Letste uutzenden van 2018  hier noar 2019


  Van dizze weke de herhoalen

  Toezeboudel weke 52 uutzenden 1563        Periode 22-12-2018  t/m 30-12-2018

  Henk Puister en Bram Wiekens mit kerstverhoal in Toezeboudel.

  Vanweke òfraisd noar Ommerlanderwiek woar Bram Wiekens touhold. Dij haar n pracht verhoal belooft.
  Noadat k mien mikrofoon instaleerd haar, vruig e mie,  'Wilst n laang verhoal of n kört verhoal'. Schier
  is dat, dast ook nog kaizen kinst. 'Dou mor aine tussen in' ,zee k. En dat heb k opnomen.
  Dou noar van Noorstroade  op t Hogezaand, woar Henk touhold. Ook bie hom n pracht verhoal opnomen.
  Kregen wie tussendeur ook nog tillefoon van OOG radio. Ja lu in 2019 wordt Toezeboudel ook uutzonden
  bie OOG. Dat even tussen deur. Bie Henk Puister n verhoal opnemen is lopieswaark. Rond kerstdoagen 
  draaien wie van Toezeboudel schiere kerstlaidjes. Zowel nij as old waark. Dus, willen joe de verhoalen
  van Bram en Henk mitkriegen en schiere Grunneger kerstlaidjes heuren, stem din òf op  Toezeboudel.
  Oja, nog even dit, geef ook even deur aan lu dij van t Grunnegs holden www.gerardlunshof.nl.. 

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Eddy Koekkoek  -  Kerstmis in Grunnen
  Swinder  -  Kerstmis  in Grunnen
  Alex Vissering  -  Kerstmis
  Diverse artiesten  -  Loat ze vuilen woar kerst veur stait
  Irene Wilkens  -  Witte kerst
  Jan Henk de Groot - Altied Kerstmis
  Tony Neef, Wia Buze, Klaas Spekken en Kinderkoor Hoogezand  -  Hoop
  Chris Ridenberg  -  Laif meneer
  Titi Veen  -  Mit kerst en old en nij
  Veur de Wind  -  Snij mit kerst
  Hans van der Lijke  -  Engeltje  Van dizze weke de herhoalen.

  Toezeboudel weke 51 uutzenden 1562        Periode 16-12-2018  t/m 23-12-2018

  Luuk Houwing van 'Heubultjeburen' te gast in Toezeboudel.

  Wel kin hom nait, de man van de verhoalen over zien dörp 'Heubultjeburen'. Joaren laank het
  e zien verhoaltjes al de ether in slingerd via verschaiden omroupen. Via OOG radio, Radio Parkstad
  en Toezeboudel is e nou te lande kommen in Westerwolde. Deur zien verhoezen van Froombosch 
  noar d'gemaainte Westerwolde zit e doar nou om d'vattiendoage achter de mikrofoon. Sikkom
  zes joar schoof e om de weke aan  in Toezeboudel  om zien  verhoalen te  verspraaien. Nou dut e
  dat in t pergram 'Diverdoatsie' van Janny de Vries.  k Was doar nuigd vanwege 30 joar 'Toezeboudel'.
  k Heb altied de mikrofoon bie mie dus k heb de kaans nomen om ais even, as old waarkgever, mit
  hom te proaten. Willen joe wel ais waiten hou t apmoal goan is, in aal dij joaren, gewoon luustern
  goan. Hier t verhoal uut Heubeultjeburen
  'Boedie redt de wereld'
  Wieder hebben wie n verhoal in 'Vantainnoartaander' van Kees Visscher.   Dij leest veur t verhoal
  'Chinesen'. Nou beduild e doarmit, lekker eten mit nkander. Dat haren ie vot wel begrepen, docht k.
  Wieder draaien wie weer schiere Grunneger streektoal laidjes.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof .

  Aan de proat mit Luuk Houwing

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Bob Heidema  - Rondje Grunnen
  Edwin Jongedijk  -  Wilder as heur
  Askay Brothers  -  Naargns beter as thuus
  Irene Wilkens en Sikom Kult  -  Schounedeus
  Bé Schmaal  -  k Liek zoveul op die
  Gert Sennema en Westkant stad  -  Zun en de moan
  Roelof van der Velde   -  t Zulfde laid  Van dizze weke de uutzenden

  Toezeboudel weke 50 uutzenden 1561        Periode 09-12-2018  t/m 16-12-2018

  Herman Hofstra weke 50 te gast in Toezeboudel.

  Was e altied drok aanloop mit de Grunnegersproak nou gait e zok nog meer touleggen
  op tenail. Al joaren is zien kindje t tenail. Joaren zulfm tenailspeuld en al joaren regisseur.
  Hai het zok nou meer toulegt op t regisseren. Konst hom wel ais n moal tegen kommen in
  speulfilm nou het e ook n rollegie in 'Liek achter de badde'. De verfilming van t bouk van
  Harry Töben
  . Ook is e wieder nou betrokken bie t tot stand kommen dat de film der komt.
  Meert, April is t plan dat de film kloar wezen mout en din veur t eerst te zain is.
  Dat e de summer moanden hoast nait thuus is komt dat hai mit zien vraauw mit de kamper
  op pad is. Hol Herman mor n mikrofoon onder d' neuze en hai proat wel. Willen joe meer
  waiten wat e zoaal dut, gewoon ofstemmen op Toezeboudel.
  Henk Puister schoeft ook weer aan mit n nij schreven verhoal in 'Vantainnoartaander. k Kin
  joe verklappen dat e terugge komt op de uutzenden van oflopen weke. Joe waiten vast nog
  wel, datteg joar Toezeboudel.
  Ook draaien wie weer schiere Grunnegerlaidjes. Ofstemmen dus op joen lokoale omroup of
  via dizze site. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Aan de proat mit Herman Hofstra.


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Boetenbaaintje  -  Bie ons in t dörp
  Chris Ridenberg  -  Mien stad
  Hans van der Lijke  -   Curacao
  Ede Staal  -  Twijde perron
  Krödde  -  Daanzen op de laifde
  Zuver scheerwol  -  Maxi Jakker
  André Bralts en Joop Douwes  -  Woarom nait 
  Van dizze weke de herhoalen

  Toezeboudel weke 49 uutzenden 1560        Periode 02-11-2018  t/m 09-12-2018

  Hans ven der Lijke en Henk Puister in datteg joar Toezeboudel.

  Noa datteg joar  allaank  gain  onbekende meer  in t Grunnegs. Noast nait alleneg n  radiopegram 
  in t Grunnegs  stoan  der op Gerard Lunshof zien webstee over de  honderd  verhoalen  dij opnomen
  binnen en uutzonden in zien radiopergram.  Verhoalen  deur de  schrievers zulf  veurdroagen en te
  zain op Youtube. Studio waark is der veur Gerard nait meer bie. ‘Vandoag de dag is dat nait meer
  neudeg’.  ‘Elke weke proat ik wel mit meziekanten, schrievers, of lu dij op  n aander  menaaier mit
  Grunnegs aanloop binnen.’  
  Veur  datteg joar  terugge, is t  veur hom, apmoal  begonnen bie de lokoale omroup Radio Compagnie.
  Nou waarkt e thuus en leverd zien pegram aan 6 lokoale omroupen. Hai waarkt veur HavenstadFM,
  HarenFM, RTVGO!, RTVeen, Radio Compagnie en Omroep Westerkwartier. Dus, is Toezeboudel
  over de  hail pevinsie te  beluustern.  Het  geval  wil dat HarenFM stoppen mout, dus doar mout wat
  aans veur kommen. OOGTV? Doar is e mit aan t onderhandeln.  Via  zien  webstee woar  al  zien 
  uutzendens herhoald en uutzonden  worden is e  vanzulfm over  de haile wereld te beluustern. Dat
  zien  webstee goud  roadpleegt  wordt  ken  e zain  aan t  bezuik. Veur ain pergram  is e toch  gaauw

  n poar  uur aanloop.    Gesprekken mit gasten, montage, meziek uutzuiken, webstee biewaarken,

  filmpjes moaken  op zien webstee en de uutzendens deursturen noar de betreffende omroupen
  en din t neudege t schriefwaark. Ook wordt zien pergram op ‘Webloug’, webstee  veur t  Grunnegs,
  ploats.   Gerard  dut ales alleneg.   Leste weke was t slim drok omreden hai n gesprek haar met Fré

  Schreiber, dij uutkomt mit n Grunneger Sunnerkloasbouk. Totaal gesprek en verhoalen twijendatteg

  menuten.  Alles mout monteerd worden en de verhoalen op film. Dizze filmpjes stoan ook op
  www.gerardlunshof.nl. Gerard zien webstee. Ook n verhoal van Henk Puister, vaste midwaarker,
  haar n verhoal en mos bewaarkt worden veur uutzenden en webstee. Dat Gerard Lunshof zukswat
  al datteg joar volhold , doarop zegt e,’Om dat t aibels schier waark is!’ ‘Verdaint heb k der niks
  mit, t kost mie alleneg mor geld.’ Weke 49 het e zien 1560 uutzenden.
  Datteg joar dus! 

  Hier t verhoal van Henk Puister 30 joar Toezeboudel

  As gasten binnen nuigd Hans van der Lijke en Henk Puister. Baaide manlu binnen al vanof t begun
  bie Toezeboudel betrokken. Hou Gerard der toukommen is radio te moaken is kommen dou e n moal
  nuigd wui in t zotterdagmorgen pergram van Radio Noord mit Jaap Nienhuis, Wienus van der Laan
  en Leni t Hard. Dij vanzulfm, in opnoames van dou, te heuren binnen in 30 joar Toezeboudel.
  As joe t nait missen willen gewoon luustern goan of goa de uutzenden terugge luustern.
   Techniek, soamenstellen en prizzentoatsie Gerard Lunshof.
   

  Hans, Henk en Gerard in 30 joar Toezeboudel.  Foto: Ineke Lunshof-Reitzema


  Wie loaten  heuren aan meziek:

  Henk Drenth mit Grensgeval  - Henderk hemmel die     (Henk zien eerste Grunneger tekst)
  Hans van der Lijke  -  As is AS     (Hans zien eerste opoame in n geluudsstudio. Studio  Spitsbaargen 1991)   
  Age van der Velde  -  Opa zien Harmonica  (Tekst Henk Puister.  n Tekst mit n bulde jeugd herinners)
  Hans van der Lijke  -  Seconden   (Twijde van de cd box 'Dagbouk van n troubadour')
  Krzysztof Groen  -  Weerom noar vrouger  (Noar n idee van Krzysztof. Tekst Henk Puister) (aigen opnoame)
  Hans van der Lijke soamen mit Linde Nijland  -  Curacao    (Tekst, in t Nederlands  van  Hans, dat gait over
                                                                                                           zien tied dat e in t leger zat op Curacao). 

   
  Album mit 4 CD's 'Dagbouk van n Troubadour' is te koop op tel:0596-567822 
     Van dizze weke de herhoalen

  Toezeboudel weke 48 uutzenden 1559         Periode 25-11-2018  t/m 02-12-2018

  Fre Schreiber weke 48 te gast in Toezeboudel.

  Kees Visscher schreef n moal in n verhoal, 'Ligt mor wat aargen n tegel op of der komt
  n Grunneger onnervot'. Meschain het e doar wel Fre Schreiber mit beduild. As der wat
  te doun is in t Grunnegs mit wedstrieden in t schrieven, woorden dij roaden worden
  mouten, veurleescups, neutenschaiten, Fre is der bie. Ook het e al verschaiden bouken
  uutgeven. Vast nait meer op ain haand, meschain wel baaide haanden, nait meer te
  tellen. n Smuie proaten. Komt nou weer mit n Sunnerkloasbouk uut. Doar goan wie t
  vanzulf over hebben. Hou sukswat apmoal tot stand kommen is zellen ie vervast
  apmoal in t pergram heuren. Dus lu, willen ie doar ales van waiten! Luustern goan! Hai
  zel der vervast ook wel n verhoal uut veurlezen.
  In t pegram ook weer n verhoal van Henk Puister in 'Vantainnoartaander'. t Verhoal dat

  e veurdracht Mit n swaarde woagen hèn en weerom’. Ook draaien wie weer schiere
  streektoal laidjes. Soamenstellen en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Verhoalen dizze uutzenden hier op YOUTUBE

  t Bouk is te koop in de boukhandel, bie t Grunneger Cultuurcentrum in Scheemda
  en bie Fré Schreiber in Middelstum  tel: 0595-552203

  Wie loaten heuren aan meziek:

  2 Körten 2 Langen  -  Lang n kaander d'haand
  Jan Veldman  -  Doen in Oskerd
  Willem Hemmen en Betsie Beishuizen  -  Sint Vitusstroat
  Törf  -  Beuzebelder
  Lianne Abeln  -  Mien slichte laand
  Hans van der Lijke en Linde Nijland  -  Haile wereld is kunst
  Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Loop mor deur  Van dizze weke de herhoalen

  Toezeboudel weke 47 uutzenden 1558          Periode 18-11-2018  t/m 25-11-2018

  Mit Sproakwotter in stad weke 47 in Toezeboudel

  Veur n dikke weke is Toezeboudel òfraaisd noar stad. Wat was doar din te doun?
  Lu van Sproakwotter, Harry van Boven en Martin Blok haren n soort van instore!
  Zai speulden in 'Plato', meziek spesioal zoak in d' Olle Ebingestroade. Nou is
  Toezeboudel wel ais voaker bie n instore west, mor nog nooit in stad en ook nait
  bie 'Sproakwotter'. Twij loat achter in de vatteg op n ludieke menaaier mit Grunnegs
  aanloop dat binnen Harry en Martin. De boas van 'Plato' haar lu nuigd. Hou of t doar
  tougoan is, gewoon luustern. Din kin je vot ook heuren hou of je de dichtbungel
  van Henk Puister 'Bliedschop veur t bezeren' veur 5 euro kopen kinnen. En ook bie
  t nait luustern noar Toezeboudel mis je t verhoal van Reinder Willem Hiemstra.
  Körtom weer n bezundere uutzenden mit schiere Grunneger laidjes.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Proaten mit Michel Weber                                             Mit Martin Blok en Harry van Boven (Sproakwotter)


  Foto's Ineke Lunshof - Reitzema 

  Henk Puister zien mail adres:  naia65yq@hetnet.nl
  Henk Puister zien tellefoonnummer: 0598- 380496

  Boukje opsturen kost 3.50 ekstroa


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Wia Buze  -  Laifde
  Krödde  -  De wereld bist doe
  Krzysztof Groen  -  Veul te vroug  (nij)
  Glas, Scheele en Lars  -  Dien bliede lach
  Sproakwotter  -  Snoetjeknovveln
  Sproakwotter  -  De nacht
  Sproakwotter  -  Zweetsebalen
  Harry Niehof  -  Swaade wolken

      Van Dizze weke de herhoalen

  Toezeboudel weke 46 uutzenden 1557          Periode 11-11-2018  t/m 18-11-2018

  Dik Pomp  weke 46 te gast in Toezeboudel.

  Proaten wie mainstied mit zangers, zangeressen, en schrievers nou proaten wie van Toezeboudel
  mit Dik Pomp. Meneer het n opnoame studio aan t Boven Oosterdaip in Veendam. d'Naam van
  de studio is 'De Fabriek'. n Old gebaauw, mor van binnen zugt e der schier, verbaauwd, uut. Achter
  zien komjoeters en knoppen woar e t spultje mit regeln mout, om meziek goud op ploade te
  kriegen, hebben wie mit nkander proat. n Rappe proater dij mie duddelk moakt het dat e dit
  waark, opnoames moaken van artiesten, schier vindt om te doun. Noast studio man is ook al
  joaren drummer van de meziekploug 'Melrose'. Körtom Dik huifst zok nait te vervelen. Al mag e
  wel wat aan zien verlichten doun, om binnen te kommen. Doar is t rout duuster. Mor wie hebben
  deure vonden. Vandoar dat joe lustern kinnen wat e apmoal te zeggen haar. 
  Wieder in 'Vantainnoartaander' Henk Puister mit n nij verhoal 'Vader en Moedertje speulen'.
  En zo as altied weer schiere Grunneger laidjes.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Aan proat mit Dik Pomp


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Fries Wolma  -  Pure laifde is nait te koop 
  Harry Niehof  -  Swaarde leegte
  Hans van der Lijke  -  Tied kin nait aans
  Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid
  Bé Schmaal  -  k Liek zouveul op die   (
  Youtube)
  Harm Tabak  -  Leutje jong


  Van dizze weke de herhoalen.

  Toezeboudel weke 45 uutzenden 1556          Periode 04-11-2018  t/m 11-11-2018

  Schriever Nico Torrenga  weke 45 te gast in Toezeboudel.

  Nijkommer Nico Torrenga al noa drij joar gain onbekende meer in t Grunneger wereldje.
  In 2015, drij joar leden dus, is e bie touval mit de schrieverij in aanroaken kommen. Lu
  van de tenailverainen 'Damster Komedie' haar gain nij stuk om te spelen. 'Din schrief ik
  wel aine!' het Nico dou zegt. En zo is t kommen. Meneer haar smoak te pakken en zo is t 
  kommen. In drij joar tied het e nou al sikkom 14 stukken schreven. En hai gait mor deur.
  Ook is der n bouk mit körde verhoalen van hom uut kommen 'Tied veur dieverdoatsie.
  Doar mouten wie, van Toezeboudel, toch meer van waiten. Doarom het Gerard Lunshof, bie
  Nico aan keukentoavel, mit hom proat. En dat kinnen ie apmoal in dizze uutzenden heuren.
  Ook leest e n verhoal veur uut t bouk. t Verhoal dij e leest is, 'Kapstertje'. De muite weerd.
  Ook in dizze uutzenden in 'Vantainnoartaander' n verhoal van Reinder Willen Hiemstra. Hai
  leest veur, 't Woapen'. Wieder vanzulfm weer schiere laidjes dij veurbie kommen.
  Prizzentoatsie, soamenstellen en knuterij Gerard Lunshof.


  Aan de proat mit Nico Torrenga                                                                   Bouk van Nico Torrenga


  t Verhoal van Nico Torrenga 'Kapstertje'.


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Roelof van der Velde  -  Vrumde
  Törf  -  Ooste wind
  Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
  Bé Schmaal  -  Zwait en zwoare Sjek
  Gert Sennema  - De tuun
  Hans van der Lijke  - Onder t asfalt
  Irene Wilkkens en Sikkom Kult  -  Wat west is  Hier van dizze weke de herhoalen.

  Toezeboudel weke 44 uutzenden 1555          Periode 28-10-2018  t/m 04-11-2018

  Nane van der Molen  weke 44 te gast in Toezeboudel.

  Woensdag 24 oktober is Toezeboudel òfraisd noar Nane van der Molen in Leermens.  
  Noast dat e n verdainstelk schriever is, is e ook veurzitter van Stichten Grunnegerbouk.

  Hai is geboren in 1947 op De Paauwen en op grondschoul goan in Overschild. Loater op
  n Daam (Appingedam) noar HBS. In stad het e engels studaaierd. Dou e penne dele legd
  haar, as directeur van  opboare MAVO in Daam het e hom vot weer oppakt om Grunnegs
  te goan schrieven. Nou kinnen wie joe ales wel veur kaauwen in dit verhoaltje, luuster
  zulfm mor noar dizze uutzenden. Din kinnen joe heuren hou ales goan is veur e veur de
  mikrofoon van Toezeboudel dele streken is.
  Wieder in t pegram Henk Puister mit n verhoal in 'Vantainoartaander'. Dizze raaize: 

  'In t woonzörgsintrom'. Wieder schiere laidjes van t Grunnegerlaand.
  Meer waiten?  www.gerardlunshof.nl.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Nane van der Molen                                                                           Verhoal van Nane van der Molen 'Vörk van Menkemabörg'

  Wie loaten heuren aan meziek  o.a.:

  Fries Wolma  -  Pure laifde is nait tekoop (nij)
  Fransien Kuiper  -  De zummer verdween
  Joyce Bodewes  -  Strikkies
  Martin Korthuis  -  Café biljart
  Eddy Koekkoek  -  Grunnens laid
  Krodde  -  Sloten bouk  Hier van dizze weke de herhoalen.

  Toezeboudel weke 43 uutzenden 1554          Periode 21-10-2018  t/m 28-10-2018

  Jakob Arbeider  weke 43 te gast in Toezeboudel.

  Dizze raaize hebben wie weer n moal n schriever aan toavel. Of aigelieks mouten
  wie zeggen schriever/tenailspeulen. Meneer schrieft al hail wat joaren veur
  Toal en Taiken, Oader en Webloug. Doar kinnen ie din ook waark van hom terugge
  vinden. Dat e nog mor twijjoar tenailspeult het e aan zien over buurvraauw te
  danken. Dij het hom mitsleept. En nou is e mit dat virus besmet. Ie mouten mor 
  luustern wat e doar zoaal mit dut. Dat wie t nait alleneg over t schrieven en tenail
  hebben, bliekt wel uut dit gesprek. Dus gewoon even luustern goan.
  Ook hebben wie n verhoal kozen van Dolf Houwing. t Verhoal dat e veurdracht is
  'Kunst en Kitsch'. Wieder draaien wie weer schiere laidjes. Prizzentoatsie Gerard
  Lunshof.


  Proaterij mit Jakob Arbeider 

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Bé  Schmaal  -  Ik Liek zoveul op die
  Irene Wilkens mit Sikkom Kult  -  De wind poest haard
  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  Duuster
  Arnold Veeman  -  Grunnen mien Stad
  Edwin Jongedijk  -  As k de kaans zol kriegen
  Harry Niehof  -  Grunnen beeft
  Alex Vissering  -  Röttevanger blues  


  Hier van dizze weke de herhoalen.

  Toezeboudel weke 42 uutzenden 1553          Periode 14-10-2018  t/m 21-10-2018

  Henk Scholte  weke 42 te gast in Toezeboudel.

  t Nedersaksisch is vanòf dinsdag as volweerdege toal noast t Nederlands en Frais. Dou wui 
  t spultje in Zwolle ondertaikend. Zel t nou goud kommen mit de streektoal. Bienoam t Grunnegs.
  Das vanzulfm òfwachten. Mor, vlage kin uut op t gebaauw aan t Cascadeplain 4. Doar zitten lu
  dij zok bezeg holden mit t Grunnegs. Wel kin ons doar goud antwoord op geven, Henk Scholte.
  Wie proaten din ook mit hom. Hou en wat goan lu doun wanneer, as t goud komt, senten
  löskommen veur ons Grunnegertoal. Ook wui k wakker, smörgen om 6.50 uur, mit n biedroage
  over t Grunnegs op NPO radio1.  Dat wil k joe ook geern heuren loaten. Wieder in t pergram
  Henk Puister mit weer n nij verhoal dat hait: ‘Twij negetieven en ain Pozitivo’.  En vanzulfm 
  schiere laidjes dij ons pevinsie riek is. Dus lu, gewoon luustern goan.


  Foto Henk Scholte       (webloug)

  Bert Hadders en de Nozems  -  As Julio gait zingen
  Martin Korthuis  -  Café biljart
  Sproakwotter  -  Vlinder
  Snikhait  -  FC Grunnen
  Swinder  -  Wotter noar zee
  Törf  -  Aan zee
  Krzysztof Groen  -  Grunnegerjong
  Jan Henk de Groot  (Troebadoers)  -  Oma Siepeltjesju  (nij)
  Edwin Jongedij  (Troebadoers)  -  Wat Zolstoe doun  (nij)  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 41 uutzenden 1552          Periode 07-10-2018  t/m 14-10-2018

  Troebadoers weke 41 in Toezeboudel

  t Is alweer drij joar leden dat de Troebadoers mit heur album 'Veenhoes Sessies' uutkwam.
  Nou hebben lu, Alex Vissering, Edwin Jongedijk en Jan Henk de Groot heur nije album
  'Onbekinde Wegen'  uutbrocht. Hai is prizzentaaierd bie Evelien Novacek op t Hoogezand.
  Toezeboudel was der bie en het der n sfeer inpressie moakt. Wie proaten mit touheurders
  en mit Alex, Edwin en Jan Henk. En vanoaf 6 oktober goan ze weer op toer deur de pevinsie.
  Dat begunt 6 oktober in Veelerveen. Ook heuren ie n verhoal van Jan de Jong en wel t verhoal
  'Scharrelderij'. En vanzulm weer de schierste laidjes mit n bulde nij waark van de nije CD.
  Prizzentoatsie  Gerard Lunshof. 

  Wie loaten heuren aan meziek.

  Harry Niehof  -  Suzanne
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  De moat is vol
  Hans van de Lijke  -  Doarom zing ik
  Bob Heidema  -  Rondje Grunnen
  Maas en Folgers  -  Bie de sluus
  Troebadoers  -  Laidje  (nij)
  Troebadoers  -  Onbekende wegen  (nij)
  Troebadoers  -  Noar hoes  (nij)

  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 40 uutzenden 1551            Periode 30-09-2018  t/m 7-10-2018

  Streektoaldag Veendam weke 40 in Toezeboudel


  Stichten Bogdike organisaaiert op zotterdag 29 september ‘De Romein Streektoaldag’.
  Ook dit moal weer mit n keur aan artiesten uut de pervinsie Grunnen dij zingen en

  treden op in t Grunnegs. 
  Dizze Streektoaldag wordt holden; in drij lege winkelpanden:
  ‘Braaiwinkeltje’  Kerkstraat 38, ‘Ernst Puik’  Promenade 37 en ‘deHypotheker’  
  Museumplein 6, kefé De Toeter en in de veurhal van kultuurcentrum ‘vanBeresteyn’.
  Veur elke lokoatsie het Bogdike een kultuur pergram  moakt.  t Bezundere aan dizze
  Streektoaldag is dat bezuikers van t aine pand noar t aander lopen kinnen en zo t pergram
  mitmaken kinnen.   En de tougang is vergees. Wie proaten in Toezeboudel mit d’organisoatsie
  en mit de artietsen.  Willen ie waiten hou sukswat gait, gewoon luustern. Ook in t pegram n
  verhoal van Henk Puister. Hai dracht veur ‘Kop boven wotter holden’. En vanzulf komt weer
  d’ schierste meziek veurbie.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Dat zeggen wie dizze raaize nait!
  Gewoon luuster, din kinst zeggen, 'k Heb niks mist!'

  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 39 uutzenden 1550            Periode 23-09-2018  t/m 30-09-2018

  Brenda Venema dizze raaize in Toezeboudel weke 39.


  Noast dat Brenda n vaste luusteroar is van Toezeboudel is zai bie de lokoale radio omroep  uut
  Winschoot ‘RTVGO!’ mitwaarker. Zai is doar  om t spultje in goie boanen te laiden bie òfdailen
  radio. n Vroleke dame dij heur mannetje wel stoan kin. Prat t honderd uut as je heur wat vroagen
  over heur omroup.    Midden maank lu heb k heur votplukt, op 15 september op d'open dag, om mit
  heur deur de studio, van dij zulfe omroup uut t Oldambt, n rondlaiden te moaken. ‘t Is n pracht omroup
  dat op n bulde vrijwillegers op bain blift’, zo verteld zai ons. Jawel lu, t zucht der geweldeg uut. n Nije
  studio mit n hoop nijmootse apperoaten. Ook is zai n veurstander van meer Grunnegs op radio en TV.  
  ‘Kinst van Toezeboudel gain twij uur moaken?’ ,vragt ze mie. Gewoon dizze uutzenden goan luustern
  lu, din waiten ie mien antwoord. Tiedens de wandeling deur t gebaauw  hebben wie ook even Betsie
  Bijshuizen, moaker van n cultuurpergram , wat vroagen kind.
  Ook dizze raaize weer n verhoal van Tineke Boersema. Zai leest veur t verhoal ‘Jerry’.  En draaien wie   
  weer de schierste Grunneger laidjes.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Wie loaten heuren aan meziek:

  Krödde  -  Duuster
  Jan Henk de Groot  -  Noar stad
  Manlu  -  Zo laank
  Zuver Scheerwol  -  Piene in mie haart
  Sproakwotter  -  De nacht
  Edwin Jongedijk  -  Lezzen
  Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid
  Gert Sennema mit Westkantstad  -  Kostverloren


  Hier de herhoalen van dizze uutzenden

  Toezeboudel weke 38 uutzenden 1549            Periode 16-09-2018  t/m 23-09-2018

  Eltje Doddema weke 38 te gast in Toezeboudel.

  Eltje Doddema (1952, Veendam) Noa n klassieke pioano oplaiden zuikt e al vroug
  de ‘mit zing laidjes’ op. Doddema speulde in verschaiden Top-40 orkesten en in
  1973 begon e allain. Rond 1985 moakt e zien landelk debuut mit n Nederlandstalege
  ploatje. End joaren tachteg begunt e op verzuik van Radio Noord laidjes in t Grunnegs
  te schrieven en te zingen. Nog altied is Eltje Doddema drok dounde om de Grunneger
  streektoal langs muzikoale weg aan te peerdjen. Noast aigen CD’s   het Doddema ook
  biedroages leverd aan n aantal aandere Groningstalige CD’s.  Zien eerste laidje wat e in
  n ketaaier schreven het was ‘Schuddel’. In 2004 het  Doddema de K. ter Laanpries, van t
  joar 2003 uutlangd kregen. Dat veur zien biedroage veur t Grunnegs.
  Nou is e drok aanloop mit ‘2 Korten 2 Langen’, soamen mit  Bart Kruizinga en Evert
  Kruizinga en Harm Tabak. Soamen mit dij zulfde Harm Tabak is e nou aanloop mit
  ‘Veur de wind’ mit n bezunder project. En komt e soamen mit dij zulfde lu mit n soort
  van theoater pergram op de planken en dat onder de noam ‘DICHTER bie gevuilens’.
  Ook weer n pracht verhoaltje van Henk Puister mit t verhoal ‘Koekje’.
  Regie, soamenstellen en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Henk, Gerard en Eltje Doddema


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Wia Buze  -  Jaloerzighaid
  Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
  Arnold Veeman  -  Mien Grunneger stad
  Eltje Doddema  -  Schuddel
  Veur de Wind  -  Sloet dien ogen
  Roelof van der Velde  -  Grunnen
  Snikhait  -  Laiverd

  Hier de herhoalen van dizze weke.

  Toezeboudel weke 37 uutzenden 1548            Periode 09-09-2018  t/m 16-09-2018

  Gerard Evers te gast in Toezeboudel weke 37

  Hai is geboren in Amsterdam. Loater verhuusd noar Grootebroek, West Friesland.
  Regelmoatege bezuiker van ons Grunnegerlaand. Mor veural n laifhebber van Ede
  Staal. Hai het al zien CD’s en kin laidjes sikkom apmoal uut de kop. Zingt ze en speuld
  ze op mondorgel. Ook is e n soort van tenailspeler in 't Zuiderzeemuseum'. Körtom leuk
  om zo aine veur de mikrofoon te hoalen. Bie touval kwam k hom tegen op n kamping
  in Noord-Holland. In weke 37 is e te gast in Toezeboudel. Ook hebben wie n verhoal
  van Tineke Boersema. t Verhoal ‘Kees’ dracht ze veur. En kommen   weer de schierste
  laidjes veurbie. Dus meerwaiten gewoon even luustern. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  In gesprek met Gerard Evers                                Gerard Evers as voddenkoopman in t Zuiderzeemuseum.

  Wie loaten  aan meziek heuren:

  Veur de Wind  -  Sloet dien ogen
  Maas en Folgerts    -  Kringloop Blues
  Krzysztof  Groen  -  Grunneger Jong
  Swinder  -  Noar stad
  Ede Staal  -  Vrouger
  Los Onderdiekos  -  Bloemkooltoid  (West Fries)
  Ede Staal  -  Mien hoogelaand
  Ede Staal  -  t Het nog nooit zo donker west
  Jan Henk de Groot  -  Terug noar de Stamtoavel
  Koen Heidema en de Rockets  -  In Gedachten  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 36 uutzenden 1547            Periode 02-09-2018  t/m 09-09-2018 

  Dion Bouwes   weke 36  in Toezeboudel.

  t Begon apmoal, bie Dion Bouwes, mit t laidje 'Op t wad' in soamenwaarken mit
  stichten 'Nij. t Clipje wou moakt deur n zeun van Dion. Hai was vanzulfm al joaren
  aanloop mit meziek, mor dit was zien eerste biedroage in t Grunnegs. Soamen
  mit Dennis Krottje, zien meziek moatje, binnen ze dou mit meerder nummers
  voor t voutlicht kommen. Soamen wonnen zai d'eerste pries op t Grunneger
  laidjesfestival mit 'Duuster'. Meer laidjes volgden zok rap op. Zai binnen nait
  meer vot te denken in t stroatje van Grunneger artietsen. Mit n koppeltje goie
  meziekanten binnen zai nou de formoatsie 'Steernvanger'. Waiten hou of t apmoal
  in nkander zit, gewoon luustern noar dit pegram.
  Wieder hebben wie weer n pracht verhoal schreven en veurdroagen deur Henk
  Puister  'Oldjes worden pakt mienjong'.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Proaten mit  Dion Bouwes.                                                                                                               Filmpie moaken veur t verhoal  'Oldjes worden pakt mienjong'' Henk Puister. 

    
  Wie loaten heuren aan meziek:

  Harry Niehof  -  Hé ollle
  Hans van der Lijke  - Johanna
  Tuutjefloiters  -  Gain zörgen
  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De wereld in mien kop
  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De moat is vol
  Manlu mit o.a. Marco Veldman     -  Zo laank te wachten
  Erwin de Vries  -  Bie die
  Hier de herhoalen van dizze weke  Toezeboudel weke 35 uutzenden 1546            Periode 26-08-2018  t/m 02-09-2018 

  Henri Wierth  weke 35 centroal in Toezeboudel.

  Henri Wierth haile uutzenden te gast in Toezeboudel. Wie van Toezeboudel
  binnen oflopen weke ofraaisd noar Ol Pekel. Doar hebben wie n vol uur
  proat mit n oprechte Grunneger. Aine dij zien aigen Grunnegerlaand nooit
  verloaten het. In stad geboren en via Tripskomnij in Ol Pekel  terechtte
  kommen. Hoal Henri n  mikrofoon onder neuze en meneer begunt te proaten.
  n Grunneger dij zok nait alleneg mit Grunnegs bezeg hoalt, mor zok ook verdainstelk
  moakt  mit zien vrijwillegers waark. Goa mor luustern, en verboas joe wat dij
  man wel apmoal doan het en nog dut.  Dat t nait alleneg Nansie Koakelhenne is
  wat e schreven het, mor zo het meneer n bulde aandere  verhoalen schreven.
  Ook dracht e, soamen in t pergram van zien vraauw, regelmoateg verhoalen veur
  en prat e t spultje aan n kander.  Nou leest e aine van zien eerste verhoalen veur.
  Körtom gewoon even luustern goan. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Henri Wierth  'Mien eerste concert'

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De wereld in mien kop
  Age van der Velde - Stad in regen
  Martin Korthuis  -  Olle Laifde
  Gerry Wolthof  -  As mie de schounen binnen versleten
  Glas Scheele en Lass  -  Diezeg laand
  Hans van der Lijke  -  De Keunenk van t Oldambsterlaand  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 34 uutzenden 1545            Periode 19-08-2018  t/m 26-08-2018 

  Toezeboudel in vekaansietied weke 34 in Toezeboudel.

  Ja lu, nog aal, 'Wie binnen der nait mor mie binnen der wel'. Nog aal mit vekaansie.
  Al binnen wie t spultje weer aan t inpakken. Weken binnen omvlogen, mor t is inpakken
  en wegwezen.  Poestend en stennend van d'waarmte. Mor, wie hebben weer n pergram
  in nkander knuterd. Mit schiere laidjes n verhoal van Henk Puister en t woord van
  Eltje Doddema. Ankomen weke weer n normoale uutzenden.
  Prizzentoatsie  Gerard Lunshof..


  Wie hebben t had.


  Wie loaten o.a. heuren:

  Wat Aans
  Manlu
  Krodde
  Maas en Folgerts
  t Woord van Eltje Doddema
  Irene Wilkens
  050
  Zuver Scheerwol
  Krzysztof Groen
  Wia Buze
  Verhoal Henk Puister
  Torf
  Roelof van der Velde
  Sproakwotter
  Be Schmaal
  Hans van der Lijke
  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 33 uutzenden 1544            Periode 12-08-2018  t/m 19-08-2018 

  Toezeboudel in vekaansietied weke 33 in Toezeboudel.

  Ja lu, nog aal, 'Wie binnen der nait mor mie binnen der wel'. Nog aal zittend veur mien
  sleurkwinne. Poestend en stennend van d'waarmte. Mor, wie hebben toch n pergram
  in nkander knuterd. Mit schiere laidjes n verhoal van Tineke Boersema en t woord van
  Eltje Doddema. Over twij weke weer n normoale uutzenden.
  Prizzentoatsie  Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren:   

  Van de straat   
  Melisse Meeuwisse     
  Wia Buze
  Koen Jongsma
  t Woord van Eltje Doddema
  Edwin Jongedijk
  Lianne Abeln
  Martin Korthuis
  De Tudelband  
  Gert Sennema  Westkantstad
  Verhoal Tineke Boersema
  Maas en Folgerts
  Swinder
  Johan Raspe
  Alex Vissering
  Sproakwotter
  Jan Veldman

  Wie zetten der gain noamen van laidjes bie, das n verrazzen!.   Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 32 uutzenden 1543            Periode 05-08-2018  t/m 12-08-2018 

  Toezeboudel in vekaansietied weke 32 in Toezeboudel.

  Ja lu, nog aal, 'Wie binnen der nait mor mie binnen der wel'. Nog aal zittend veur mien
  sleurkwinne. Poestend en stennend van d'waarmte. Mor, wie hebben toch n pergram
  in nkander knuterd. Mit schiere laidjes n verhoal van Ina Rozema en t woord van
  Eltje Doddema.   Wie loaten heuren:

  Pe en Rinus
  Boetenbaaintjes
  Peter Schaap
  Seitze Scheeringa
  t Woord van Eltje Doddema
  Zuver Scheerwol
  Lianne Abeln
  Be Schmaal
  Manlu
  Verhoal
  Verhoal Ina Rozema
  Gert Sennema
  Martin Korthuis
  Irene Wilkens 
  Dion Bouwes en Dennis Krottje
  Krzysztof Groen
  Sproakwotter

  Wie zetten der gain noamen van laidjes bie, das n verrazzen!. 


  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 31 uutzenden 1542            Periode 29-07-2018  t/m 05-08-2018 

  Toezeboudel in vekaansietied weke 31 in Toezeboudel.

  Ja lu, nog aal, 'Wie binnen der nait mor mie binnen der wel'. Nog aal zittend veur mien
  sleurkwinne. Poestend en stennend van d'waarmte. Mor, wie hebben toch n pergram
  in nkander knuterd. Mit schiere laidjes n verhoal van Henk Puister en t woord van
  Eltje Doddema.  Wie loaten heuren:

  Fries Wolma
  Krodde  Schier
  Rene Beverwijk
  Vandoage
  Verhoal Henk Puister
  Lianne Abeln
  Veur de Wind
  Martin Korthuis
  Alet Vleem
  Wat Aans
  t Woord Eltje Doddema
  Jan Henk de Groot
  Edwin Jongedijk
  Roelof van der Velde
  Sproakwotter
  2 Korten 2 Langen

  Wie zetten der gain noamen van laidjes bie, das n verrazzen!. 


  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 30 uutzenden 1541            Periode 22-07-2018  t/m 29-07-2018 

  Toezeboudel in vekaansietied weke 30 in Toezeboudel.

  Ja lu, nog aal, 'Wie binnen der nait mor mie binnen der wel'. Nog aal zittend veur mien
  sleurkwinne. Poestend en stennend van d'waarmte. Moi n dokter, t is hoast te waarm.
  Mor goud nait kloagen vanzulfm omreden aans denken lu vervast: 't Is ook nooit goud'. Veurmie
  egoal blaauwe locht, 27 goaden geft t thermometertje aan, zwaait veur de kop, poesten en stennen
  en gras aan mien vouten is ook  nait gruin meer. t Is geel en t liekt wel n zaandvlakte.
  Deur t bos lopen mit mien hond Charlie is ook al gain pretje, omreden zaandpoaden  veult sikkom
  ofst in de sahara lopst. Stoer lopen dus.  Toch heb k veur joe n pergram in nkander knuterd
  mit weer wat schiere laidjes en t woord van Eltje Doddema en n verhoal van Bram Wiekens. 
  k Hoop dat joe je der mit venuvern kinnen.   Wie loaten o.a. heuren:

  Rieks Folgerts  en Margret Maas
  Irene wilkens mit Sikkom Kult 

  Krodde
  Verhoal van Bram Wiekens

  Wia Buze  Neem n kind bie de haand
  Johan Raspe 
  Edwin Jongedijk

  Hans van der Lijke
  Marlene Bakker

  t Woord van Eltje Doddema
  Henk Drenth
  Krzysztof Groen
  Erwin de Vries
  e.a. 

  Toezeboudel weke 29 uutzenden 1540            Periode 15-07-2018  t/m 22-07-2018 

  Dizze raaize vekaansietied weke 29 in Toezeboudel.

  Wie binnen der nait, mor wie binnen der wel. Wie binnen vot en hebben onze
  sleurkwinnen wat aargens op n schierstee op n kamping dele zet. Wie genieten
  van n wel verdaainde rust.  En dat zel ook de kommende vief weke zo blieven.
  Wie hebben dizze vief weke n woord van Eltje Doddema en n verhoal van n 
  bekende schriever.  En de schierste laidjes dij veurbie kommen zellen. Dus,
  aigenlieks  binnen wie der wel. De muite weerd om gewoon of te stemmen
  op Toezeboudel.  15 Augustes binnen wie der weer.  Knuterij tiedens vekaansie
  Gerard Lunshof. www.gerardlunshof.nl

  Wie vernuvern ons wel! Joe ook hopen wie! n Schiere vekaansie mit nkander!
  Wie loaten heuren:

  Harry Niehof
  Martin Korthuis en Eddo Pol
  Krodde 
  Krzysztof Groen 
  Zuver Scheerwol
  Daniel Lohues   
  t Woord mit Eltje Doddema
  Edwin Jongedijk   
  Age van der Velde   
  Jan Henk de Groot   
  Verhoal  Be Kuipers
  Maas en Folgerts   
  2j’s 1r   
  Erwin de Vries   
  Gert Sennema
  Alex Vissering


  Toezeboudel weke 28 uutzenden 1539            Periode 08-07-2018  t/m 15-07-2018

  René Beverwijk weke 28 in Toezeboudel.

  Wat hebben wie vanweke. Wie hebben vanzulfm weer Eltje Doddema mit t woord van de weke.
  Dizze weke het e veur t woord 'Onder' kozen. Wat e doar weer van moakt het. Luustern en t zel je
  verboazen. En in 'Vantainnoartaander' bin k in mien archief doken en heb van bovenste plaanke
  n verhoal van Kees Visscher pakt om joe dij heuren te loaten. t Verhoal 'Zeeschip'. Ie hebben hom
  vervast wel ais eerder heurd. Mor, t is n vekaansie verhoal vandoar. En binnen wie òfraisd noar 
  stad om René Beverwijk op te zuiken, mit hom haar k òfsproak moakt, hai het n Grunnegs laidje
  schreven. René is aigenliek mit country aanloop en is soamen mit zien vraauw Diane een n duo
  in t Engels en Nederlands. Mor zien haard ligt nog altied bie country en din vanzulfm in t Engels.
  Mor hai het n Grunnegs nummer schreven en het de smoak te pakken. Wel wait ......  Willen  ie
  meer waiten, gewoon luustern goan noar Toezeboudel weke 28.
  Techniek en prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

  Foto moakt deur:  Diane Beverwijk 


  Wie loaten heuren aan meziek

  Alex Vissering  -  Oll Tjoard
  Jan Henk de Groot  -  Mamma van Michelle
  Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
  Swinder  -  Noar stad
  René  Beverwijk  -  Mien noam is Gré
  Krzysztof Groen  -  Grunneger jong
  Bé Schmaal  -  Zwait en zwoare sjek


  Toezeboudel weke 27 uutzenden 1538            Periode 01-07-2018  t/m 08-07-2018

  Gerhard Jansema weke 27 te gast in Toezeboudel.

  Wat hebben wie zoaal dizze weke.  t Woord van de weke van  Eltje Doddema 'oor'. n Nij verhoal
  van Henk Puister. As ie waiten willen wat dij man 
  vrouger 
  in vekaansietied  beleeft het, din
  mouten ie luustern goan. t Verhoal van Henk hait 'Leste zummerdag aan zee'.
  En hou komt t Carillon van de Martinitoren 'Olle Grieze' aan zien laidjes. Gerhard Jansema van t  
  Hogezaand wait hou sukswat waarkt. Wie hebben d' RTV GO ploade wat dat is luustern goan. Je
  mouten dat zain as n aanpeerdjerder ploade.  En Henk verteld ook over n nij laidje dij e schreven
  het veur Margret Maas en Rieks Folgerts. En heuren ie  'Veur de wind' mit heur twijde laidje in
  t project  'Tied zal t leren' van de Goliath laidjes (tracks) t laidje wat ie nou heuren goan is 'Weer n
  dag kwiet' Dus, weer n goud vol pergram. Meer waiten, gewoon luuster goan.
  Techniek en prizzentoatsie Gerard Lunshof   

  Foto:  Ineke Lunshof - Reitzema

  Aan de proat mit Gerhard Jansema.

  Wie loaten heuren aan meziek:
   

  Sproakwotter  As k die nait haar
  Gert Sennema Westkant stad  ‘ Kosteverloren’
  Irene Wilkens Sikkom kilt – Hol die vast  RTV GO! plaat
  Maas en Folgerts  -  Kringloop Blues
  Harry Niehof  -  Vekaansie in Grunnen
  Martin Korthuis en Eddo Pol  - Ik wil die
  Manlu – Zo laank te wachten
  Veur de wind  -  Weer n dag kwiet  (Nij)
  Edwin Jongedijk en Marlene Bakker  - Ofschaid
  Toezeboudel weke 26 uutzenden 1537            Periode 24-06-2018  t/m 01-07-2018

  Rients Faber van de meziekploug Krödde weke 26 in Toezeboudel.


  Wat is dij man veulziedeg en din hebben wie t over Rients Faber. Noast dat e n golden
  stem het en zok goud in zien aigen schreven laidjes op t podium verploatsen kin, het e
  ook n bouk schreven veur kinder tot twaalf joar. t Bouk het twij moand leden t daglicht
  zain, mor der nog even over proaten kin gain kwoad. Mit zien ploug Krödde, dij e soamen
  mit Bart Corporaal opricht het, moaken baaide soamen de smooiste laidjes. Dat zai gooie
  lu om zok tou hebben bliekt wel omreden zai n aigen sound hebben. De EP cd mit vaar
  aigentiedse laidjes is din ook weer n aanroader. Wie proaten mit Rients over t bouk en CD
  en loaten laidjes heuren van heur nijste CD. Wieder heuren ie t vervolg van t gesprek mit Bram

  Wiekens dij òflopen weke nait uutzonden worden kon. Zien webstee: www.bramwiekens.nl.
  Ook leverd Bram n verhoal in ‘Vantainnoartaander’ en leest Eltje Doddema weer t verhoal
  van de weke. Körtom weer vol pergram  en n aanroader om t luustern. 
  Prizzentoatsie en techniek Gerard Lunshof.

  Foto moakt deur Ineke Lunshof - Reitzema.


  t Bouk                                                         CD hoes  Schier                                        Rients en Gerard (proaterij

  Bram Wiekens  'Tiedelk'  Wie loaten heuren aan meziek:

  Gert Sennema  -  Ik heb t sien
  Krzysztof  Groen  -  Zotterdagmiddag loat
  Törf  -  Zeewiefkes  (Koffie kloar)
  Krödde  -  De wereld dat bist doe
  Krödde  -  Schier
  Zuver scheerwol  -  Maxie Jakker


  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 25 uutzenden 1536            Periode 17-06-2018  t/m 24-06-2018

  Bram Wiekens weer n moal in Toezeboudel weke 25

  In Toezeboudel dizze weke Eltje Doddema mit t woord van de weke. Dizze weke t woord ‘Stoan’. 
  En het Henk Puister weer n bezunder biedroage. Zo bezunder dat joe gewoon luustern mouten.
  t Aine gedicht  nog mooier din t aander. En proaten wie mit Bram Wiekens. Meneer is al n moal
  of wat in ‘d uutzenden west, mor elke keer komt e weer mit bezundere anekdotes. Dit apmoal
  vanuut  zien toenkoamer. Ja lu dij het e. t Was genuigelk bieproaten onder touzicht van zien baaide
  honden. Der was zoveul te beproaten dat wie aander weke nog n moal bie hom aanschoeven.  
  Meer waiten, gewoon luustern goan.  Meer waiten:
  www.gerardlunshof.nl.  
  Prizzentoatsie en techniek  Gerard Lunshof.
  Wie loaten heuren aan meziek:

  Hans van der Lijke  -  Iesland
  Harrie Niehof  -  Swaade leegte
  Bé Schmaal  -  Ik liek zoveul op die
  Snikhait mit Yvonne Schoenmaker  -  Laiverd
  Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Leste traain noar Visvliet
  Irene Wilkens mit Sikkom Kilt  -  As Julio gait zingen
  Krödde  -  Schier

  Toezeboudel weke 24 uutzenden 1535            Periode 10-06-2018  t/m 17-06-2018

  Jan Henk de Groot weke 24 in Toezeboudel

  Dizze weke in Toezeboudel, t  woord van de weke van Eltje Doddema ‘Dik’. n verhoal
  van Jan de Jong ‘Sport’ in ‘Van t ain noar t aander’. En wie proaten mit Jan Henk de
  Groot. Din hebben wie t over wat dit joar apmoal west is en wat der noa de zummer
  apmoal aankommen gait. En wie hebben t terloops ook nog even over voetbalen mit
  hom. Wie hebben vanzulfm weer de schierste Grunneger laidjes. n Uutzenden mit
  verrazzens. Dus lu, gewoon even luustern noa  t ainege echte Grunnegerpergram dat
  Grunnen riek is. En doarmit ook nog t oldste.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. Meer waiten
  www.gerardlunshof.nl

  Foto is moakt deur Daphne en Mark van HS88

  050  - n Schier dag
  Krödde - Train noar noord
  Veur de wind  -  Voader
  Martin Korthuis en n bulde artisten  -  Noorpolderziel
  Jan Henk de Groot  -  Noar stad
  Gert Sennema  -  Kom
  Edwin Jongedijk  -  As ik de moan was


  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 23 uutzenden 1534            Periode 03-06-2018  t/m 10-06-2018

  Bé Schmaal weke 23 te gast in Toezeboudel.

  Wel nog nooit van Bé Schmaal heurd het doar komt vervast wel, noa n poar moand, veraandern in.
  Bé het in Maiden  (Meeden) n Fysio praktiek, dus doar zellen n bulde lu hom vervast wel kinnen. 
  Zo,n 10 joar leden ging e zok intresseren  veur t Grunnegs. Ook het de zok  dou n gitaar kocht en is
  zo,n drij joar leden laidjes goan omtoalen van bekende artiesten. Dou docht e: ‘k Kin zulfm ook wel
  n melodie moaken en  laidjes schrieven!’.  Nou het e al zo,n tien laidjes zulfm schreven en van meziek
  veurzain.  In n poar moand wil e zok n CD moaken mit 13 laidjes. Wie loaten der alvast twij van
  heuren. En proaten mit Bé bie hom in toene.
  Ook in Toezeboudel t Woord van de weke mit Eltje Doddema. t Woord dizze raize ‘Weer’. En Henk
  Puister het weer n nij verhoal veur Toezeboudel schreven, mit de noam ‘Woar hebben ze dit aan
  verdaind’. Ook bie Henk in Toene. n  Reden om luustern te goan.
  Techniek en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Krzysztof  Groen – Ik mis die nait
  Zuver Scheerwol  -  Maxie Jakker
  Roelof van der Velde -  Vrumde
  Hans Ten Have  -  Bejoard en Vergeten
  Bé Schmaal  -  Zwait en Zwoare Sjek  (Nij)
  Bé Schmaal  -  Dement (Nij)
  Erwin de Vries  -  Vrij laand
   


  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 22 uutzenden 1533            Periode 27-05-2018  t/m 03-06-2018

  Jan, Kees en Eltje in Toezeboudel.

  Mit dizze waarme doagen  is t leven even aans as aans. d’ Ain gait n poar doage vot, weer  n
  aander gait noar n zummerhuusje, der binnen ook n bulde dij nesteln zok op balkon of in toene.
  Ik ben mit  vraauw n weekje mit d' sleurkwinne vot west. Woarom dizze uutleg veur t veurstellen
  van t pergram, vroagen ie zok òf,  omreden t pergram dizze raaize zunder gasten is en op de
  kamping soamensteld. Wie zitten nait in loondainst en verdainen gain dikke senten nee wie
  waarken veur de lokoale  omroup. Mor wie hebben toch weer n vol pergram en n uur woar
  ie zok vast wel mit vernuvern zellen. Wie hebben n verhoal van Jan de Jong en  n verhoal van
  Kees Visscher. De verhoalen van Jan de Jong en Kees Visscher binnen voaker veurbie
  kommen.  Ook hebben wie t woord van Eltje Doddema, dij is nij. Körtom gewoon de muiteweerd 
  om te goan luustern.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.    

  Wie loaten heuren aan meziek:  

  Gerry Wolthof – As mie de schounen binnen versleten
  Sproakwotter  - Blief toch bie mie
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  De wind poest haard
  Vandoage  -  Zummer
  Hans van der Lijke  -  Bie heur
  Gert Sennema  -  Doe sast altied
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  De wereld in mien kop  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 21 uutzenden 1532            Periode 20-05-2018  t/m 27-05-2018

  Ida Wieringa en 'Veur de Wind' te gast in Toezeboudel.

  Zotterdag 12 maai en Zundag 13 maai was t Nationoale Meulendag. Vazulfm dan ook
  even òfraaizen noar de poldermeulen de Goliath op diek bie d'Eemshoaven. Tuurlek
  even proaten mit Ida Wierenga zai is meulner van de Goliath. En t gevaal wil dat lu van
  'Veur de Wind' Eltje Doddema en Harm Tabak heur laidjes doar opnemen.  Laidjes dij
  om de vaar, vief, zes weke uutkommen. Lu dij regelmoateg luustern waiten der meer van.
  Vandoar dat wie ook mit baaide heren proat hebben en heur nijste laidje heuren loaten.
  Ook hebben wie aan tellefoon Bart Kruizinga en din hebben wie t over t Benefietconcert
  'K6 Tegen Kanker' wat holden wordt op 2 juni in 'de Klinker' in Winschoot mit n keur
  van artiesten. Meer doarover  
  www.k6tegenkanker.nl.
  Wieder in t pergram t woord van dij zulfde Eltje Doddema en n verhoal, omreden en
  bie luusteroars veur twij weke leden in de smoak veul, van Reinder Willem Hiemstra.
  Körtom n reden om weer òf te stemmen op t oldste Grunnegerpergram.

  Foto's Ineke Lunshof  - Reitzema

  Proaten mit Eltje en Harm                                                   Proaten mit Ida Wieringa

  Veur de Wind                                                                 Meulen de Goliath

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Jan Henk de Groot  -  Laidje van de Tumbleweeds
  Hans van der Lijke  -  Aander kant daip
  Törf  -  Wals  Nr 17
  2 Körten 2 langen  -  Laang nkander d'haand
  Krzysztof Groen  -  Grunneger jong
  Veur de Wind  -  Zeker is.
  Fries Wolma  -  Zummertied
   


  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel weke 20 uutzenden 1531            Periode 13-05-2018  t/m 20-05-2018

  Hotel Zigterman dizze weke in Toezeboudel

  t Theoater spektoakel 'Hotel Zigterman' schreven deur Jan Veldman en regisseerd deur
  Albert Secuur speulde òflopen dunderdag 10 maai veur t eerst t stuk 'Hotel Zigterman'.
  Zoal zat stampens vol. Wie van Toezeboudel wazzen derbie en hebben vanzulf opnoames 
  moakt. We hebben proat mit de schriever van t stuk en de regisseur. t Was n gesloagd optreden
  veur de speulers, dij der echt n spektoakelstuk van moakt hebben.  (
  LINK  Hotel Zigterman)
  Ook loaten wie weer veurbie kommen t woord van Eltje Doddema. Dizze raaize t woord 'Zin'.
  En leest Henk Puister weer n verhoal veur in 'Vantainnoartaander' 'n Nij pak en n ol boksem'.
  Dus lu gewoon luustern. Soamstellen en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De moat is vol
  Krödde  -  Zunneschien
  Marlene Bakker  -  Doe waist beter
  Martin Korthuis  -  Café  biljart
  Bert Hadders   -  Mamme
  Alex Vissering  -  Olle  Tjoard


  Hier de herhoalen van dizze weke.

  Toezeboudel week 19 uutzenden 1530            Periode 06-05-2018  t/m 13-05-2018

  Wil Werkman dizze weke in Toezeboudel

  Toezeboudel is òflopen weke òfraisd noar Waarvum. Doar woont Wil Werkman. Zai is
  grootregeloar (Coördinator) van de cursussen  Grunneger toal. Zai zörgt der veur dat, 

  elk en ain dij zok inschreven het, op t juuste stee terechte komt. Ook het zai, soamen

  mit Coby Vermeeren-Thedinga vief dictees, schreven. Doarom proaten wie mit heur en  loat
  zai wel blieken dat t Grunnegs veur heur hail gelangriek is. Wieder in pergram n verhoal
  van Reinder Willem Hiemstra ’t Wiekste stee’. En hebben wie t woord van de weke van
  Eltje Doddema. Dus lu, gewoon n reden om ook dizze raaize te luustern noar Toezeboudel.
  Prizzentoasie Gerard Lunshof.


  Wil Werkman

  Wie loaten heuren aan meziek

  Zuver Scheerwol  -  Maxie Jakker
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Laangzoam neergoan
  Geert Zijlstra  -  Bierkaai
  Edwin Jongedijk  -  Genaine wint
  Erwin de Vries  -  Woar doe van holst
  Wia Buze  -  Waistoe wat
  Hans van de Lijke -  Seconden


  Hier de herhoalen van dizze weke

  Toezeboudel week 18 uutzenden 1529            Periode 29-04-2018  t/m 06-05-2018

  Terugge in tied mit Jan Siebo Uffen in Toezeboudel.

  Vanweke weer n hail vol pergram. In uut de olle deuze schriever en verteller Jan Siebo Uffen.
  n Verhoal ‘Floddermans’ dij in 1992 opnomen is, ooit op n Grunnegeroavend. Dou wazzen der
  nog n bulde Grunegeroavends. Nou ook nog, mor toch aans. Wie proaten  Piet Kruizinga en goan
  doarmit nog ainmoal noar 'De dag van de Grunnegerde toal'  en hebben t din hou of wie Grunnegs
  schrieven mouten. En vanzulfm hebben wie t woord van Eltje Doddema. Dizze raais ’t woord ‘Schier’.
  En hebben wie weer n pracht verhoal van Henk Puister in ‘Vantainnoartaander’. Din het e t over
  ‘Veujoar gedou’. Körtom weer n vol en schier pergram. Techniek en prizzentoasie Gerard Lunshof.  Jan Siebo Uffen  (Foto Webloug)

  Meziek 

  Fries Wolma - Noakend in de Regen
  Roelof van der Velde - Vrijheid
  Jan Henk De Groot - Noar stad
  Harry Niehof - He Olle
  Krödde - Daanzen op de laifde
  Arnold Veeman - Mien Lutje laif
  Bert Hadders en de nozems - Poolse Bruis
  Hans van der Lijke  - Johanna

  Toezeboudel week 17 uutzenden 1528            Periode 22-04-2018  t/m 29-04-2018

  Toezeboudel òflopen weke bie DVHN streektoalpries.

  Oflopen zundag, 15 april, was Toezeboudel bie de DVHN Streektoalpries. t Speulde zok apmoal oaf in
  van Berensteyn in Veendam. In n klaain zoaltje mit zo’n 80 lu was t der bezunder gezelleg. Meziekant
  Erik Harveveld en Börgmeester van Emmen en veurzitter van de jury Eric van Oosterhout haren t woord 
  om ales aankander te proaten. 6 Lu  wazzen  uutkozen om mit te doun om te strieden veur d'priezen.
  Rouke Broersma, Leny Hamminga en Jannie Boerema streden om de priezen Proza en Poëzie. 'De Menalda
  Vetes' van Waark regisseur Albert Secuur , Krzysztof Groen en Harm en Roelof om dij van CD,DVD en
  Overeg. Dat t nait alleneg de jury t veur t zeggen haar bleek, dat der ook n peblieks pries was. Hou t der
  heer ging, gewoon luustern goan. t Was n aibels gezellege mirreg  en elk en ain ging tevreden huuswoards.
  Ook is vanzulfm weer n verhoal te heuren dij lezen wordt deur Leny Hamminga, de winnoar uut de riege
  van Proza en Poëzie.
  En hebben wie t verhoal van Eltje Doddema. Techniek en prizzentoatsie Gerard Lunshof.
   

  Alber Secuur (Waark) 1e  pries cd/dvd/overig              Leny Hamminga  1e  pries Jury proza/poezie


  Harm en Roelof  1e pries publiek                                  Krzysztof Groen  2e pries publiek

  Wie laten aan meziek heuren:

  Krödde  -  Mit train noar noord
  2 Körten 2 Langen  -  Kaans is klain
  Edwin  Jongedijk  -  Lezzen
  Erik Harteveld  -  Zuwwe even daansen
  Harm en Roelof  -   Daor stiet je fiets
  Krzysztof Groen  -  Noar de volgende ronde
  Zuver Scheerwol  -  Vrijhaid
      

  Toezeboudel week 16 uutzenden 1527            Periode 15-04-2018  t/m 22-04-2018

  Toezeboudel bie t uutlangen  K ter Loanpries aan Jan Veldman.

  Oflopen weke is toezeboudel  òfraaisd. Woar noar tou, zellen ie vervast denk, noar
  de Freulemabörg. Doar wui de K Ter Loanpries uutlangd aan Jan Veldman. Dij man
  het zok slim verdainstelk moakt veur t Grunnegs. Nait alleneg in 2017 mor al joaren
  is e drok mit t Grunnegs aanloop en het t vanzulfm ook  goud promoot.  Wie loaten
  verschaiden proaters  heuren woaronder Nane van der Molen veurzitter ‘Stichten
  Grunneger bouk.  Hans Gerritsen, veurzitter t S.O.N.T.  Ook proaten k mit Marlene
  Bakker, zai   het n singel uutbrocht ‘Golven’ en mit de Prieswinnoar Jan Veldman.
  Ook  hebben wie t woord van Eltje Doddema dat gait over ‘Krom’.  Henk Puister het
  n biedroage in ‘Vantainnoartaander’. Uut zien schoulschriften leest e veur  ‘Twij
  onbekende laidjes  Martje en Veujoar’. Dus, weer n uur vol Grunnegs.
  Techniek en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Irene Wilkens en sikkom kult  -  Schounedeus
  Will Stevens -  Achtentachteg
  Marlene Bakker  -  Genog veur mie
  Jan Veldman - In  Botterdaip
  Marlene Bakker  -  Golven
  Jan Veldman  -  Doen in Oskerd.

  Toezeboudel week 15 uutzenden 1526            Periode 08-04-2018  t/m 15-04-2018

  Leste dail 'Dag van de Grunneger toal in Toezeboudel'.


  Elk en aine dij voaker luusterd wait dat wie n poar weke terugge goan noar  stad.
  Vuur de vaarde moal goan wie noar 'De dag van de Grunneger  toal'.  Wie hebben der
  mit zoveul lu proat dat t nait apmoal in ain uutzenden kon. In dizze leste uutzenden
  proat k mit Reinder Willem Hiemstra en hebben wie t bienoam over zien nije dichtbundel.
  Nina Werkman over heuren schrieverij.  Ook heuren ie n verhoal in dichtvörm van heur.
  En proat k mit Willem Tjebbe Oosterbeek, din hebben wie t over zien nije dichtbundel. 
  t Verhoal in 'Vantainnoartaander' is dizze raaize van Bé Kuipers ook opnomen op de dag.
  En vanzulfm weer 't Woord van de weke' van Eltje Doddema.
  Techniek en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Reinder Willem Hiemstra            (foto Oader)             Proaten mit Bé Kuipers

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De wereld in mien kop
  050  -  n Schieredag
  Johan Raspe  -  Keroazie
  Gert Sennema en Vera Sutman   -  Zundet toom
  Törf  -  Dichten
  De Troebadoers mit Alex Vissering  -  Noa zwolle wordt t rusteg

  Toezeboudel week 14 uutzenden 1525            Periode 01-04-2018  t/m 08-04-2018


  Vervolg dail drij 'Dag van de Grunneger toal'  in Toezeboudel

  Elk en aine dij voaker luusterd wait dat wie n poar weke terugge goan noar  noar stad.
  Doar was de dag van de Grunneger toal. Der was ja zoveul te beproaten en te doun. Joe
  heuren  nou  t daarde  daail. Wie proaten mit Fieke Gosselaar en Jan Bos. En heuren hou
  dij n kander vonden hebben. k Proat mit Louis van Kelckhoven van DvHN.  Joe heuren n
  gedaailte van n broescursus van Piet Reitsema. En Lieneke Kok, bouken verkoopster van
  stichten Grunneger bouk.  t Verhoal  in ‘Vantainnoartaander’ is dizze raaize van Henk Puister.
  Wieder  hebben wie t woord  van Eltje Doddema.  
  Techniek en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Proaten mit Fieke Gosselaar                  Proaten mit  Louis van Kelckhoven   


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Edwin Jongedijk en Marlene Bakker  -  òfschaid
  Fries Wolma  -  Zummertied
  Glas, Scheele en Lass  - Dien bliede lag
  Geert Zijlstra -  wost mit mij
  Sproakwotter  -  Vuur
  Gert Sennema  -  Blief bij mij
  Maas en Folgerts   -  Zummer
  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De moat is vol

  Toezeboudel week 13 uutzenden 1524            Periode 25-03-2018  t/m 01-04-2018

  Vervolg ‘Dag van de Grunneger Toal’ in Toezeboudel

  In Toezeboudel weke 13 goan wie terugge noar ‘De Dag van de Grunneger toal’ van
  17 meert. Der is mit zoveul lu proat en der binnen zoveul opnoames moakt, dat wie
  n poar weke veuruut kinnen. Oflopen weke heb k ook zegt dat wie dat doun zellen.
  In dizze uutzenden heuren ie t twijde dail van gesprek mit Henk Scholte, proaten wie
  mit Nane van der Molen veurzitter van ‘Stichten Grunneger Bouk’ en mit Aaldrik
  Hovius over t tenailstuk dij opvoerd wordt deur ‘De Grunnersproak’ t stuk ‘Thuus’
  van Hugo Claus, omtoald deur dij zulfe Aaldrik Hovius. Veur koarten kinnen ie
  terechte op
  www.degrunnegersproak.com. Ook hebben wie n verhoal in dichtvörm
  in ‘Vantainnoartaander’ deur Hans van der Lijke ’t Gasfebriek’. En Eltje Doddema
  mit t woord van de weke. Körtom weer n vol pergram dij t aanheuren weerd is.
  Meer waiten:
  www.gerardlunshof.nl.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

  www.degrunnegersproak.com              Proaten mit Aaldrik Hovius                         Proaten mit Nane van der Molen


   

  Meziek:

  Krödde – Bezeerd
  Hans van der Lijke - Johanna
  Die Tudelband - Ganz Goot
  Gert Sennema en Westkantstad  - Altied Weer
  Bert Hadders en de Nozems - Save our souls
  Klooster en Baumgarten - Grunnegers veur begunners

  Toezeboudel week 12 uutzenden 1523            Periode 18-03-2018  t/m 25-03-2018

  Toezeboudel op bezuik op 'De dag van de Grunneger Toal'.

  Zotterdag kinnen ie lu tegenkommen van Toezeboudel. Zai moaken opnoames dij in weke 12
  te beluustern binnen in dit pergram. Proaterij en aandere opnoames zellen wel nait in ain
  uur uutzonden worden kinnen, vandoar dat er in meerder weken wat terugge te beluustern
  is. Wat loaten wie heuren, ales wat veur de mikrofoon kommen wil en wat vertellen wil over
  ons pracht Grunneger toal. Dus lu, de muite weerd  om of te stemmen op Toezeboudel.
  Ook moaken wie beeld opnoames dij wie joe zain loaten op ons aigen Youtube knoal.
  Ook as vast onderdail n verhoal van Henk Puister in 'Vantainnoartaander' en t woord
  van Eltje Doddema kommen veurbie. Ook draaien wie vanzulf de schierste laidjes old
  en nij. Dus lu veur Grunnegs luustern noar Toezeboudel. Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

  Meziek wat wie heuren loaten is dizze raaize n verrassen:

  Toezeboudel week 11 uutzenden 1522            Periode 11-03-2018  t/m 18-03-2018

  Schriever Jakob Arbeider te gast in Toezeboudel.


  11 Juni 2017,  oflopen zummer, was e ook al n moal te gast in Toezeboudel. Hai komt uut Zuudloaren, het
  roem acht joar voaren op de klaainevoart en ainentwinteg joar waarkt op n febriek in Faarmsom.
  Bie touval in kontakt kommen mit t Grunnegs. Dat e veur Kreuze, Toal en Taiken en webloug schrieft,
  waiten wie apmoal. Dat t nait alleneg Grunneges is dat e bruukt veur zien dieverdoatsie zellen wie nou
  ook n moal van zien kaant heuren willen.  Hai het n aigenbedrief  en is regelmoateg te zain bie openlucht
  spelen en aandere förm van tejoater. Wat e zoaal dut mit aal zien schrieverij zellen wie nou wel ais echt
  van hom waiten willen. Ook leest e n verhoal veur in ‘Vantainnoartander’.  Ook zellen wie joe vertellen wat der
  zoaal op zotterdag 17 meert, de dag van de Grunnegertoal, in t huus van de Grunneger toal en cultuur

  veurbie kommen. Hier t pergram van dij dag.
  Ook zellen wie joe de artietsen heuren loaten dij joe doar zain en heuren kinnen.
  En hebben wie t woord van Eltje Doddema. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Jakob Arbeider  'zaik'


  Jan Veldman
  Jan Henk de Groot
  2 Körten 2 langen
  Dion Bouwes en Dennis Krotje
  De Tudelband (Duutslaand)
  Gert Sennema en Westkantstad
  Krzysztof Groen.

  Toezeboudel week 10 uutzenden 1521            Periode 04-03-2018  t/m 11-03-2018

  Tonko Ufkes mit 'Ongeliek' in Toezeboudel.

  Vrijdag noamiddag ofraisd noar stad. Doar wui t bouk van Tonko Ufkes prizzenteerd.
  n Schier zoaltje, Cascadeplein 4, zat vol mit lu dij neugd wazzen. Zo 60 tot 70 lu hebben
  dij middag tussen 16.30 tot 18.00 uur op n genougelijke menaaier de bouk prizzentoatsie
  mit moaken kind. Meziek wui verzörgd deur Geert Zijlstra. Ook Piet Buist was neugd, mor griep
  haar hom tussen de loakens holden. t Eertse boukje  01 was veur Melle Hielkema en t
  boukje 02 veur Peter Riksma. Redacteur uut ‘Zandpol’. t Boukje ‘Ongeliek' mit 20 verhoalen
  mout  17.50 euro kosten. Tonko schrieft zulf over de inhold, zuiken soms vienden, liefde en
  erotiek, mor ook over wadlopen, kraanvogels en kanaries. De toal is sober en geft zodoende 
  roemte an de lezer om t verhoal zulfm in de kleuren. Wie van Toezeboudel hebben opnoames
  moakt en dij kinnen joe belustern in weke 10.
  Wieder in pergram n verhoal van Henk Puister in ‘Vantainnoartaander’.
  En t woord van Eltje Doddema.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Tonko Ufkes aan proat mit Henk Scholte     

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Koen Jongsma  -  k Heb gain dokter neudeg
  Tuutjefloiters  -  Klaaine dingen
  Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Strunen mit dij
  Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Bloaren
  Marlene Bakker  -  Astoe t zain haarst
  Sproakwotter  -  De nacht


  Toezeboudel week 09 uutzenden 1520            Periode 25-02-2018  t/m 04-03-2018

   t Daarde Grunneger laidjesfestival veur daarde moal in Toezeboudel.

  t Was drok in t Der Aa-theoater. n Volle bak mit 16 dailnemers dij apmoal stuk veur stuk  heur beste
  baintje veurzet hebben. Mit aigen teksten en aigen meziek. t Was hoogstoand. Zulfs de Jury, Alje van
  Bolhuis, Kira Dekker en Jetta Post, kwamen der nait uut. Daarde pries was veur Dick en Erik Kamphuis.
  Twijde pries veur Steven Prins en Manlu verdaainden de eerste pries.  De peplieks pries ging noar de
  Poedies.  Oavend duurde tot sikkom tot twaalf uur. n Loatertje dus.  Wie van Toezeboudel hebben opnames
  moakt en zenden dizze deze weke uut. Wie proaten mit meziekanten en organistoatsie.  Een verhoal
  hebben wie van Dolf Houwing ‘Foto’. En t woord van de weke van Eltje Doddema.


  Hier de herhoalen van dizze weke!

  Toezeboudel week 08 uutzenden 1519            Periode 18-02-2018  t/m 25-02-2018

  Irene Wilkens en Sikkom Kult in Toezeboudel  

  Nait vot te denken in t Grunneger meziekwereldje: Irene Wilkens en Sikkom Kult. In
  2016 eerste bie t Grunneger laidjesfestival en noa twij joar heur eerste album. Lu haren
  zulfs muite om 11 schiere laidjes uut te zuiken dij op heur CD stoan, omreden zai al hail
  wat joaren op de planken stoan en in al dij joaren din ook al hail wat laidjes op heur lieste
  stoan hebben. Mor, ze binnen der uut kommen. t Is n pracht CD worden mit n oafwisseln

  van verschaidenhaid van meziek soorten. Tien laidjes binnen schreven deur Irene heur
  partner Alex Schoenmaker en  aine deur Jan Henk de Groot. Wieder waarkten aan de CD
  mit Edwin Jongedijk en Mariane van der Velde.  Wie van Toezeboudel wassen der bie op
  zundag 11-02-2018 in van Beresteyn in Veendam en hebben opnoames moakt. Willen ie
  dit apmoal  mitkriegen luuster din noar Toezeboudel.
  Ook in t pegram t Woord van Eltje Doddema en  Henk Puister mit n verhoal in
  ‘Vantainnoartaander’.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Wie loaten aan meziek heuren:

  Sproakwotter  -  Schuddeldouk
  Maas en Folgerts  -  Kom eem bie mie zitten op baankje
  Martin Korthuis  -  Elke keer alles
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Zundagskind
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Schounendeus
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  De wind poest haard
  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De moat os vol

   Hier de herhoalen van dizze weke.

   Toezeboudel week 07 uutzenden 1518            Periode 11-02-2018  t/m 18-02-2018 

   Jan de Jong en Kees Visscher mit n verhoal dizze weke in Toezeboudel.

   Deur zaikte en drokte, dizze raaize gain gasten in Toezeboudel. Wel vanzulfm de schierste
   en mooiste laidjes dij grunnen riek is. En n poar schiere verhoalen dizze uutzenden. Wie hebben
   op de schappen in  t archief  van Toezeboudel   keken of der  veur dizze weke wat te bruken
   is in dit pegram. En  jawel lu, op de  plaanke van  Jang de Jong hebben wie n schier  verhoal
   vonden. t Verhoal   'Nait Vaileg'.  En op de  plaanke van  Kees Visscher  hebben wie t verhoal
   'n Dagje uut' vonden. n Laank verhoal, mor n verhoal dij van t begun tot t ende joe bezeg holdt.  
   Eltje het weer t woord van de weke. Dizze raaize t woord 'Kommen'. Dus lu, in n tied van zaikte
   en drokte n vol schier pergram.  Gewoon luustern.


   Wie loaten aan meziek heuren:

   Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Nog ainmoal daanzen mit die
   Edwin Jongedijk en Marlene Bakker  -  Ofschaaid 
   Hans van der Lijke  -  Nait op verdocht
   Marlene Bakker  -  Doe waist beter
   Krödde  -  t Gliedt van mie of
   Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid  
  Sproakwotter  -  SOA
   


  Hier de herhoalen van dizze weke.

  Toezeboudel week 06 uutzenden 1517            Periode 04-01-2018  t/m 11-02-2018

  Jan Bos mit 'Tiggeljong' dizze weke in Toezeboudel.

  Jan Bos, 80 joar, (dichter/schriever in Hooglaandsters. Hai nuimt zok zulm din
  ook n echte Hooglaandster. Zo trad e mit zien gedichten op bie de 'Dichtclub'
  in café Marleen bie de dichters in de Prinsentoene en was e òflopen 26-01-2018  
  bie t pergram van de 40ste bieainkomst van Poëzie Veendam. Dat e veur zukse 
  dieverdoatsie  nog tied het mout wel blieken omreden e drok aanloop is mit n bouk. 
  Aigelieks n geschiedenis bouk mit n verhoal.   ‘Tiggeljong   t verhaal van Yp, de 
  steenfabrieksarbeider' kreeg de noam van t bouk mit. t Is n verhoal over socioale 
  aarmoude, waark en huusvesten in de tied tussen 1860-1890. t  Bouk wordt 
  uutgeven deur Jan Bos in soamenwaarken mit NoordProof uut Beem (Bedum).
  Kinst dit bouk ook bie veurintaiken bestellen via    
  https://noordproof.nl/tiggeljong/  
  Kinst hom din via de bestelbon bestellen of n mailtje noar: bestellen@noordproof.nl
  Wie willen doar meer van waiten, doarom hebben wie hom nuigd in Toezeboudel.
  Ook hebben wie in t pegram Eltje Doddema mit t woord van de weke en het 
  Henk Puister weer twij petten op. Henk levert weern verhoal aan in 
  ‘Vantainnoartaander’ en is e weer aanschoever. Körtom n reden om te luustern.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Omslag bouk                                                  Henk Puister, Jan Bos en Gerard Lunshof


  Wie loaten aan meziek heuren:

  Edwin Jongedijk  -  Lezzen

  Alfred Venema (Marcel Hensema) en Pé en Rienus  - Het 
  Gronings Koningslied

  Egbert Meijers  -  Nooit vergeet ik
  Ede Staal  - Het Hoogelaand
  Johan Raspe - Keroazie
  Wia Buze  -  Aindagsvlinder

   


  Hier de herhoalen van dizze weke.
   

  Toezeboudel week 05 uutzenden 1516            Periode 28-01-2018  t/m 04-02-2018 

  Grunnegerverainen 'De Molleboon' uut Zwolle dizze weke in Toezeboudel

  Dat t wat minder goud gait mit de Grunnegerverainens in ons laand bliekt wel lu, omreden

  de Grunnegerverainen in Apeldoorn  stopt is en dij uut Utrecht ook stoppen gait. Mor
  noast de verainens uut Ede, Meppel en Nunspeet is Zwolle nog n bluiende verainen mit
  plm. 120 leden.  Wie van Toezeboudel hebben ais even proat mit Jan Scheper (veurzitter).
  Dij nait alleneg veurzitter is, mor ook n goie proater. Dij verainen is nog laank nait dood.
  Mit heur 120 leden en nog steeds wat aanwas, een bluiende verainen zoas k al zee.
  Webstee van 'de Molleboon', want zo hait de verainen is:
  www.molleboonzwolle.nl  
  Wieder in t pergram een verhoal in 'Vantainnoartaander' van Reinder Willem Hiemstra
  mit 'Maltrakteren'.  En het verhoal van de weke van Eltje Doddema.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Jan Scheper            Foto moakt deur Vraauw Scheper                                           foto's  95 joareg bestoan

  Wie loaten aan meziek heuren:  

  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Roup mie
  Vandoage mit Roelof van de Velde  -  n Poar seconden
  Törf  -  Veerten
  Alex Vissering  -  Olle Tjoard
  Jan Henk de Groot  -  Weerom
  Krzysztof Groen  -  Noar de volgende ronde
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  Duuster
  Hier de uutzenden dizze weke.
   

  Toezeboudel week 04 uutzenden 1515        Periode 21-01-2018 t/m 28-01-2018

  Tenailverainen Con-Amore dizze weke in Toezeboudel.


  De tenailverainen  Con-Amore, wat stait veur ‘Mit Laifde’, is ontstoan uut leden van mandolineclub KES op
  12 november 1957. Heur eerste stuk dat speuld wui was ‘Wacht u voor de hond’ op 22 februoarie in t
  Parkhotel Sapmeer.  Dizze raaize speulen lu ’Een drokke tied schreven deur Herman van der A. Wie proaten
  mit Jan Kremer. Zai   speulen  10  en  17  feberwoarie in hotel  Faber op t Hogezaand en 17 meert in

  ‘De Molenberg’ Delfziel.  Webstee: Con-Amore
  Wieder besteden wie aandacht aan de Grunneger schriefwedstried. Inschrieven kin tot  15 feberwoarie.
  Webstee: 
  Schriefwedstried.
  Ook hebben wie t woord van de weke van Eltje Doddema en het Henk Puister weer n verhoal in
  ‘Vantainnoartaander’.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

                                  Con-Amore                                                                                Jan Kremer 
   
  Wie loaten aan meziek heuren:

  Hans van der Lijke  -  Laid van de Eems
  Piet Buist en Geert Zijlstra  -  Loop mor deur
  Rieks Folgerts  -  Plaasderij
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  De moat is vol
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Nog ainmoal daanzen mit die  (nij)
  Fries Wolma  -   Noakend in de regen


  Hier de uutzenden dizze weke. 

  Toezeboudel week 03 uutzenden 1514            Periode 14-01-2018  t/m 21-01-2018 

  Theoaterploug Waark dizze weke in Toezeboudel.


  Wie hebben t bienoam over de veurstellen 'De Menalda Vetes'. ‘De Menalda Vetes’  van
  theoaterploug WAARK is òflaaid van n verhoal zoas opgetaikend in de Kronieken van 
  t klooster Bloemhof, in de 13de-aiw, deur abt Emo.
  Jan Veldman schreef veur dizze veurstellen n humorvolle tekst en spellaider Albert
  Secuur koos  n theoatervörm dij t maist liekt op n  heurspel voor t pebliek, woarbie
  geluud en meziek n belaangrieke rol speuld. De speulers wisseln aal tussen heur

  rol as heurspelspeuler en dij van n persoon uut t middelaiwse verhoal, wat hail wat

  humorvol spel oplevert. Arend Lommert en Nico van der Wijk schoeven aan en kommen
  der over proaten. Webstee waark: 
  www.waark.nl
  Ook komt Eltje Doddema veurbie mit t woord van de weke en hebben wie Dolf Houwing
  mit n verhoal in 'Vantainnoartaander'.   Wie loaten heuren aan meziek:

  Maas en Folgerts  -  Ainzoameroker   
  Krzysztof Groen  -  Bist dichtbie
  Andre Brals  -  Brulofsfeest
  Zuver Scheerwol  -  Koeskillen
  Sproakwotter  -  Koeperlaand
  Veur de Wind  -  Voader

  Hier de uutzenden dizze weke.   

  Toezeboudel week 02 uutzenden 1513            Periode  07-01-2018  t/m 14-01-2018 

  Schriever Bé Kuipers dizze weke in Toezeboudel.

  Bé Kuiper begon in de tachteger  joaren in zien mouderstoal te proaten en te schrieven.
  Vanòf d’ negenteger joaren stoan zien verhoalen regemoateg in Grunnegertiedschriften. 
  In 1998 schreef e t joarliekse begunstegersbouk ‘Ofzain en inlevern veur de begunstegers van
  stichten t Grunnegerbouk. Ook het e les had van Siemon Reker en mag e cursussen Grunnegs
  geven. Mor zien veurkeur gait uut noar t schrieven. Ook leest e regelmoateg verhoalen veur.
  En nou is  zien twijde begunstegersbouk uutkommen 'Gekmanswaark'.
  Ook hebben wie t verhoal van de weke van Eltje Doddema.
  En het Henk Puister weer twij petten op omreden e n verhoal of gedicht in 'Vantainnoartaander'
  en is e net as altied ook weer 'Aanschoever'.   
  Prizzentoatsie en regie Gerard Lunshof. 
  Bé Kuipers                     

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Gert Sennema en Westkantstad  -  Kostverloren
  Daniel Lohues  -  Volle Moane
  Krödde  -  Daanzen op de laifde
  Bert Hadders  -  Poolse bruid
  Harry Niehof  -  Nait allain
  K2  -  Niks boven Grunnen


   

  Hier de uutzenden dizze weke.  
   


  Toezeboudel week 01 uutzenden 1512            Periode 31-12-2017  t/m 07-01-2018 

  Toezeboudel dizze weke in t taiken van de joarwisseln

  Wie zitten, mit wat vaste lu, gezelleg in studio 231. Elk van dij lu het vervast wel wat 
  mitmoakt dit joar.  Doar goan wie t over hebben wie draaien gezellege meziek dij 
  vervast wel mit old en nij vandoun het. Nuigt binnen Henk Puister (nij bouk), Tineke 
  Boersema, Krzysztof Groen (nije CD).  Jan de Jong (nij bouk) haren wie der geern bie 
  had, mor haar aander dieverdoatsie. Henk leest t verhoal 'Oldjoarsoavend mit Hendirk 
  en  Jantje' veur. En Gerard Lunshof leest t verhoal van Jan de Jong 'Old en Nij' veur.
  En vanzulfm t woord van de weke mit Eltje Doddema.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Fries Wolma  -  n Joar is zo veurbie.
  Vandoage  -  Old en Nij
  Martin Korthuis  -  Cafe biljart
  Hans van der Lijke  - Tango op de bloaren
  Burdy  -  Gelukkig Nijjoar
  Tuutjefloiters  -  Veul zegen