rieks Folgerts te gast in Toezeboudel

Dou op 17 april 2016 heur eerste CD 'Kiek zo kin t ook' prizzentaaierd wui haren wie vot al deur 
dat t hier nait bie blieven zol. Zai goan vast wel deur mit heur schiere laidjes dij goud van begrip en 
zuver van klank binnen. En jawel lu d' ain noa t aander laidje komt uut de penne van Margret, woarnoa 
ze omtoald worden deur Dick Kamphuus. Verschaiden laidjes hebben wie al weer heuren magt van 
dit duo, vandoar dat wie ze n moal weer nuigd hebben in Toezeboudel. Wil willen wel ais waiten woar dit
hen gait. Komt der n moal weer n nije CD uut? Blift t bie singeltjes? Wie heuren dit vervast van heur.
In 'Vantainnoartaander' hebben wie Henk Puister mit n verhoal 'n Kovver en n hond' dij e op zien bezundere
menaaier veurdracht. En nemt e de toak op zok as aanschoever 'Sidekick'. Körtom weer n uurtje om, as
Grunneger,  aan t heuren mouten. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Opnoames Lia Venema

Wie loaten heuren:

Arnold Veeman  -  Mien Grunneger Stad
Askay Brothers  -  Kom Terug
Hans van der Lijke  -  Laand Van Heu En Stro
Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Sluushuus
Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Op Fietse
Krzysztof Groen  - Noar De Volgende Ronde

Hier de uutzenden dizze weke

Toezeboudel week 18  uutzenden 1477                              Periode 30-04-2017  t/m  07-05-2017'

Roelof van der Velde mit zien nije singel CD t Zulfde laid en 'Noint?' mit Rients Faber 
mit 'Dizze stad' in Toezeboudel.

Roelof van der Velde, bekend van de band VaNDOaGE, prizzentaaierde zundag 23 april zien 
nijste single ’t Zulfde Laid in café Carambole in Winschoten. Wie van Toezeboudel binnen 
doar west. Noast dat t der bezunder gezelleg was het e verschaiden nummers heuren 
loaten,  mit van zulfm zien nijste singel ‘t Zulfde Laid’. Ook loaten wie t gesprek mit 
Roelof van der Velde heuren dij doar wie moakt hebben.
En komt Rients Faber langs in de Studio. Hai haar wel al  vaar weke eerder kind, mor wie 
van Toezeboudel zaten vol. Wie proaten mit Rienst en mit lu van de power rockband ‘Noint?’. 
Hou zai doar   tou kommen bennen om soamen t nummer  ‘Dizze stad’ op te nemen willen wie 
vanzulfm geern waiten. Is dit ainmoaleg of kinnen wie voaker wat verwachten van Rients en ‘Noit?’
Henk Puister schoeft aan mit wat gedichten en is aanschoever. 
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.   

 
Gerard proat mit Roelof van der Velde    Foto: Jos Hensens          Noint?  Bie Toezeboudel.                      Foto: Tiemen Faber
Wie loaten heuren

 

Martin Korthuis  -  Café Biljart
Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Nooi allain
Krödde  -   Daanzen op de laaifde
Noint? Mit Rients Faber  -  Dizze stad
Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid
Erwin de Vries  -  De allermooiste baien van Beem


 
Hier de uutzenden dizze weke.

Toezeboudel week 17  uutzenden 1476                              Periode 23-04-2017  t/m  30-04-2017

Sproakwotter in Toezeboudel.

Aibels gezellege mirreg 16-04-2017 in Finsterwolde. Cors Onnes haar zien boerenschure 
ombatterijt, tot n heus theoater. En in n goie sfeer mit vrunden, femilie  en lu dij neugd 
waren wui de CD van Martin Blok en  Harry van Boven van SPROAKWOTTER prizzentaaird.  
Nait dat heur eerste CD n noam mit kregen het, nuimen ze t zulfm 'Nijmoodse Grunneger 
Laidjes". Joe kennen in dizze uutzenden luustern noar vanzulfm laidjes van heur nije CD 
en wie proaten mit verschaiden touheurders en vanzulfm mit Martin en Harry.
In 'Vantainnoartaander'het Henk Puister n verhoal uut de serie 'Mit voader weerom noar vrouger'
YOUTUBE en schoeft e aan as aanschoever (sidecick).
Willen joe alles n klaainbeetje mitkriegen, luuster din noar dit pergram vanòf 23-04-2017.
Prizzentoasie Gerard Lunshof.

 


Foto Marcel-Lameijer.nl  

 

 

Wie loaten heuren:

Fries Wolma  -  Wie waren jong.
Rieks Folgerts  -  Wat mout k hier, wat dou k hier
Jan Henk de Groot  -  Opa kin ales
Sproakwotter  - De nacht
Sproakwotter  - t Vuur
Sproakwotter  - Snap der niks van
Edwin Jongedijk en Marleen Bakker  -  òfschaid

 

 

Hier d'uutzenden dizze weke.

Toezeboudel week 16  uutzenden 1475                                   Periode 16-04-2017  t/m  23-04-2017

Jan Henk  de Groot te gast in Toezeboudel week 16

Gerard Lunshof sprak  òflopen weke mit Jan Henk de Groot.  Zai haren t o.a.  over  hou 
t apmoal in t Grunnegs begon. Hou t nou mit hom gait en wat zien plannen binnen in 
d’kommende tied. Wel stait vast dat e in september aanloop gait mit n solo pergram 
mit de noam ‘Tachteg Tammo’. Dat Jan Henk  nait een geweldig laidjeschriever, zanger,
meziekant en veurdrachtkunstenoar  (entertainer)  is,  bliekt wel bie t luuster noar t 
gesprek. n Bedrieveg mens dij t spultje goud veur nkander het en veur nkander hebben
wil.  Wie goan nog hailwat van hom heuren en zain. 
In ‘Vantainnoartaander’ hebben wie Jan de Jong mit t verhoal ‘Scharrelderij’. 
Meerwaiten luustern goan.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.Wie loaten heuren aan meziek:

Sproakwotter – Zweedsebalen
Erwin de Vries  - Dicht tegen mie aan
Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
Jan Henk de Groot  -  Weerom
Jan Henk de Groot  -  Evenwicht

Kroddé  -  Daanzen op de laifde.
 

Hier d'uutzenden dizze weke.
                                            

Toezeboudel week 15  uutzenden 1474                                    Periode 09-04-2017  t/m  16-04-2017

Harry Töben  dizze weke in Toezeboudel
Harry Töben is nog altied aanloop mit t verfilmen van zien bouk 'Liek achter de badde' . Dat zukswat 
nait vanzulfm gait bliekt wel uut t gesprek dat wie had hebben mit Harry. Ook is e drok mit n bouk 
over  Geert Teis aanloop. Das n pokkel vol waark en nait in n dag kloar, mor vast beroaden gait e der mit 
deur om t bouk end van t joar oaf te kriegen en te prizzentaaiern.  Ook vertelt e in t gesprek dat 
e nait te koop wezen zel in de winkel mor bie inschrieven besteld worden kin. Zien tellefoonnummer 
is 050-3181819. Ook kin e maild worden hatoben@oline.nl.  De opbrengst van t bouk gait noar de 
film 'Liek achter de badde'.
Henk puister schoeft aan veur t verhoal 'Dombo Dichter' in t blokje 'Van t ain noar t aander'.
As ie ales waiten willen gewoon luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


    
Harry TöbenWie loaten heuren aan meziek:

Van t Knoal  -  Marleen
Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster
Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Leste traain
Henk Scholte, Linde Nijland en Bert Ridderbos  -  Knoalster Lorelei
Wia Buze  -  Grunnegs Laid
Roelof van der Velde  -  Grunnen
Martin Korthuis en Eddo Pol  -  CadaansHier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 14  uutzenden 1473                                    Periode 02-04-2017  t/m  09-04-2017

Erwin de Vries in Toezeboudel.

Zundag goan wie terugge noar zotterdag 25 meert. Dou haar Erwin de Vries een INSTORE 
bie Evelin Novacek op t Hogezaand. Doar wui zien CD ‘De Noodzoak’ veursteld. Nait dat e 
veur t eerst te heuren was, mor het was nou n moal tied om dij CD bie t pebliek te loaten 
heuren. t Was n aibels gezelleg uurtje. Ik heb geliek t kaans grepen om mit o.a. Rick Baptist 
(trilploat), Andre van der Werf (basgitaar band) en vanzulm Erwin de Vries.  
In ‘van t ain noar t aander’ n verhoal van Tineke Boersema ‘Renske’.  YouTube
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
Wie loaten heuren:

Edwin Jongedijk  -  Wilder as heur  (CD  Troebadoers  Veenhoes sessies)
Harry Niehof  -  t Beloofde laand   (CD Twijduustern) 
Hans van der Lijke  -  Tied kin nait aans  (CD Dagbouk van n Troubadour)
Erwin de Vries  -  Frits  (CD de noodzoak)
Erwin de Vries  -  Woar doe van holst (CD de noodzoak)
Erwin de Vries  -  Keurege hoeskes  (CD de noodzoak)
Erwin de Vries  -  Lösse grond  (CD de noodzoak)
Stroatklinkers   -  Loop noar de pomp  (CD 25 joar Stroatklinkers)
Jan Henk de Groot  -  Aaltied zo   (CD Weerom)


Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 13  uutzenden 1472                                    Periode 26-03-2017  t/m  02-04-2017

n Bezunder vol pegram dizze raaize. Wie proaten mit Gerard Hilbrants. Dij speult mit  
de tenailploug van de Grunnersproak "Börgman en de brandschichter". Henk Puister
schoeft aan as aanschoever (sidecick) en dracht ook veur t zeuvende verhoal uut de serie 
'Moeke en Mulder' in 'Van t ain noar t aander'. Hier t verhoal op YouTube.
En wie proaten mit Dion Bouwes dij soamen mit Dennis Krottje 
d' 1e pries van de Jury mit 
t Grunneger laidjesfestival 
wonnen het. Wie proaten mit baaide en ze speulen liekuutliekaan (live).
Körtom n vol pergram. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

                      
Börgman en de brandstichter "Gerard Hilbrands".       Dion Bouwes en Dennis Krottje.


Henk Puister, Gerard Lunshof, Dion Bouwes en Dennis Krottje.

Wie loaten heuren:

Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
Gert Sennema  - Woorden
Glas, Scheele en Lars  -  Laiverd kom weer bie mie
Verschaiden nummer van Dion en Dennis
Swinder  -  Zundagmörgen

Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 12  uutzenden 1471                                    Periode 19-03-2017  t/m  26-03-2017

Zotterdag raaizen wie of noar stad. Doar hebben wie de joarliekse dag van de
Grunnegertoal. Toezeboudel moakt opnoames en loaten joe dij in weke 12 van
Toezeboudel heuren. Dus lu, n uur laank 'De dag van de Grunnegertoal' in t
pegram. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Foto's van de dag.
 
Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 11  uutzenden 1470                                    Periode 12-03-2017  t/m  19-03-2017

Te gast in weke 11 van Toezeboudel  is Nane van der Molen.

Nane van  der  Molen  pas  vanòf  2008 aanloop  mit  Grunnegs.  Hai is vanòf dij tied 
nait onverdainstelk  west mit  schrieven  omreden e al  veschaiden priezen  wonnen 
het. Zien mainste waark gait over t boeren leven, olle lu en dingen dij veurbie goan.
Vanòf   feberwoarie is e d’ nije veurzitter van Stichten t  Gunneger Bouk.   Stichten 
In Toal en Taiken  schrift e:  ‘Dikste zörg  is  hou wie  Grunnegers mit nkander in de 
baainen holden kinnen!’
Wieder schoeft aan  Henk Puister mit  n biedroage  in ‘Van t ain noar t aander’. En is

is e weer aanschoever (sidecick).  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


Nane van der Molen mit de prizzentator.


Veurjoar in dichterij  Nane van der Molen


Wie loaten heuren:

Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Nij
Edwin  Jongedijk en Marleen Bakker  -  òfschaid
Rien van Boven  -  Most heuren,  mien wicht
Maas en Folgerts  -  Woare laifde
Sproakwotter  -  Blief toch bie mie
Boetenbaaintjes  -  Raaiger

        

Hier d'uutzenden dizze weke.

Toezeboudel week 10  uutzenden 1469                                    Periode 05-03-2017  t/m  12-03-2017


Bert Uil mit Kovvietied in Toezeboudel

In December 2016 kwam zien viefde bouk van  Bert Uil al uut, mor deur veschaiden
peblemen proaten wie in Toezeboudel nou mit hom over zien nije bouk over de
verhoalen van Appie en Geeske  Stainhoes. Hai zulfm nuimt zien bouken 'Kovviebouken'. 
Zien eerste vaar bouken bennen 'Woarhaid en kovvie' 2007, 'Kovvie staait kloar' 2008,
'Da's aandere kovvie' 2009, en 'Koekje der bie' 2011.. Dus, het t even stil west mit
d' Kovvie bouken mor nou is der weer ainen 'Kovvietied'.  Intussen zel e vervast wel
aandere bouken schreven hebben. Doar goan wie t vanzulfm ook over hebben. Körtom
dat e n bulde, achterzien compjoeter, bezeg is bliekt wel. 
Wieder in Toezeboudel Jan de Jong mit n biedroage in 'Van t ain noar t aander' En Henk
Puister mit n biedroage en as aanschoever (sidecick). Ook draaien wie vanzulfm weer
de schierste meziek mit nije biedroagen. Meer waiten gewoon oafstemmen.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

  
 Bert Uil                                                                                             Kovvietied


Wintersportvekansie uut t bouk  'Woarhaid en kovvie'.Jan de Jong mit 'Feest'

Wie loaten o.a heuren.

Swinder  -  Jose
Hans van der Lijke -  Hou riek is mien laand
Roelof van der Velde  -  Grunnen. (òflopen weke nait aantou kommen)
Törf  -  Kovvie kloar   (van LP Kovvie kloar)
Chris Ridenberg  -  Verstaand te koop
Krzysztof Groen  -  Noar de volgende ronde
e.a.
Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 09  uutzenden 1468                                    Periode 26-02-2017  t/m  05-03-2017

Bert Huizinga van Stichten Kostverloren te gast in Toezeboudel

Op woensdagmirreg 15 maart 2017 om 13:00 uur (inloop 12:30 uur) wordt de 
Veurleescup holden  in t Der Aa-Theater
 in  stad.  Dizze bezundere wedstried 
wordt net as aandere joaren organisaaierd deur stichten Kostverloren. Wie 
hebben doar veur, in dúutzenden, nuigd Bert Huizinga van dij zulfde stichten. 
Juryleden dij mirreg binnen Jan van Baren, winnoar van de veureg  Veurlees-
cup, Grunneger schriefster Annie van Dijken en   Rapduo Wat aans (Rik Baptist 
en Teun Heuvel). Mor, of d’ stichten nog mit aanwat aan loop is willen wie 
ook  waiten. Veur meer klik hier.
In ‘Van t ain noat t aander’ hebben wie Jan de Jong mit n verhoal.  
Gewoon luustern goan, din waiten joe ales. 
www.toezeboudel.info
Prizzentoatsie Gerard lunshof.

  

Wie loat en heuren:

Zuver Scheerwol  -  t Kin mie vandoag niks meer schelen
Edwin Jongedijk  - Gainaine wint
Törf  -  Daans veur de zummer
Jan Henk de Groot  -  Vuurtjekieken
Krödde  -  Open deur
Roelof van der Velde  -  Grunnen


.  
Hier d'uutzenden dizze weke.


Toezeboudel week 08  uutzenden 1467                                    Periode 19-02-2017  t/m  26-02-2017


Joyce Bodewes as gaste in Toezeboudel.

'Joyce Bodewes zong aine van heur gedichten. Touheurders wazzen der stil van.'
Dat schreven ze over heur dou ze mitdoan haar aan Poëzie Veendam. Ook bewaarkt 
zai Engelse laidjes in t Grunnegs. Ast mit schrievers pratst en vragst van: 'Wel is 
Joyce Bodewes?', den zegt elk: 'n Aibels gezellege en laive vraauw dij heur gedichten 
op heur wieze muzikoal veur t voutlicht brengt. n Veulziedege mins dij aaltied plezaaier 
uutstroalt.'
Wie - Henk Puister en Gerard Lunshof - proaten mit heur en zai zel vaast wel 
t ain en t aander van zok heuren loaten. Henk het weer n verhoal schreven 
veur 'Van t ain noar t aander': Billeke heur moe
Prizzentoatsie:  Henk Puister as aanschoever (sidekick) en 
Gerard Lunshof.


  
         Joyce Bodewes                           Foto:  Menterwolde info              t Was aibels gezelleg  mit  Henk, Gerard, Joyce en Johan.Wie draaien"

Diverse Grunneger artiesten  -  t Het nog nooit zo donker west  (Protest laid)    
Krzysztof Groen  -  Grunneger  jong  (nij) 
Dion Bouwes  -  Mooie dag  (nij)
Diverse laidjes van  -  Joyce Bodewes
Harry Niehof  -  Uur van de wenst.
Hier d'uutzenden dizze weke.

Toezeboudel week 07  uutzenden 1466                                    Periode 12-02-2017  t/m  19-02-2017


Toezeboudel  zotterdag 11 febroarie bie t Grunneger Laidjesfestival.

Toezeboudel raaist zotterdag 11 februoarie òf noar stad. En wel noar de Akerkstroade 11.
Doar worden opnoames moakt van dij oavend. Wie loaten doar in week 07 n uur laank
opnoames van heuren. We moaken opnoames van de laidjes, proaten mit touheurders 
en lu dij mit doun. Wat wie in dat uur nait kwiet kinnen, bruken wie vanzulfm weer in
aandere uutzendens. Körtom ain en al Grunnegerlaidjes en gezellege proat. Oaflopen
joar was Toezeboudel der ook en kregen van d'luusteroars n bulde goie reakties. Willen
joe der geern hen en hebben gain tied, luustern goan noar Toezeboudel din waiten joe wel
de stem van Grunnen wordt. Meer over t Grunneger Laidjesfestival.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.Uutslag:

1e  pries  jury  Dion Bouwes  op YouTube
2e  pries  jury  Zangduo K2 
3e  pries  jury  Krzysztof  Groen 

Publiekspriespries  Krzysztof  Groen  op  YouTube

Wie loaten heuren aan meziek: Verschaiden nije Grunneger  laidjes.

 


Hier de herhoalen van dizze weke


Toezeboudel week 06  uutzenden 1465                                    Periode 05-02-2017  t/m  12-02-2017

 

Komende weke Cor Uildriks in Toezeboudel.

Cor Uildriks het zien eerste Grunnegs schreven boukje uutbrocht. Gewoon mit anekdotische 
verhoaltjes dij je zulf ook mitmoaken kinnen. Tussen de verhoaltjes deur stoan wat gedichtjes 
mit hier en doar n illustroatsie. Dit boukje kinst t beste op t nachtkastje leggen en din veur 
t sloapen goan even n verhoaltje lezen goan. Zien veurege boukje was in t Hollands en ging 
over zien waark "Huisartsenchauffeur mit een knipoog" en dat was ook n schier boukje.
Ook nemt e taikenoar / illustrator Nora Kerkhof mit. Dus lu, weer genog gezellege proaterij.   
Henk Puister is weer aanschoever en leest n verhoal veur in “Van t ain noar t aander”.
Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


As joe n boukje bestellen willen, even bellen mit Cor Uidriks  0598  -  382660
Mail adres: cuildriks@kpnmail.nl 
  
Cor Uildriks mit  "Nijschiereg oldwief"Henk Puister mit  "Sukerpootje"

        
            
Cor Uildriks                                                             t  Boukje


Wie loaten heuren 

Roelof van der Velde   -  Grunnen
Alex Visssering  -  Hoeln as n wolf
Maas en Folgerts  -  Sliesterstaintjes
Age van der Velde  -  Stad in regen
Bob Heidema  -  Hinderk Klain
Linde Nijland  -  Wachten
 

Hier de herhoalen van dizze weke


Toezeboudel week 05  uutzenden 1464                                    Periode 29-01-2017  t/m  05-02-2017

Komende weke Jan Nomden in Toezeboudel. 

Jan Nomden uut Oostwold (Oldambt) schreef  t begunstegersbouk veur d' abonnees van 
Toal en Taiken. "Sums liekt t verzonnen, mor is t toch echt gebeurd." Dat zegt e van
zok zulfm. Of "k Ben nait altied ik" zoas e ook wel zegt. In t boukje stoan datteg verhoalen,
mit uutainlopende onderwaarpen. Jan het altied veur klasse stoan en is nou mit Pensioun.
Ook schildert hai. Zo het e ook d'omslag van t boukje, "Old en Nij" zo hait t boukje, schilderd.
t Is n rappe proater en zo schrift e ook. Ook dragt e n verhoal veur uut t boukje, "t Kistke".
En in "Van n ain noar t aander" schoeft Tineke Boersema aan mit t verhoal "Drijdaileg pak".
Dus lu, de muitweerd om te goan luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


Jan Nomden mit zien schilderd omslag van t boukje.


t Verhoal "t Kistke" uut t boukje "Old en Nij".


Tineke Boersema mit "Man in drijdaileg pak"


Wie loaten heuren:

Edwin Jongedijk  -  Lezzen
Snikhait  -  Meneuvel
Erwin de Vries  -  De Polder
Lianne Albeln  -  Dag Zeggen
Wia Buze  mit Tony Neef  -  Het Dörp.


 

 

Hier de herhoalen van dizze uutzenden.

Toezeboudel week 04  uutzenden 1463                                                Periode 22-01-2017   t/m 29-01-2017

Komende weke  '2 Körten, 2 Langen'  in Toezeboudel.

Wel nou d’ langen binnen en wel nou d’ körten binnen, dat waiten lu zulfm nait, mor dat
zai meziek moaken kinnen stait vast. Lu bestoan uut Evert Kruizenga, Bart Kruizinga, Harm 
Tabak en Eltje Doddema. Oflopen joar, 4 november, hebben zai n cd mit 7 nummers 
uutbrocht. Toezeboudel was doarbie en het dat heuren loaten. n Moal in Toezeboudel 
optreden hebben wie dou òfproat. Zundag tiedens d’opnoames goan lu liekuutliekaan 
(live) speulen. t Schiere van dizze ploug is dat n gedailte gait noar 'K6 tegen kanker'. 
Henk Puister leest n verhoal veur in “van t ain noar t aander”. Binnen joe benijd hou 
zukswat gait, gewoon luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


Wie loaten heuren:

Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
Marcel Hensema mit zeun Berend  -  In t gras van mien laand
Swinder  -  Twijde Hans
Verschaiden nummer van  2 Körten 2 Langen  (liekuutliekaan) LiveDe herhoalen van dizze uutzenden.


Toezeboudel week 03  uutzenden 1462                                                  Periode  15-01-2017  t/m 22-01-2017 

Henri Wierth mit schrieverij in Toezeboudel.

Henri Reider [Henri] Wierth (geb. Grunnen, 12 dezember 1936) was onderwiezer 
in Pekel. Noast dat e in t onderwies zeten het,  was t n veulziedeg  man. t Schrieven 
stond en staait nog altied hoog  in t voandel bie Henri.  Zo zat/zit e ondermeer in t 
bestuur van stichten woonvörm Bram in Nij Pekel, Stichten dörpshuus Ol Pekel, 
Kegelclub Concordia Ol Pekel, museum Kapiteinshuis Nij Pekel, en van 1988 tot 
1998 de Grunneger schieversverainen , Vrijwilleger bie t Veenkolonioal Museum en 
stichten Grunnegerbouk. Körtom: mit 
bestuurszoaken bezeg wezen  zit hom in t bloud. 
Doarnoast 
 schrieft e vanzulfm ook n bulde. Hai schrieft veur Toal en Taiken en schreef 
voor t opheven tiedschrift Krödde. Zien verhoalen van Nansie Koakelhenne binnen hail 
bekind worden in pervinsie Grunnen en zulfs der boeten. 
Doar komt ook nog bie dat e
veul sukses het as veurdrachtkunstenoar. 
Körtom: genogt over te proaten. Henri Wierth, 
80 
joar, n prachtkerel dij vervast weer n bulde te vertellen het.  Ook proaten wie even
mit Herman Hofstra van de Grunnegersproak en din hebben wie t over t Grunneger 
Laidjes Festival, dat holden wordt op 11 Februoarie. Wel doun mit en wel zitten in de 
jury.
  Prizzentoatsie Toezeboudel Gerard Lunshof. 
Henri Wierth 


Wie loaten heuren.

Fries Wolma  -  Noakend in de regen 
Edwin Jongedijk  -  Ik Drink
Hans van der Lijke  -  Hou riek is mien laand
Krödde  -  Open deur
Roelof van der Velde  -  Vrijhaid
Martin Korthuis  -  Olle laifde

 

 

 

              

 

 
De herhoalen van dizze uutzenden.

 

Toezeboudel week 02  uutzenden 1461

Tonko Ufkes 
mit Oader in Toezeboudel.

t Nije digitoale tiedschrift , dij in dezember 2016 t levenslicht zain het, willen wie 
soamen mit Tonko Ufkes aan joe veurstellen. Oflopen joar is t literair tiedschrift 
Krödde stopt. Krödde het t 34 joar volholden, mor t winternummer van 2015 was 
t leste wat veschenen is. “Stoppen mit Ködde betaikent dat der n Grunnegs literair 
podium verdwenen is”, schreef Jan Glas in t Nijsblad.  Nou is Oader nait op pepier 
mor digitoal. Tonko Ufkes het mit n koppeltje lu n nijmoodse versie moakt.
 Tonko Ufkes
hoofdredakteur Hindry Schoonhoven redakteur en Jan Glas dij redakteur en webstee-
moaker  is. Of zukswat waarken gait, òfwachten. Lu willen geern wat in handen hebben.
We goan t apmoal heuren in Toezeboudel. 
Ook schoeft Henk Puister aan, leverancier aan verschaaiden tiedschriften en dus ook 
weer aan Oader, het doarin ook zien zegje. Ook leest e weer n nij verhoal ‘n Laif autootje’ 
veur in 'Van t ain noar t aander' stait op YOUTUBE

Henk Puister mit "n Laif autootje"  stait op YOUTUBE.


Wie loaten heuren:

Edwin Jongedijk  -  Gainaine  Wint

Törf  -  Ooasterwind
Snikhait mit Yvonne Schoenmaker  -  Laiverd
Gert Sennema en Westkant Stad  -  Woorden
Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Meulens

Rieks Folgerts  -  Wat mout k hier, wat dou k hier

 

             

 

 Nait heurd, klik din op mie!  Herhoalen via HarenFM.

 

Eerste uutzenden in 2017

Toezeboudel week 01  Uutzenden  1460


d'Ain ligt nog in berre, weer n aander het gain nachtrust had, toch oafstemmen op 
t oldste treektoal pergram dij der is en dat zok ook in 2017 weer haard moakt veur de
streektoal. Dus, veur elk en ain dij mit Grunnegs aanloop is. In dizze allereerste uutzenden
de schierste en nijste laidjes dij uutkomen binnen  in 2016 en twij nijjoars   verhoalen uut t
bouk van Dolf  Houwing "n Hail joar mit Zwoantjes". Joe kinnen beluustern "Euliekouken"
en "Goie  veurnemens". Toupasselk  in d'eerste doagen van t nije joar. 
Dus lu, luustern goan. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


Wie loaten o.a. heuren:

Vandoage  -  Old En Nij
Edwin Jongedijk en Marlene Bakker  -  Ofschaid
Jan Henk de Groot  -  Vuurtje Kieken
Törf  -  Veur T Huus
Alex Vissering  -  Zulfkweekte Tomoaten
Maas en Folgerts  -  Gaiterij
Krödde  -  T Glidt Van Mie Of
Harry Niehof  -  Rimpelig
Wia Buze -  Heb Mie Laif
Erwin de Vries  -  Frits
2 Körten en 2 Langen  -  Kaans Is Klaain

  
 Nait heurd, klik din op mie!  Herhoalen via HarenFM.


In d'leste uutzenden van 2016. Schrieversmirreg vanuut studio 231.  week 53  uutzenden 1459

d’ Uutzenden stait  in t taiken  van t  òfsloeten  van 2016.  Al is t bie d’ain, dij luusterd, eerste 
kerstdag veur weer n aander  is t  oldjoarsdag.  Joe  denken vervast hou mainst? Nou lu Toeze-
boudel  zendt  over  5  omroupen uut.  In  2017 o ver  6  omroupen.  Vandoar d atwie aigelieks 
zeggen mouten n   midwintertied uutzenden.  In  n neutroale studio  moakenwie din ook dizze 
leste uutzenden van t joar. De vaste schrievers, Henk Puister, Jan de Jongen Tineke Boersema 
binnen nuigd in studio 231.  Zai waarken mit aan de leste uutzenden.Dus, n uutzenden mit ver-
hoalen en gedichten en d’schierste proaterij  en  d’schierste midwintertied.   Gewoon luustern,  
komende  weke,  noar  Toezeboudel.    Vanoaf 1   Januoarie is d  er niks veraanderd
en gait dit
pergram gewoon deur. Zulfde tied en gain ontsloagen.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 
 

  
                                                                                                         Studio 231 meer foto's (hier)
 Wie loaten heuren:

Krödde  -  Winter in Grunnen
Wia Buze  -  As t snijt in Termunten
Titie Veen -  Mit kerst en old en nij
Irene Wilkens  -  Midwinteroavend
Fries Wolma  -  Kerstnachtblues
Roelof van der Velde  -  Old en Nij

 
Uutzendens 2020Uutzendens 2019Uutzendens 2018Uutzendens 2017Uutzendens 2016Uutzendens 2015ThuusbladContactGrunnegs in het noordenFotoboukLeste Nijs