Naar uitzendingen van 2016  

  In Toezeboudel van 27 december 1407.

  n Verhoal van Dolf Houwing in SnipSnapSnoaren.  t Verhoal mit de noam, hou
  kin  t ook aans, “Midwinter”!
  En k proat mit Bob Heidema. Wie hebben   t din over de nije CD van
  de Stroatklinkers. De Stroatklinkers bestoan dit joar 25 joar en  hebben vandoar
  n CD uitbrocht mit de welluudende noam “25 Jaar”. Wie proaten der over en
  loaten verschaaiden nummers van dizze nije CD heuren. Techniek Ben van der Loan.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Willen ie n CD bestellen 
  www.stroatklinkers.nl 
  We draaien in dit programma:

  Tineke Rouw  -  Geuren van dizze moand
  Vandoage  -  Old en Nij

  Eltje Doddema  -  d’Ogen van n kind
  Stroatklinkers  -  As vaaier woorden
  Stroatklinkers  -  Zunder die
  Stroatklinkers  -  Johnny Cash Medley
  Hans van der Lijke  -  Tied kin nait aans
  Krödde  -  Daanzen op de laifde 

  Zondag 20 december in Toezeboudel 1406

  Twij schrievers en twij kerstverhoalen. Jan de Jong mit "Kerstfeest".
  En Henk Puister mit "n Vraauw in toeze". Nait zomor n kerstverhoalen
  mor haile bezunder en schiere verhoalen. Gain standoard verhoalen.
  En wie hebben vanzulfm weer de schierste strektoallaidjes.
  Dizze raaize vanzulfm n riege schiere streektoal kerstlaidjes.
  Gewoon goan luustern.
  Prizzentoatsie Henk Puister en Gerard Lunshof. 

  Veurbie kommen o.a.
  De Borrelband  - Kerst mit snij
  Fries Wolma - Kerstbluesnacht
  Hans ven der Lijke  -  Engeltje
  Chris Ridenberg  -  Laifmeneer
  Harry Niehof  -  Swaarde leegte
  Swinder  - Kerstmis in stad
  Titie Veen  -  Mit kerst en old en nij


  Zondag 13 december in Toezeboudel 1405

  n Verhoal van Jan de Jong “Scharrelderij” in SnipSnapSnoaren.
  En ben k oafreisd noar  stad en wel noar  t Der Aa-Theater. 
  k Heb proat mit Ankie Bours, zai is van de Grunnegersproak. 
  Wie hebben  t  had over d' winter/jaarwisseln pergrammeren.
  En wat zok zoaal oafspeult in t ainege echte streektoal theoater
  dij Grunnen riek het. Meer waiten, luustern!
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Gerard in gesprek mit Ankie Bours
  Veur informoatsie en opgoave noar  

  We draaien:

  Snikhait - Stuutsiekoorn
  Rieks Folgerts en Margret - Proaten tegen mie aan
  Marieke Klooster - Grunnegers veur begunners
  Marcel Hensema - Geef mie die angst
  Gerry Wolthof - As mie de schounen binnen versleten
  Jan Henk de Groot - Weerom

  Zundag 6  December in Toezeboudel  1404

  Twij schrievers en ain tenailspeuler. Wie hebben as schrievers Henk Puister en Tineke Boersema.
  Baaide binnen zai regelmoateg gast. Zai schrieven  baaide veur Toal en Taiken  en schreven veur
  t verdwenen tiedschrift Krödde. Dus gain onbekenden. En  van de  tenailverainen Con Amore
  proaten wie mit Jan Kremer. Speult de schierste rollen binnen de verainen. Dit joar het e gain
  rol, mor dut e n moal ekstroa  haand en spandainsten. Dit joar hebben zai heur aigen uutvoeren op
  Zotterdag 6 februoarie en Zotterdag 13 februoarie in Hotel Faber.Op  19 meert speulen lu in de
  Molenberg in Delfzijl. Webstee:  
  www.toneelverenigingconamore.nl
  Meer waiten, gewoon luustern.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 


  Gerard in gesprek met Jan Kremer.  Wie draaien:

  Henk Drenth  -  de Tied
  De Kösters  -  As lucht
  Hans van der Lijke  -  Ik docht vandoag
  Irene Wilkens  -  As Julio gait zingen
  Rieks Folgerts  -  t Café
  Harry Niehof  -  Zeg mie woar binst doe

   

  Zundag 29 november in Toezeboudel  4003
   

  Wie binnen mit pergram bie t oetlangen van t eerste exemploar van
  t 42
  ste begunstegersbouk " Ain van Boeskool" Schreven deur Jan de Jong.
  De feestelke prizzentoatsie vond ploats op zotterdag 28 november
  in van Beresteyn te Veendam. t Pergram bestait uut opening Emme Groot
  veurzitter Stichten Grunneger Bouk. Inlaaiden Jan de Jong. t Eerste
  exemploar aan Coby Vermeeren.
  Henk Scholte vertelt over J.H.Neuteboom en leest n verhoal veur.
  Wie proaten mit veschaiden lu dij nuigd binnen en loaten doar
  fragmenten van heuren.  Ook loaten wie vanzulfm de schierste streektoal
  laidjes veurbie kommen.
  In Snipsnapsnoaren, hou kin t ook aans, Jan de Jong mit n verhoal. 
  Hai is zundag ook nuigd in de studio en proaten mit hom.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof


  Willen ie t bouk kopen:

  Stichting t Grunneger Bouk is vestegd in t Grunneger Cultuurcentrum,

  Stationsstroat 11/b, 9679 EA Scheemde, telefoon/fax (0597) 591135.

  Bouk van Jan de Jong (begunstegers bouk)       Henk Scholte-Henk Puister-Coby Vermeeren-Jan de Jong 

  Wie draaien:

  Krödde   -   Daanzen op de laifde
  Zuver scheerwol  -  Koeskillen
  Hans van der Lijke  -  Sekonden
  The Askay Brothers  -  Babieboom
  Marlene Bakker  -  Heufd as helm
  Harry Niehof  -  Uur van de Wènst

  Zundag 22 november in Toezeboudel  4002

  In Snipsnapsnoaren n verhoal van Henk Puister t verhoal hait ´Slabberdewapskie´.
  En we goan noar oaflopen zundag. Dou waren wie bie t uutlangen van de CD Box
  “Dagbouk van n troubadour” van Hans van der Lijke. t Was n aibels gezellege
  mirreg in Nijwol. Doar wui noamelk  zien CD prizzentaaierd.   Onder belangstellen van
  170 minsen woaronder n bulde promenenten  hebben wie proat mit, Engbert Gruben
  old mitwaarker RTV Noord, Hans van der Lijke zulfm, Bert Ridderbos meziekant

  en opnoames van de CD, Vita van der Lijke dochter van Hans en ontwaarper CD Box,

  Free 
  Westerhoff schriever en  Henk Scholten prizzentator RTV Noord.

  CD bestellen? Dat kin op www.hansvanderlijke.nl
  Wie loaten joe nog ain  moal dij mirreg mitmoaken. Luustern dus.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. Meer waiten Luustern

  Wie draaien:

  Bart en Evert Kruizinga  -  Niks boven Grunnen
  Sproakwotter  -  Sukerbaiten kloas
  Zuver Scheerwol  -  Pien in mien haart

  Drij nummer van de CD Box
  Bert Hadders en zien nozems  -  Poolse bruid


    Klaaine opnoame van de mirreg.  t Laidje "Haile wereld is kunst".

   

  Zundag 15 november in Toezeboudel  4001

  n Verhoal van Jan de Jong in “SnipSnapSnoaren”.

  En wie proaten mit de lu van “Zuverscheerwol”.
  Zai prizzenteern vraidag 13 november, bie Evelientje, heur eerste

  CD “Doalders”.
  De noam “Zuverscheerwol” bestait uut Sijtse
  Scheeringa en
  Fries
  Wol
  ma. Soamen mit Wally van der Reijd en Erik Kuipers
  is de band soamensteld. Dus luustern. Meer waiten, zundag oafstemmen

  op Toezeboudel.  Of kiek op www.zuverscheerwol.nl

  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Eertse CD Zuverscheerwol  "DOALDERS"


  Zundag 08 november  in Toezeboudel 1400

  Henk Puister mit weer n nij vertelster in SnipSnapSnoaren.

  En in het koader van t Werkmanjoar 2015 brengt Theoatergroep Waark ‘Ik goa noar Tahiti’. 
  n Veurstellen over de vrezelke leste dagen van de Grunneger kunstenoar, drukker en
  dichter Hendrik Nicolaas Werkman. Zeuventeg joar leden, drij doage veur de bevraiden
  van Grunnen, wui Werkman, soamen mit negen aandern, bie Bakkeveen dood schoten deur
  de Duutsers. In maai begonnen, nou zes moand aanloop. Wie vroagen aan de regisseur
  Ben Smit en omtoaler Jan Glas hou t eerste 6 moanden goan is. 
  Zotterdag 21 november in Hotel Faber op t Hoogezand.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


   Webstee WAARK  HIER

  Later meer.

  Zundag 01 november  in Toezeboudel 1399


  Weer n hail vol pergram. Mit in SnipSnapSnoaren n verhoal van
  Tineke Boersema. Zai dracht veur  t verhoal"Haarm".
  Ook de lu van "Sproakwotter" kommen  aan. Zai bestoan uut Harry van Boven en
  Martin Blok. t Is nait alleneg meziek wat zai mitnemen mor ook nog  aans wat.
  Ook hebben we  t nog even over de nije CD Box van Hans van der Lijke mit de
  noam "Dagbouk van n Troubadour"dij afgelopen weke hier veur t eerst t
  levenslicht zain het. 
  En we goan ook nog aan de "mous" mit Snikhait en wieder de schierste streektoal laidjes van t
  Grunegerlaand kommen voorbie. Dus luusteroars oafstemmen op Toezeboudel.  
   
  Presentatie Gerard Lunshof.       Webstee Sproakwotter hier

  Sproakwotter.
  Zundag 25 oktober  in Toezeboudel    1398

  n Nij vertelster uut de serie: Moeke en Mulder in SnipSnapSnoaren
  deur Henk Puister.
  En as gast hebben wie Hans van der Lijke.
  In 2013 winnoar van de Knelus ter Laan streektoalpries.  Dou bie
  t uutlangen, in 2014, zee e dat der n cd box mit vaar cd’s uutkommen
  zel. n CD-Box mit vaar spaigelploatjes. 1 Tied kin nait aans. 2 Hemelvoart.
  3 aan de wandel mit de Heer. 4 Vin Saint Amour 1977.
  Nou is t zowied, op 15 november zel de box prizzentaaierd worden
  in Nijwol (Nieuwwolda) om 13.30 uur. Wie van Toezeboudel zellen doar
  vervast biewezen, mor zundag goan wie der over proaten en loaten wie
  alvast wat heuren. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  


   n Juwaailtje, de CD  Dagbouk van n Troubadour.


  Webstee: hansvanderlijke.nl


  Zundag 18 oktober 1397


  Weer n hail schier verhoal van Jan de Jong in SnipSnapSnoar "Winteropslag".

  En wie proaten mit Marieke Klooster (bekend van o.a. Vrouw Holland).
  Nou moakt ze mit Baumgarten
  De Nieuwe Jas van Ede is t nije theoaterconcert
  van de Grunneger formoatsie Klooster & Baumgarten. t Is n pergram mit laidjes van
  Ede Staal, ‘moar din aans’. Klooster & Baumgarten wordt vörmd deur Marieke
  Klooster (zang), Philip Baumgarten (orkestlaaider, bas en arrangementen),
  Leonieke Vermeer (pioano) en Matthias van Olst (drums).
   
  Bie Klooster & Baumgarten kommen veschaaien werelden bienkander.
  Marieke Klooster is onder meer zangeres, actrice en cabaretière en Philip
  Baumgarten is n veulziedeg bassist en holdt hom bezeg
  mit zowel jazz- as volksmeziek (bekend van o.a. t Philip Baumgarten Trio  en Pot,
  Baumgarten & Friends).
   
  Klooster en Baumgarten hebben de meziek van Ede Staal in n nij, fris jasje stoken
  woarbie zai heur hebben loaten inspireren deur veschaaien populaire meziekstielen.
  t Resultoat is verrassend: n sums jazzy en  swingend, din weer intogen concert
  woarbie t authentieke karakter van de laidjes in t ìnd blift. De laidjes blieven veur
  elkenain tougankelk: herkenboar, melodieus en veuraal verstoanbaar.  t Concert is

  ook n ode aan Ede Staal: t is ien 2016 30 joar leden dat dizze populaire streektoalzanger

  en tekstdichter oet tied kwam.  
  Webstee De nije jas van Ede

  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  
   


  Het Hoogeland Klooster en Baumgarten 


  Henk, Rieks en Marieke

  Zundag 11 oktober 1396

  Zundag weer n hail vol pergram. Toezeboudel zel bestoan uut n verhoal
  van Henk Puister in SnipSnapSnoaren.
  Wie proaten mit lu van t “Der Aa-theater”. t Huus van de Grunnegersproak.
  Wie proaten mit Aaldrik Hovius veurzitter en Ankie Bours, doezendpoot van 
  t theoater. Ook proaten wie mit Rosa Veldman van t theoaterstuk
  “uut de Hoogte”. Schreven deur Jan Veldman en Frank den Holander.
  Elke moand, vanoaf oktober tot april n oaflevern. En proaten wie mit
  Alex Vissering, Jan Henk de Groot en Edwin Jongedijk “De Troebadoers”
  over heur nije CD en t theoater seizoen. En Henk Krol, fan van t eerste uur,
  loaten wie ook aan t woord. Willen ie meer waiten, gewoon luustern goan.
  Of kiek even op  www.toezeboudel.info  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

   Link der Aa-theater  Hier


   

  Uut de Hoogte  Zundag 4 oktober 1395

  In SnipSnapSnoaren, noa n lange tied en n lange zaikte, binnen wie
  bliede dat e der weer is mit n verhoal Jan de Jong.
  En komen langs Margret Maas en Rieks Folgers. Zai binnen al n
  zetje aanloop mit n CD. De tekstschrievers schoeven ook aan en wel
  Henk Puister en Dick Kamphuis. Doar goan we t over hebben en wie
  loaten liekoet liek aan wat van heur nije waark heuren.
  Dus, de muite weerd te goan lustern.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

   Foto's Heidi Jonker   Webstee Margret: www.margretmaas.nl                      Jan de Jong  t Was weer aibels gezelleg bie Toezeboudel.
  Mit Henk, Dick, Rieks, Margret en Jan. 

   Kiek veur meer foto's zie hier.  Zundag 27 september 1394


  In Snipsnapsnoaren weer n nij schreven verhoal van Henk Puister.
  En wie hebben n reportage van d’ streektoal dag dij organisaaierd
  is deur “Bogdike”, wat betaikend Veendam op 26-9-2015.  Wie proaten mit  
  schriever/dichters en mezikanten. Dat vanzulfm apmoal  in t Grunnegs.
  Körtom weer n vol uur. Ook draaien wie weer de schierste streektoal laidjes.

  Gewoon luustern zundag.    Meer waiten ga noar: www.toezeboudel.info
  .

  Of goa noar www.bogdike.nl

  Prizzentoatsie  Gerard Lunshof        Voor foto,s   HIER

  Zundag 20 september 1393

  In dizze uutzenden hebben wie twij schrievers nuigd. Mit baaide proaten
  wie en van baaide loaten wie waark heuren. Veur joe gain onbekenden noamelk
  Cor Uildriks en Tineke Boersema.

  Wanneer ze Bogdike zeggen in Veendam,din zeggen ze vot Bé Wever.    Goa noar:  www.bogdike.nl

  Zotterdag 26 september wordt der weer n Grunneger dag organiseerd
  met schrievers en meziekanten. Dit in leegstoande panden in d’ binnenstad
  van Veendam. Doar willen wie meer van waiten. Luustern dus zundag tussen

  10.00 uur en 11.00 uur. Of kiek op www.toezeboudel.info
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.   Wie draaien:

  Swinder  -  Twijde Jans
  Mangel Blues band  -  Blouddruk

  Bert Hadders  -  Lola
  Gerry Wolthof  -  As mie de schounen binnen versleten

  Marcel Hensema  -  Geef mie dien angst
  Snikhait  -  Stuutsiekoorn

  Zundag 13 september 1392 


  In SnipSnapSnoaren n nij schreven verhoal van Henk Puister
  aine uut de serie "Mit pa weerom noar vrouger" .
  En binnen  wie afraisd noar Jill Wildenga of mouten wie
  zeggen Hillie Wildeveld. Heur noam is Hillie Wildeveld - Tuizenga,
  moar zai schrieft ook onder de noam Jill Wildenga. Zai het
  al 13 bouken uutgeven woarvan ain in t Grunnegs.
  Schrieft veur Kreuze en stuurd regelmoatig n verhoal in veur
  n schriefwedstried. En het al menneg pries wonnen.
  Doarom  n reden om te luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof   Hillie Wildeveld- Tuizenga   foto HS krant

  We draaien:

  Hans van der Lijke - Wadwerderweg
  Sproakwotter - Sukkerbaiten Kloas
  Age van der Velde - Opa zien harmonika
  Askay Brothers - Naargens beter as thoes
  Bob Heidema - Schepen zunder zaail
  Jan Klönne - Suzooien
  Wia Buze - Mag ik din bie die

  Zundag 6 september 1391 

  In Toezeboudel SnipSnapSnoaren mit n verhoal van Jan de Jong.
  Harm Tabak schoeft aan en vertelt over zien nije singel dij e uut
  geven het en wie draaien hom vanzulfm. Meschain loat e meer heuren.
  Iesbrand Spiekstroa komt ook en het n vertelster over t Ziggo virus.
  En wie hebben vanzulfm weer de schierste laidjes.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
   

  Jan de Jong                                                        Harm Tabak
                                                                              mit Leutje jong in
  soundcloud


  Harm en Gerard.


  Wie draaien.

  Rien van Boven  -  Woarom
  Bob Heidema  -  Gas
  Boetenbaaitjes  -  Raaiger
  Harm Tabak  -  Leutje Jong  (nij)
  Edwin Jongedijk - As k de kaans zol kriegen
  Glas, Scheele en Lass  -  Laiverd kom weer bie mie   
   


  Zundag 30 augustus 1390


  SnipSnapSnoaren mit n nij vertelster van Henk Puister.
  t Hait "Van feestbouk noar n ansichtkoartje".
  En wie loaten n verhoal van Kees Visscher heuren, ooit
  op n kovviemörgen of Grunnegeroavend veurdroagen. Gain verhoal uut
  "Zo dag en deur". Dit verhoal wui veurdroagen veur n volle
  zoal en hait "n Grunneger is altied nummer ain!"
  En wat er zoal aan bezunders veurbie komt. Gewoon luustern.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof

  Wie draaien.
  Krödde  -  Bezeerd
  Hans van der lijke  -  onder t asvalt
  Harry Niehof  -  Vekaansie in Grunnen
  Roberto Tan en Erwin de Vries  -  De Schok
  Swinder  -  Zundagmörgen
  Jan Henk de Groot  -  Weerom

   


  Zundag 23 augustus 1389

  In Toezeboudel binnen wie oafraisd noar Faarmsom. En wel noar de verainen  
  Dörpsbelangen en Volksvermoaken Faarmsom. Doar is vanales te doun. n Maarkt,
  Braderie, en olle auto,s. En der binnen verschaiden Grunneger artiesten Tekielja,
  Wia Buze en Ol houd.  Nina treed ook op mor of zai Grunnegs zingt? En wie hebben
  n verhoal in SnipSnapSnoaren van Jan de Jong . t Verhoal hait “Gemaaintewaarker”.
  En dit apmoal rondom de meulen de Borgshof. Dus lu, gewoon lustern goan.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
   

   Veur foto,s  
  klik hier

  Wie draaien:

  Bert Hadders -  As Julio gait zingen
  Harry Niehof - Tied genog
  Swinder - Twijde Hans
  Wia Buze - Mag ik din bie die  (nij)
  Ol Houd - Wichter oet Grunnen
  Tekielja - Leg dien heufd mor op mien scholder
  Sproakwotter en Selma - Snoetjeknovveln

  Zundag 16 augustus 1388

  Stoan wie stil bie t overlieden van Greetje Marquering – Teuben.  

  Greetje is op 22 juli 2015 uuttied kommen. Zai is 81 joar worden.
  Heur pseudoniem was Emma Marte. Doaronder het ze net as mit
  heur aigen noam hailveul veur de Grunnegertoal doan. Zai schreef
  zowel in t Grunnegs as in t Nederlands. Heur bekenste waark is
  wel de vertoalen  “Schroaper en Maaier”, 1989/1990, n vertoalen
  in t Grunnegs  van “A Christmas Carol” van Charles Dickens.
  Zai schreef veur verschaiden bloaden en tiedschriften. En binnen
  ie vervast wel ais n verhoal en of n gedicht van heur tegen kommen.
  Ook was zai joaren laank bestuurslid van Stichten Grunnegerbouk.
  Greetje Marquering – Teuben n vraauw woar wie zundag n hail uur
  aan besteden goan.

  In SnipSnapSnoaren het Henk Puister n verhoal schreven over
  Greetje Marquering.  
  Meer waiten over heur:
  www.toezeboudel.info  
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.   Vekaansie periode, ook gewoon uutzenden.

  Zundag 12 juli in Toezeboudel  1383

  In Snipsnapsnoaren weer n nij verhoal van Henk Puister en wel n nij, kört
  luchteg verhoal: "Rosa". Hij gait in op de reaksies op zien verhoal.
  En proaten wie mit Bob Heidema. Wie hebben t din over zien nije CD "Allain".
  Nou het e dizze CD nait allain moakt lu, mor der hebben veschaiden bekende
  meziekanten aan mitwaakt. Wél, gewoon luustern goan. Din waiten joe ales van
  dizze CD. Ook loaten wie wat laidjes heuren.  Prizzentoasie  Gerard Lunshof.  Bob Heidema "allain" bestellen:  E-mail. decibel@hetnet.nl


  Wie draaien:

  Agnes Woltjer, Fransien Kuiper en Alie Henses  -  Op de kletter
  Roelof van Der Velde  -  Vriendin
  Agnes Woltjer  -  Veur die
  Hans van der Lijke -  Blief doe mor bie mie doe
  En wie draaien wat nummer van de nij CD Allain"

  Zundag 5 juli in Toezeboudel  1382

  In SnipSnapSnoaren n verhoal schreven en verteld deur Jan de Jong.
  t Verhoal hait "Even fietern".
  En wie proaten mit Peter Dijkhuis ain van de organisoatsie van Art Carnivale.
  Omreden t gait weer lös aan t Schildmeer. t Spektoakel wordt al veur de
  zeuvende moal organisaaierd. Onder de noam Art Carnivale worden dit joar
  n aantal schier ogende, mit nkander soamenhangende, kunstzinnege festeviteiten
  prizzentaaierd. Der binnen dizze zummer mor laifst drij bezundere doagen woarin
  kunst, cultuur en vermoak de boventoon voeren. Link:
  Art Carnivale
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie draaien:
  Vandoage  -  Zummer
  Krödde  -  Zunneschien
  Bert Hadders  -  Vanoavend blifst bie mie
  Erwin de Vries  -  De tocht van de noakende zunderling
  Ol Houd  -  Waist t wel waist t nait
  Harrie Niehof  -  Uur van de wénst


  Zundag 28 juni in Toezeboudel  1381

  In Snipsnapsnoaren, Henk Puister mit weer n nij schreven verhoal.
  t Verhoal hait: "Heur rok van vlammend zummerrood." Woar gait dat hen!
  Wie proaten mit Jan Henk de Groot. Din hebben wie t over zien nijste
  laidje "Janine".  Woarom en woarveur, willen wie waiten?
  En wie hebben n pracht verhoal van Jan J Boer. Jan J boer is op
  14 februoarie 2011 uuttied kommen mor het n bulde pracht gedichten
  en verhoalen noaloaten.  Doar heuren joe aine van "Kneles Knienekop".
   
   
  Wie draaien:

  Irene Wilkens  -  Nooi allain
  Swinder  -  Vekaanzie
  Rieks Folgerts  -  Tot ik die zag
  Jan Henk de Groot  -  Janine
  Jan Glas, Lass en Scheele  -  Kom weer bie mie
  Hans van der Lijke  -  Tied kin nait aans


  Zundag 21 juni in Toezeboudel  1380

  In SnipSnapSnoaren n verhoal van Jan de Jong. t Verhoal komt uut t boukje
  "Kwoajongens" en t verhoal vizzen.
  En wie hebben nuigd, schriever, verteller Nane van der Molen. Hai schrift veur
  Toal en Taiken, Dideldom en t Digitoale tiedschrift Kreuze. Veureg joar is der
  n verhoalen en gedichten bundel uutgeven "Katjewinst op t Hoogelaand" dij
  e soamen mit Willy Westerdijk moakt het. En veur n zetje terrogge de bundel
  "Gaanzen gakken en kikkers kwakken". En wat e nog zoaal uutgeven het 

  vroagen wie hom zundag in Toezeboudel. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Nane van der Molen  


  Wie draaien:

  Sproakwotter  -  Soa
  Harry Niehof  -  Ver van Hoes
  Ede Staal  -  Mien Hoogelaand
  Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
  Törf  -  n Man en Veur mien leujong  uut 1981
  Edwin  Jongedijk  -  Altied en aiweg

  Zundag 14 juni in Toezeboudel  1379.

  In Snipsnapsnoaren hebben wie Henk Puister mit weer n hail schier verhoal
  uut de serie mit pa weerom noar vrouger”.
  En wie hebben t over t tenailstuk Dizzepie-Dizzepu. t Tenailstuk is honderd
  joar leden schreven deur Geert Teis. t Stuk wordt op zotterdag 20 juni om
  20.00 uur in t Grunnegs aimmoaleg opvoerd in t Geert Teis teoather.
  De uurvoeren is in soamenwaarken mit Tenailverainen Udi, Tago en t Centrum,
  aanvuld mit wat gastspeulers. Annelies Hopman en Ernst Paul Faber schoeven aan en wie proaten mit heur.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof

  Geert Teis                         Foto Dizzepie-Dizzepu                  Henk, Ernst Paul, Annelies en Gerard


  Wie draaien:
  Swinder  -  Zalstoe altied bie mie blieven
  Gerry Wolthof  -  As mie de schounen binnen versleten
  Alex Vissering  -  Henderk Pothof
  Snikhait  -  Hol der nou ais mit op
  Henk, Bert en Linde Nijland  -  De knoalster lorelei
  Krödde  -  Rousteg hoes


  Zundag 07 juni in Toezeboudel  1378

  In Snipsnapsnoaren een nij schreven verhoal van Tineke Boersema.
  Wieder n bulde meziek in t pergram, Harm Tabak, n echte Grunneger, nij
  in t Grunnegs brengt zien eerste singel cd oet. Dij komt e aanlangen.
  En wie hebben de mezieksploug Ol'houd. Vief ras echte Grunnegers dij meziek
  moaken veur heur plezaaier en hebben doar n bulde sukses mit.
  Meer waiten, gewoon lustern.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof

  Ol Houd                                                                           Harm Tabak

  Uutlangen CD Harm Tabak "Dat Kin".                        Ol Houd mit n geweldeg optreden.
  Bekiek hier omder.


  Zundag 31 maai in Toezeboudel  1377

  In Snipsnapsnoaren n nij schreven verhoal, schreven en vertelt deur Henk Puister "Bronno en zien baaltjes.
  As gast hebben wie Eltje Doddema. Zolang ik mie heugen kin is e al mit Grunnegs aanloop.
  In 2002 kreeg e van stichten Grunnegerbouk de K ter Loan Pries. Meneer is vandoag de dag
  mit zoveul dingen aanloop dat t neudeg tied wordt hom weer n moal te nuigen en ais weer n
  moal bie te proaten. Woar e zoaal mit aanloop is? Gewoon lustern goan!
  Zien webstee 
  www.eltjedoddema.nl 

  Wie draaien:
  Toosst en Sproakwotter  -  Moak die nait te drok t komt wel goud
  Harm Tabak - Luitje jong
  Monika Vegt  -  Goa doe nou mor gaauw
  En vanzulfm verschaaiden laidjes van
  Eltje Doddema woar onder - n Allerleste dans  Henk Puister, Gerard Lunshof en Eltje Doddema


  Zundag 24 maai in Toezeboudel  1376

  Uutzenden is n poardoage eerder opnomen

  In Snipsnapsnoaren n verhoal schreven en vertelt deur Jan de Jong "Dood en is der nog aal". 
  En in de twijde helfte n verhoal van Jan Siebo Uffen. t Verhoal is opnomen op n koffiemörgen
  in 1993 in Winsum t verhoal hait "Floddermans".
  Wieder draaien wie weer de schierste laidjes. Gewoon goan lustern!

  In gesprek mit Jan Siebo Uffen bie Dag van de Grunnegertoal       Jan de Jong bie opnoames in de studio Komnij

  Wie draaien:

  Törf - Oavend
  Krödde - Bezeerd
  Arnold Veeman - Nait meer
  Hans van der Lijke - Tied kin nait meer
  Martin Korthuis - As vaaier woorden
  Harry Niehof - Lije zummer

  Zundag 17 maai in Toezeboudel  1375

  In Snipsnapsnoaren n verhoal schreven en vertelt deur Tineke Boersema
  Wie proaten mit Roelof van der Velde, drok alloop mit meziek en laidteksten. Hai
  het vervast nij materioal bie zok. Meer waiten din even
  hier kieken
  Ook proaten wie mit Bert Hadders, din hebben wie t over Iemandsland. n Meziekoale
  theoaterveurstellen specioal moakt veur de Veenkolonien. Meer waiten gewoon luuster

  goan of kiek op www.iemandsland.com

  Roelof Van der Velde                    In gesprek mit Bert Hadders               Poster Iemandsland
  Uutlangen CD van Roelof van der Velde (Vriendin) soamen mit Tineke Boersema (Schriefster)


  Zundag 10 maai in Toezeboudel  1374

  In Snipsnapsnoaren n verhoal van Henk Puister uut de riege “Mit pa weerom noar vrouger”.
  En wie hebben nuigd Cor Uildriks uut Hogezaand-Sapmeer. Hai schrift al joaren in t Grunnegs.
  Hai schrift veur Kreuze, Klunderloa en Dideldom. Dus, gain onbekende op t gebied van t Grunnegs.
  Ook het e n bouk schreven over zien affeer (waark). Mor din in t Nederlands. De noam van t bouk
  “Huisartsen-chauffeur met een knipoog”. Wie proaten mit hom en Uildriks leest ook waark van hom
  zulfm veur. Dus lu, genog om t goan luustern!.


  Cor Uildriks.


   


  Zundag 3 maai in Toezeboudel  1373

  In Snipsnapsnoaren n nij schreven verhoal, schreven en verteld deur Jan de Jong.
  En wie proaten mit Jan Willem Roelof Sleumer. Hai is schriever en bemuit zok mit t
  J.H. Neuteboomprojekt. Dit joar is t 150 joar leden dat meester/schriever
  J.H. Neuteboom geboren wui. Sleumer vertelt ons ales over dit project.

  Meester schrijver J.H. Neuteboom stait op webstee, klik hier.
  Ook zel de heer Sleumer n verhoal veurdroagen. 
  En komen Ben Zuur en Henk Puister (meziek) heur nije singel toulichten.
  Dus lu, n reden om te luustern!


  J.W.R.Sleumer foto Krödde        J.H.Neuteboom                  

  CD Prizzentoatise  "Gas Blues" mit Henk P, Ben Zuur, Gerard L en Henk Puister (meziek)  Wie draaien:

  Harry Niehof - Ver van Hoes
  Erwin de Vries - Ik ben de man
  Alex Vissering - Westerwolle
  Eltje Doddema - Grunnen
  Ben Zuur en Henk Puister (m) - Gas Blues
  Tekielja - FC Grunnen
  As wie t aantied hebben Hans van der Lijke - Wadwerderweg     


  Zundag 26 april in Toezeboudel  1372

  In Snipsnapsnoaren n nij schreven verhoal, schreven en verteld deur Henk Puister.
  Doarnoast komen langes Harry van Boven en Martin Blok van de meziekploug
  Sproakwotter. Lu van Sproakwotter moaken meziek mit n troan en n laag.

  We proaten mit heur en zai speulen liek oet liek aan in t pergram.
  Dus lu, weer n hail vol en gezelleg pergram. De muite weerd om te luustern.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Facebouk  Sproakwotter
   www.sproakwotter.nl 
  Tellefoonnummer Sproakwotter: 06-12702363 
  Zundag 19 april in Toezeboudel 1371


  In Snipsnapsnoaren n nij  verhoal van Jan de Jong.
  En High Temperature (Snikhait) t is  n jazz-bluesband uut  t Oldambt dij in 1998 begon. 
  De band speult joaren '50 meziek mit n bulde blues en boogy-woogy. De teksten binnen
  in  t Engels mor van doag de dag veural in t Grunnegs. 
  Harbert (Herbie) Grezel geboren in Winschoten, 24 augustus 1965 is zanger en mondörgel speuler.
  Hai komt zundag langes en din hebben wie  t over de nije CD “Mous”. Dus lu, luustern.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  

  Harbert (herbie) Grezel            Hoes CD  Wie draaien:
   
  Roelof Stalknecht en Jannie Stalknecht  -  Laiverd kom weer bie mie
  Fiebeldekwinten  -  Kamperen
  Kösters Vrouger -  vrouger

  Vanzulfm veschaiden nummer van de nije CD van Snikhait "Mous" woaronder Laiverd

  Zundag 12 april in Toezeboudel 1370

  In SnipSnapSnoaren Henk Puister mit n verhoal uut de serie ”Mit poa weerom noar vrouger”.
  En wie binnen oflopen dinsdag oafraaisd noar stad. Doar woont Bert Wijnholds. Hai het de
  spierzaikte (Duchenne). Bert zit al vanoaf zien elfde joar in n inveliedekaar.  Mor het n haile schiere

  dieverdoatsie vonden as tekstredakteur veur t digitoale Grunnegertiedschrift Kreuze. www.kreuzekeuze.nl.

  Hai het as levens motto:  As t nait kin zoas t mout, mout t zoas t kin. Zien aigen webstee is www.gefokust.nl .
  Dus lu t muite weerd om t luustern.  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Bert Wijnholds

  Wie draaien:

  Edwin Jongedijk  -  Mien Dörp
  Swinder  -  Zundagmörgen
  Askay Brothers  -  Naargens beter as thoes
  Erwin de Vries  -  Leef t leven
  Hans van der Lijke  -  As is as
  Krödde  -  Bezeerd

  Zundag 5 april in Toezeboudel 1369

  In SnipSnapSnoaren n nij verhoal schreven en verteld deur Jan de Jong.
  En wie proaten mit Bé Wever en Gerry Wolthof, baaide uut Veendam.
  Bé is al vanoaf de joaren '70 actief veur de Veendammer samenleving.
  Gerry moakt al vanoaf 1979 meziek en speulde en speult in veschaiden
  bands. Hai wordt ook wel de dutch Neil Young nuimt. t Was en is altied Engels,
  mor nou gait e ook in t Grunnegs, mit "As Mie De Schounen Binnen Versleten".
  Dus lu, weer genogd te beproaten. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Bé Wever   site Bogdike HIER          Gerry Wolthof   zien site  HIER             CD Hoes

  In SnipSnapSnoaren n nij schreven verhoal deur Henk Puister.
  Wie stellen joe veur aan Harm Tabak. Hai is aanloop mit Grunnegerlaidjes.
  Wie proaten mit hom en loaten liekuut wat laidjes heuren.
  Ook schenken wie aandacht aan t benefietconcert dat holden wordt veur
  t opknappen van de kerke van Kolham. Wie proaten mit Albert Weemstra,
  Stella Feenstra en Harmannus Groenhoff. Dis lu, gewoon luustern.
  Zundag tussen 10.00 uur en 11.00 uur.   

  Harm Tabak                                                Kerkje Kolham 

  Opnoames worden moakt op de dag van de Grunnegertoal. 21 meert in stad.
  De dag vindt ploats in d'meertmoand Dialectmoand en is in soamenwaarken
  mit "Het Huis van de Groninger Cultuur",  "het RHC Groninger Archieven",
  Biblionet Groningen", Bureau Groninger Taal" en "Cultuur (RUG)"
  en Stichten "t Grunneger Bouk". t Vindt joarlieks ploats tiedens de
  Meertmoand Dialectmoand in t gebaauw van "de Groninger Archieven".
  Tiedens de Dag kennen bezuikers kennesmoaken mit n veelziedeghaid en
  tounemende  bekendhaid van de Grunnegertoal (onnerwies, tenail,                      Foto's  
  HIER
  meziek, cabaret, literatuur, media etc.).
                                                                                                                                


  Opnoames Het huis van de Groninger Cultuur 2015

  Zundag 15 meert in Toezeboudel 1366.

  Veur twij weken  leden haren wie hom ook al nuigd, mor deur n vergizzen
  het e verstek loaten goan. Wie hebben t din over Henri Wierth. d’ Man achter
  Nansie Koakelhenne . Ook is e n ras verteller en dragt din ook menneg verhoal
  veur. Wie proaten mit Henri en ook leest e  n verhoal veur in SnipSnapSnoaren. 
  Ook draaien wie weer de schierste streektoallaidjes.
  Genogt om of te stemmen op Toezeboudel. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  


  Henri Wierth 

  Zundag 8 Meert in Toezeboudel 1365.


  In SnipSnapSnoaren n verhoal schreven en vertelt
  deur Henk Puister.
  We goan zotterdag 7 meert noar de instore bie Evelyn Novacek doar

  speult Swinder. Dit omreden zai doar heur nije CD promoten goan.
  Wie proaten mit heur en loaten laidjes van heur nije CD heuren.
  In de studio komen Rients Faber en Bart Corporaal en din hebben wie
  t over de meziekploug Krödde. 
  Krödde bestait uut Rients Faber (zang), Bart Corporaal (piano en zang,

  Jorgen Middel (gitaar), Arjan Schepenaar (bas) en Rob Vergo (drum) 

  Pizzentoatsie Gerard Lunshof. Weer genogt om te belustern.

     Webstee   Krödde                     Webstee   Swinder                                     Henk Puister en Gerard Lunshof                                      Ingesprek met Bastiaan en Bas van Swinder 

  Wie draaien o.a.

  Hans van der Lijke  -  Doarom zing ik
  Swinder - Vief veur elf
  Swinder - Nij
  Krödde  -  Prayer in G

  Krödde  -  Bezeerd 

  Zundag 1 Meert in Toezeboudel 1364.

  In SnipSnapSnoaren n verhoal schreven en vertelt 
  deur Jan de Jong.

  En komt Nuver langes. Nuver bestait uut Alex Moorlog 
  (Ol Pekel) en Sander Loer (Blijham). Baaide binnen al n haile 
  zet mit  meziek anloop en hebben besloten om soamen te waarken. 
  Ze bestoan nog mor net, mor binnen al goud aanloop. 
  Ale laidjes worden deur baaide zulfm schreven en uutvoerd.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Nuver                                                                                Jan de Jong

  Wie draaien

  Erwin de Vries  -  Wachten op de lente
  De  Kösters  -  As Lucht
  Marlene Bakker  -  Heufd as helm
  Nuver  -  Bertus  (Live)
  Nuver  -  Bie de woatertoren (Live)
  Nuver  -  Kaauwgomballen  (Live)

  Zundag 22 Februoarie in Toezeboudel 1363.
  In SnipSnapSnoaren Henk Puister mit n nij schreven verhoal.
  En proaten wie mit Henri Wierth. n Ras verteller, schriever. Wait
  n bulde van wat zok in t schrievers wereltje oafspeult. Doar goan wie 
  t mit hom over hebben en hai het vast zulfm ook wel weer n schier
  verhoal mitnomen. Genogd om over te proaten.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 


  Wie Draaien:
  Harry Niehof  -  Twaalf Boomkes
  Wia Buze  -  Blief bie mie tot in de mörgen
  Hans van der Lijke  -  Onder t asvalt
  Swinder - Vief veur elf 
  Bert Hadders  -  As Julio gait zingen
  Alex Vissering  -  Lutje wicht.
  Zundag 15 Februoarie in Toezeboudel 1362

   In SnipSnapSnoaren Jan de Jong mit n verhoal. 
  Wie draaien t nije laidje van 
  Irene Wilkens
  Wieder proaten wie mit 
  Riemke Bakker en Ben Smit 
  en hebben wie t over de Streektoalpies 2014 van tDagblad 
  van t Noorden 
  en de produktie van t oflopen joar “De nije man”
  De Streektoalpries wordt uutlangd in twij groepen: bouken en cd/dvd. 
  Noast 
  Harry Niehof en Bert Hadders en de Nozems mit heur 
  nijste CD, is 
  Waark d’ainege nomineerde mit n dvd in de leste groep. 
  En hebben wie t over heur nije produktie 
  “Ik goa noar Tahiti”
  Weer genogt te beproaten. Prizzentoatsie 
  Gerard Lunshof
  .
  Meer waiten: www.toezeboudel.info

     www.waark.nl                                     Nooit allain 

  Zundag 8 Februoarie in Toezeboudel 1361
   

  In SnipSnapSnoaren n nij schreven verhoal, veur Toezeboudel, 
  schreven en verteld deur Henk Puister. Ook proaten wie mit Ien 
  Oostindie, zai is ain van de mitwaarkers van theater te water.  Op  
  Vrijdag 20 en Zotterdag 21 februoarie speulen zai “De Grote Schok”. 
  n Veurstellen over gewone lu dij speult tegen t gewone decor van 
  d’eerdbeven.  Wieder n column van Henri Wierth dij e schrift veur 
  Toal en Taiken. En weer de schierste streektoallaidjes . 
  Gewoon goan lustern. Zundag bie Radio Compagnie (Komnij) om 10.00 uur. 
  En Zotterdag 14 Februoarie bie Radio Havenstad FM. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie draaien:
  Krödde  -  Bezeerd
  Roberto Tan & Erwin de Vries  -  De Schok
  Rien van Boven  -  Woarom
  Daniel Lohues  -  Prachtig mooie dag
  Martin Korthuis  -  Ziel
  Bert Hadders en de Nozems  -  Al Julio gait zingen
  Harry Niehof  -  Tied genog 

  Zundag 1 Februoarie in Toezeboudel 1360       
  In SnipSnapSnoaren een biedroage van Hans van der Lijke. 
  Hans het n verhoal schreven dat e zulfm mit laidjes ondersteund. 
  Wieder proaten wie mit Jan Glas. schiever, dichter, de man achter 
  t tiedschrift Krödde waarkt bie t Huus van de Grunneger Cultuur 
  en is drok aanloop mit Webloug, webstee veur de Grunneger en 
  het veur n joar of wat leden n CD moakt Diezeg Laand. Wie pakken 
  dizze uutzenden twij dingen bie de kop Webloug en Diezeg Laand. 
  En wat veurbie komt. Wieder vanzulf de schierste laidjes in de streektoal.  
  Lustern dus, zundag bie Komnij 1 Febr. 10.00 uur. 
  Op HavenstadFM Zotterdag 7 Febr. 9.00 uur.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof

  Wie Draaien:

  The Askay Brothers  -  Naargens beter as thoes
  Glas, Scheele en Lass  -  Laiverd kom weer bie mie
  Glas, Scheele en Lass  -  Diezeg Laand 
  Swinder  -  Vief veur elf
  Jan Henk de Groot  -  Janneke
  Krodde  -  Sloten Bouk

             Jan Glas                                                                                                              Hans Van der Lijke

  Zundag 25 jannewoarie in Toezeboudel  1359

  In SnipSnapSnoaren n nij schreven verhoal van Henk Puister.
  En wie binnen vanweke oafraisd noar stad. Doar speulde Marcel 
  Hensema Mien Twijde/Mijn Tweede. In Mijn Tweede speelt Marcel
  een bonte riege aan kleurieke lu baseerd op kostboare, woare
  verhoalen uut d'ommelanden. Deur d'ogen van Hensema komen
  zai, dizze helden op d'vaarkaande meter, in Mijn Tweede tot leven.
  Dus lu, gewoon lustern. Prizzentoasie Gerard Lunshof.


  Webstee  Marcel Hensema  HIER  Gerard in gesprek met Marcel Hensema


   

  Zundag 18 jannewoarie in Toezeboudel  1358

  In SnipSnapSnoaren n hail old verhoal van Jan Siebo Uffen. 
  "n Grunneger is altied nummer ain". Ooit n moal veudroagen
  op n kovviemörgen bie de stichten Kostverloren in Winzzum in1992. 
  n Pracht verhoal woar n bulde oplagen worden kin. 
  En wie hebben de meziekploug Vollek. Bestoande uut Freddie van der
  Beek, Jaap van der Beek en Theo Platje. We proaten mit heur en ze 
  goan liekoet speulen. 

  Wie draaien:
  Johan Raspe - Takken in de Wind
  Hans van der Lijke - As is As
  Vollek - Veschaiden laidjes  
  Krödde - Daansen in de regen.

  De meziek ploug Vollek   www.vollek.nl 

  Zundag 11  jannewoarie in Toezeboudel   1357

  Tineke Boersema en Henk Puister, soamen goud veur elk n schier
  verhoal in SnipSnapSnoaren. Nij is "OP BEZUIK". In 2015 gait Gerard
  regelmoateg aan bie dij lu dij mit d'Grunnegertoal aanloop binnen.
  Dizze weke de Tenailverainen "De Eendagsvliegen" uut Foxhol. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. 

  Wie draaien:

  Arnold Veeman  -  Aarf dit laidje van mie.
  Rieks Folgers  -  Jan mit de pet  
  Sasja Velt  -  De Blues 
  Troebadoers  -  Riekdom 
  Edwin Jongedijk  -  Altied en Aiweg 
  Törf  -  Deunen en dreumen

    Veur informoatsie  Hier

  Zundag 04  jannewoarie in Toezeboudel   1356

  Om t joar rusteg te begunnen twij verhoalen en schiere laidjes.
  Elk en ain het t drok, t eerste weekend van t joar. Twij verhoalen 
  uut d’olle deuze. Kees Visscher mit “n Grunneger is altied nummer 
  ain” opnoames binnen moakt in 1991.
  En Jan Siebo Uffen mit “Kwaalm”. Ooit opnomen in theater de 
  Molenberg in Delfzijl op het Mollebone Festival in 1996. 
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof. Luustern dus.

  Wie draaien:
  Vandoage   mit  Old en Nij
  Erwin de Vries  mit  Ende veurbie
  Martin Korthuis  mit  Olle laifde
  Boetenbaaintjes  mit  Raaiger
  Hans van der Lijke   mit  Wadwerderweg
  Jan henk de Groot  mit  Aaltied zo

  Jan Siebo Uffen