Voer hier je tekst in

  Voer hier je tekst in

  Voer hier je tekst in

  Voer hier je tekst in

                                    T O E Z E B O U D E L   

                  wordt   uutzonden   op   onderstoande    omroupen


  Omroupen ook op joen tellefoon of tablet via  te ontvangen.>                             

                                       Bevrunde omroupen van TOEZEBOUDEL                                                                                                                                                                                          


              
  Veurlopeg d'leste radiouutzenden. 

  Toezeboudel weke 52 uutzenden 1614      Periode 21-12-2019 t/m 28-12-2019

  Henk Puister weke 52 te gast in Toezeboudel.

  Ja lu, wie kinnen nkander al zo,n 36 joar. Ik haar n tenailstuk schreven 'As t geluk is mit de dommen' en Henk Puister haar n laid schreven veur de Askay Brothers 'Geluk is nait te koop'.  Dat was din ook t eerste gesprekje wat wie haren. Wie waren dus wel lu dij t in t geluk zuikten. Bie dat aine gesprekje is t nait bleven. Dou k in 88 mit Toezeboudel begon, heb k Henk vot vroagt of e zo nou en din n verhoaltje, veur Toezeboudel, veurdroagen wol. En dat is altied zo bleven. Henk is in de loop van dij 36 joaren wel ain van de beste schrievers worden. Vandoar dat e nou n moal sentroal stait in Toezeboudel.
  Wieder hebben wie n verhoal van Bram Wiekens 'Bloud prikken'.
  Ook kommen weer schriere laidjes veurbie. En en en... wie hebben
  n verrazzen. Meer waiten lustern goan.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Meziek dat veurbie komt:

  Titi Veen  -  Mit kerst en old en nij
  Edwin Jongedijk  -  Lezzen
  Wia Buze  -  Heb mie laif
  Krzysztof Groen  -  Op riddel
  Hans van der Lijke  -  Vannijs geboren
  Törf  -  Sleifer  Hier de herhoalen van weke 51

  Toezeboudel weke 51 uutzenden 1613      Periode 14-12-2019 t/m 21-12-2019

  Reportage van t Grode Grunneger Dictee vanuut Ten Boer weke 51 in Toezeboudel.
  t Themoa van t Grode Grunneger Dictee, dit joar in Ten Boer, is meziek.   Riemke
  Bakker leest veur, Henk Scholte prizzetaaierd en Krzysztof Groen zorgt veur de meziek.

  As opvolger van t Hogelandster Dictee bewees t Grode Grunneger Dictee vot veureg joar
  n schot in de roos te wezen. Onderlaiden van t Centrum Groninger Taal en Cultuur (CGTC)
  en de Grunneger Toalgroep trok t oflopen joar t Der Aatheoater 40 dailnemers, steund deur
  evenveul aanpeerdjerders.

  Toezeboudel is derbie en zel opnoames van t gehail moaken. Wie proaten mit elk en ain dij
  n zegje doun wil veur de mikrofoon. Dus, willen joe dit n klainbeetje mitmoaken, gewoon
  luustern goan.
  Ook in t pegram n biedroage van Henk Puister  't Leven bie langs' (In gedichterij).


  Meziek dat veurbie komt:

  Veur de wind  -  Djingelbel
  Tuutjefloiters  -  In t fluustern van de wind
  Wia Buze  -  Thoes
  Krzysztof Groen -  Op riddel
  Grunnenslaid  -  Eddy Koekkoek
  Dion Bouwes en Dennis Krottje  -  De moat is vol   Hier de herhoalen van weke 50

  Toezeboudel weke 50 uutzenden 1612      Periode 07-12-2019 t/m 14-12-2019

  n Deur de Griep veld prizzentator in Toezeboudel.

  Nait dat k belaangriek bin, mor k heb host gain stem, griep,  t is nait aans. Vandoar gain
  gasten mor wat uut t archief van t oldste Grunneger pergram in de pevinsie Grunnen.
  Alleneg t verhoal van Bram Wiekens is nij. Bram Wiekens dragt weer n verhoal veur uut
  zien Grunneger Verhoalenwinkel. t Verhoal 'Vanslag' komt veurbie. Wieder goan wie noar
  Jipsinghoezen 1991. n Grunneger kovviemörgen luit Nies Sap Akkerman Ais n moal gain
  verhalen heuren, mor haar zai wat gedichten mit nomen. Heur stemgeluud terugge heuren
  noadat zai op 27 januoarie in 2009 uuttied kommen is, is even weer wennen. Joe kinnen
  t heuren.  Twij bouken 'Opa's Jonge joaren' en 'Tussen Swien en Big' binnen  van heur
  uutkommen. Ook n gedichtenbundel 'n Stukje parradies' kwam van heur haand. Ook zat
  zai in de redaktie van Toal en Taiken en waarkde zai veur de HS Kraande.
  Ook in dizze uutzenden n verhoal van Tineke Boersema. Zai  het n bulde schreven veur 
  Toezeboudel, mor nou is t even rusteg. Meschain komt der eerdochs weer nij materioal.
  En in dit uur vanzulfm weer schiere Grunnegerlaidjes mit ain Drentslaidje.
  Knuterij en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Meziek dat veurbie komt:

  Krzysztof Groen  -  Op riddel
  Leon Moorman  -  Knooin
  Bé Schmaal  -  Woorden zeggen nait ales
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  De wind poest haard
  Troebadoers  -  Balloade van mien bruier
  Bert Hadders en Joost Dijkema  -  Balloade van Eltjo Siemens
  Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid  Hier de herhoalen van weke 49 

  Toezeboudel weke 49 uutzenden 1611      Periode 30-11-2019 t/m 07-12-2019

  Hans van der Lijke weke 49 in Toezeboudel.

  'Mien noagelnije spaigelploat is oet! Prachteg vörmgeven as bouk mit spaigelploatje der bie, n

  dichtbundel op meziek. Hail schier veur de feestdoagen'. Dat schrift Hans op zien webstee.
  Der is gain verkeerd woord bie. Wat n schier spaigelploatje is der uutkommen. Dij heurt wel
  bie elk en ain  in kaaste. En din vanzulfm regemoateg in joen CD speuler. Zo is t mie ook
  vergoan. Wat n pracht eksemploar. De mooiste laidjes kommen veurbie.  n Zingende dichter
  of n dichtende dij zanger, zeg t mor. Hans is wel n haile grode op t Grunnegerlaand. Hai het
  din ook nait  zomor de K ter Loanpries kregen. Ik durf haard op te zeggen dat t n aanroader
  is. 'Hans75' de noam van de ploat, zegt dat Hans is 75 joar is. Om joe hom te bestellen? Even

  noar www.hansvanderlijke.nl As ie waiten willen wat of t pebliek van dizze CD vindt, din
  gewoon luuster. Ie heuren, ze zingen ook mit op de spaigelploat, Linde Nijland en Bert Ridderbos. 
  Ook in dizze uutzenden n verhoal van Henk Puister in 'Vantainnoartaander'. Hai dragt veur
  t verhoal 'Maria'.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Meziek dat veurbie komt:

  Hans van der Lijke  -  Doalders stee
  Hans van der Lijke  -  Spiekers binnen spiekers
  Hans van der Lijke  -  Maria Dolore
  Hans van der Lijke  -  Gain gesikkeneur
  Hans van der Lijke  -  Wat blift dat blift
      Hier de herhoalen van weke 48

  Toezeboudel weke 48 uutzenden 1610      Periode 23-11-2019 t/m 30-11-2019

  Richard Hoek en Ronald Nihot weke 48 in Toezeboudel.

  Meschain hebben ie der wel ais van heurd en aans waiten ie nou wel t bennen.
  Richard Hoek en Ronald Nihot moaken de schierste Grunnegerlaidjes. Zai bennen doar 
  nog mor net mit bezeg. Omreden 1 maai kwam heur eerste singel 'Prachteg stee' uut.
  Wie van Toezeboudel hebben t nummer vot oppakt en hebben t schiere laidje al menneg
  moal heuren loaten. Dou lu ,22 november, heur twijde singel uut brocht hebben, is t ook
  n moal tied worden om lu, Richard en Ronald  zo nuimen ze zoch, te nuigen in Toezeboudel.
  Willen ie waiten wel lu bennen, din mouten ie gewoon luustern goan. Wie proaten mit heur
  en loaten verschaiden laidjes van heur heuren. Ook laidjes dij nog nooit op radio west binnen.
  Loat joe nuigen zol k zeggen. Ook omreden der ook nog n verhoal veurbie komt  van Bram
  Wiekens. t Verhoal van Bram uut zien Grunneger verhoalenwinkel hait 'Monopolie'.
  En komt uut de riege 'Bie pad en weg' Willen ie zien waark zain
  www.bramwiekens.nl 
  En vanzulfm n bulde schiere meziek.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Meziek dat veurbie komt:

  René Beverwijk  -  De rommel roek ik wel weer op
  Askay Brothers  -  Naargns bester as thoes
  Harm Tabak en the Flashbacks  -  Sunterkloas
  Richard en Ronald  -  Prachteg stee
  Richard en Ronald  -  Alleneg op de A28
  Richard en Ronald  -  Pollerziel
  Hans van der Lijke  -  Ronbom  Hier  de herhoalen van weke 47

  Toezeboudel weke 47 uutzenden 1609      Periode 16-11-2019 t/m 23-11-2019

  Edo Staal weke 47 in Toezeboudel.

  Edo Staal, aine dij al n bulde levenservoaren het. Ook loat e in zien gedichten zien gedachten
  de vrije loop. In zien  gedicht  dij e in dit  pegram veurdracht  zellen n bulde  touheurders t wel
  mit hom ains wezen. Hai het al n boukje vol mit de schierste gedichten, in aigen beheer, uutbrocht.
  Ook, as der wat aargens, veurdroagen wordt,   is e der bie.    Nee, t is gain onbekende dij mit
  Grunnegs aanloop is. Körtom, as joe nog nait van hom heurd hebben, eerdoags zel dat vervast
  wel aans worden.
  Ook in t pergram Henk Puister mit n verhoal in'Vantainnoartaander' t verhoal 'Hoge bomen
  vangen veul wind'. 
  In wie draaien weer de schierste Grunneger laidjes. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Meziek dat veurbie komt:

  Gert Sennema en Vera Sutman  -  d'Olhoofster laauw
  Linde Nijland  -  Wachten
  Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
  Manlu  -  Zo laank te wachten
  Wia Buze  -  Ik mag die zo aibels geern
  Alex Vissering  -  In de verte woar de hoane kraait
  Margret Maas en Rieks Folgerts  -  Tien doagen  Hier de herhoalen van weke 46

  Toezeboudel weke 46 uutzenden 1608      Periode 09-11-2019 t/m 16-11-2019

  Free Westerhoff weke 46 in Toezeboudel.

  Veur lu dij mit Grunnegs aanloop binnen,  kinnen hom vervast wel Free Westerhof.
  Hold van t Grunnegs, de Grunneger en de Grunnegermeziek. Bienoam Ede Staal en
  Hans van der Lijke. Wie haren nkander al n setje nait zain en as je wat te beproaten
  hebben over t Grunnegs, din mout je aigenlieks bie Free wezen. Meneer het n bulde
  hobby's en het doarmit bezunder drok. Zo wol e toch ook even rekloame moaken veur
  zien  Shantykoor Oosterstörm  
  www.shantykooroosterstorm.nl/t Is nog vroug mor
  t Kerstconcert dat holden wordt in de nije kerke aan de Botteringestroade en wel op
  20 December aanvang 20.00 uur wui toch even nuimt. Ie kinnen doar terechte.
  Grunneger troubadour Hans van der Lijke komt mit  n nij laid  ‘Gain Gesikkeneur’. In
  dit nummer geft e n ode aan Grunnen. “Gain gesikkeneur Ome Loeks d’r veur”.  Ook
  zingt Linde Nijland mit en heuren ie multi-instrumentalist Bert Ridderbos.  Zien CD
  Hans 75 komt uut op 23 November. Veur elk en ain.  Meer: 
  www.hansvanderlijke.nl  
  En hebben wie weer n verhoal van Bram Wiekens uut zien Grunneger verhoalen winkel.
  t Verhoal hait: 'n Eend mit n identiteitsprobleem'.
  Willen ie ales waiten, gewoon luuster. Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Meziek dat veurbie komt:

  Sproakwotter  -  Galleg  (nij)
  Twij korten Twij langen  -  Neem de tied  (nij)
  Streenvanger  -  Ale beren aan de kaant
  Hans van der Lijke  -  Gain gesikkeneur  (nij)
  Ede Staal  -  As vaaier woorden
  Bert Hadders en Joost Dijkema  -  Beloade van Eltjo Siemens
  Kriegel  -  Engelien
     Hier  de herhoalen van weke  45

  Toezeboudel weke 45 uutzenden 1607      Periode 02-11-2019 t/m 09-11-2019

  Laurens Schreuder en Alex Staal datteg joar soamen.  Dizze weke in Toezeboudel

  Noast dat wie t over Laurens Schreuder en Alex Staal hebben, hebben wie t ook over
  n Grunnegeroavend dij holden wordt op 15 november in van Beresteyn Veendam.
  Laurens en Alex zingen al datteg joar laidjes van Ede Staal en An Kuiper (Tuutjefloiters).
  Wie proaten mit heur. Ook zingen zai op dij Grunnegeroavend verschaiden laidjes. Wieder
  waarken aan dij Grunnegeroavend mit Klaas Spekken, Irene Wilkens, Roelof van der Velde
  en schriever/dichter Henk Puister. Bekiek flyer. 
  Wieder in  t pergram n verhoal in 'Vantainnoartaander' n verhoal van Henk Puister
  'Boon en de psychologe'. 

  Veur het TV optreden in Veendam 2018 van Berestyen bekiek hier op
  YOUTUBE.


  Opnoame pergram studio 231.
  Meziek dat veurbie komt:

  Roelof van der Velde  -  Onvermaaidelk
  Irene Wilkens mit Sikkom Kult  -  Noeit allain
  Laurens Schreuder en Alex Staal  -  Tot aan de horizon
  Laurens Schreuder en Alex Staal  -  Opa's leunstoul
  Irene Wilkens mit Alex Staal  -  Wait dat k van die hol
  Klaas Spekken  -  Laifde van mien leven

  Hier de herhoalen van weke 44

  Toezeboudel weke 44 uutzenden 1606      Periode 26-10-2019 t/m 02-11-2019

  De kerels van Nulviefteg weke 44 te gast in Toezeboudel.

  Òflopen weke binnen wie van Toezeboudel òfraisd noar stad. En wel richten   
  Noorderhoogebrug. Omreden lu van de band Nulviegteg doar heur repetitsie-
  roemte hebben. Nulviefteg bestait uut Andre (Kid) Hees, Klaas Post, Alex
  Luutjeboer, Marten van der Ploeg en Remko Wind. Dij leste was nait bie t
  gesprek aanwezeg, omreden e wat aans haar. Wie nuimen ook Antie, zo nuimen
  ze hom, hai was der ook bie en zunder hom gain Nulviefteg. Veur drij joar leden
  binnen lu overstapt noar t Grunnegs. Doarveur wast t alleneg, mor Engels.
  'Engels speulen wie nait meer', wui der zegt. Der binnen der bie dij al vatteg
  joar meziek moaken. Dat kinst ook wel heuren, t binnen vaklu.
  Ook weer n biedroage van Bram Wiekens. Dit uut zien 'Grunneger verhoalen
  winkel'. Uut de riege 'Bie pad en weg'. hai dragt veur 'Arachnofobia'. Lu dij
  nait waiten wat t betaikend, luustern goan.
  Knuterij en przzentoatsie Gerard Lunshof.
  Wie loaten heuren aan meziek:

  Irene Wilkens mit Sikkom Kult  -  Wat west het
  Harry Niehof  -  Twaalf Boomkes
  Edwin Jongedijk  -  Gainaine win
  t
  Nulviefteg  -  Lilafjes
  Nulvietteg  -  Voader en zeun
  Nulviefteg  -  Nait zunder die
  Geert Zijlstra  -  Bierkaai  Hier de herhoalen van weke 43

  Toezeboudel weke 43 uutzenden 1605      Periode 19-10-2019 t/m 26-10-2019

  Chris Kiel weke 43 te gast in Toezeboudel. 

  As leroar Nederlands schreef Chris Kiel  wel ais tenailstukjes, laidjes, sonnetten enz. bie verschaiden
  schoulevenementen, mor haar nog nooit publisaaierd. Dou  Hanny Diemer in 2006 heur òfscheid bie 
  Krödde aankondigde, was  t veur hom tied om t verhoal Weerzain te schrieven en op te sturen t Kreeg  
  n goud onthoal, doarom ging e deur mit schrieven. Vanof dij tied stonden verhoalen van hom in 
  Krödde 
  en Toal en Taiken. In december 2014 verscheen zien verhoalenbundel  Weerzain 
  as ‘begunstegersbouk’.
  Mit dit bouk het e de  Streektoalpries van t Dagblad van het Noorden wonnen. Aaan t ende van t joar
  komt der weer n bouk van hom uut dat ook weer t ‘begunstegersbouk’ worden gait. Körtom, hai het n
  bulde te beproaten. Noar www.toalenentaiken.nl om ook t begunstersbouk te kriegen.
  Ook lees Henk Puister in ‘Vantainnoartaander’weer n verhoal veur.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Meziek dat veurbie komt:

  Bert Hadders en Joost Dijkema  -  Domnee Domnee
  Jan Henk de Groot  -  Dalmatiners
  Herman Bonthuis  - Mien olle dorp
  Be Schmaal  -  Aan t woater
  Krzysztof Groen  -  Op riddel
  Fries  Wolma mit  Hennie Dolsma  -  Wie zingen t zulfde laid
  Glas, Scheele en Lass  -   Diezeg laand.  


  Hier de herhoalen van weke 42

  Toezeboudel weke 42 uutzenden 1604      Periode 12-10-2019 t/m 19-10-2019

  Auke van Hal weke 42 te gast  in Toezeboudel.

  Auke van Hal is mit radiovirus besmet.  Vanòf zien 15de het e al Radio moakt. Bie minjon
  begonnen en dou radio Veronica.    Ook het e 10 joar bie HarenFM zeten.   Dou dij stoppen
  mos, gemaainte herindailen, is e stopt mit radiomoaken. 60 joar het e t doan, mor aan t
  van 2018 is e stopt.   'Nou kin k n moal uutsloapen op zotterdag' zee e.  n Mooie proater
  en n gezellege man. 
  Wieder in t pergram  Bram Wiekens mit n verhoal uut zien serie 'Bie pad en weg' t verhoal
  dizze raize 'Schildersdrama'.
  Ales waiten, gewoon luustern. Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Mit Auke van Hal aan de proat.


  Meziek dat veurbie komt:

  K2  -  Gain ain wait
  Harm Tabak mit zien Flashbacks  -  Allain mor daansen
  Alex Vissering  -  Zo vroug in de morgen
  Steernvanger  -  Vandoage komt
  Ede Staal  -  Geef mie dien blues
  Tuutjefloiters  -  Gain zorgen
  Sproakwotter  -  t Vuur
  Rieks en Margret  -  Zitten bie mie op t baankje

  Loater meer!  Hier de herhoalen van weke 41

  Toezeboudel weke 41 uutzenden 1603      Periode 05-10-2019 t/m 12-10-2019

  Première 'Liek achter de badde' en uutlangen
  eerste bouk 'Hen Engelien' in Toezeboudel.

  Toezeboudel is òflopen weke noar t Knoal òfraisd en noar Winsum.
  Op t Knoal was de première van de film 'Liek achter de badde'. Noa
  t gelieknoamege bouk van Harry Töben. t Is din ook d'eerste speelfilm
  in Grunnegs.   Proat wui mit  Siemon Reker,  Harry Teuben,  Gerard
  Reinders en Herman Hofstra. Ook loaten wie n klaain stukje heuren uut
  dij film. Zoal zat vol mit genodegden.  t Was apmoal aibels mooi zo 
  vertelde menneg lu.  
  Woensdag zaten wie van Toezeboudel in Winsum. En wel in t 'Kinder-
  boekenhuis' van Romke Visser. Doar wui t eerste bouk, schreven deur
  Rienst Faber uutlangd. n Kinder prentenbouk mit de noam 'Hen Engelin'.
  t Eerste bouk ging noar de pa van Rienst, Auke. Ook wui meziek moakt
  deur de ploug 'Kriegel', woar Rients dail van uutmoakt. Willen ie der
  ook klaain beetje bie wezen stem din òf op t pegram.
  Bouk bestellen.
  Ook in t pergram n verhoal van Henk Puister 'Meer toukomst achter die
  as veur die'. Foto's binnen moakt deur Ineke Lunshof - Reitzema.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Meziek dat veurbie komt:

  Daniël Lohues  - Veur wat t weerd is
  Hans van der Lijke  -  Oktobermoand
  Marieke Klooster  -  Laid ende film (t Kind vruig)
  Bert Hadder mit Nozems  -  De poolse bruid
  Kriegel  -  Hen Engelien
  Veur de wind  -  k Mis mien poedie

     Hier de herhoalen van weke 40

  Toezeboudel weke 40 uutzenden 1602      Periode 28-09-2019 t/m 05-10-2019

  Streektoaldag Veendam in Toezeboudel weke 40

  In dizze uutzenden proaten wie mit Krzysztof Groen. Din hebben wie t over zien nije CD.
  Schiever waren der ook. Wie proaten mit Edo Staal gain familie van ..... en Roelie Maaier dij
  20 joar leden veur t lest in Toezeboudel west is. Ook Chris Kleine n bekende toetsenist in
  de pevinsie Grunnen was der. Hai trad op mien zien groep Ballade bestoande Agnes
  Woltjer, Titi Dijkstra en Chris vanzulfm.
  En hebben wie n verhoal van Bram Wiekens van zien Grunneger verhoalen winkel. t Verhoal

  'Sprutters' Zien webstee: www.bramwiekens.nl.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Krzysztof Groen                  Edo Staal                           Roelie Maaier                     Chris Kleine

  Foto's Ineke Lunshof.

  Meziek dat veurbie komt:

  Harry Niehof  -  Tied genog
  Irene Wilkens  -  De wind poest haard
  Bob Heidema  -  Schepen zunder zail
  Krzysztof Groen  -  Op riddel
  Roelof van der Velde  -  t Zulfde laid
  Eddy Koekkoek -  Grunnenslaid

  Age van der Velde  -  Stad in regen  


  Hier de herhoalen van weke 39

  Toezeboudel weke 39 uutzenden 1601      Periode 21-09-2019 t/m 28-09-2019

  Hans van der Lijke stait sentroal in Toezeboudel weke 39

  Oflopen zundag 15 september haar Hans van der Lijke lu nuigd veur n meziekoale ronvoart deur
  n Daam (Appingedam).  Dij lu wazzen der ook.  n Aibels gezellege mirreg hebben lu had. Onder
  t genot van n drankje bracht Hans laidjes van zien nije CD 'Hans 75', omreden e t op klaaine
  schoal vieren wol dat zien crowdfunding sloagt was. t Was b aibels gezellege rondvoart. Veul
  zain  van de rondvoart hebben lu nait, omreden zai meer de aandacht haren bie de pracht
  laidjes dij Hans lu veurschodelde. Zien CD mout wel weer, net as zien aander CD's, n pracht
  CD worden.  k Denk din ook wel dat dizze CD,  uutlang 23 november,  weer valen gait onder
  d'aanroaders. Toezeboudel het der opnoames van moakt. Dij kinnen ie heuren.
  Wieder in t pergram n nij laidje van Steernvanger en aine van Kriegel. Dit Laidje 'Engelien' is
  schreven deur Rient Faber, dit ter gelegenhaid van t uutkomen van t bouk 'Hen Engelien', n
  kinder prentenbouk in t Grunnegs, ook schreven deur Rients Faber. Meer waiten bouk (
  Klik hier)
  Ook het Henk Puister weer n verhoal in 'Vantainnoartaander' t verhoal hait 'Stille wotters hebben
  daibe gronden'  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.  

  Meziek dat veurbie komt:

  Steernvanger  -  Alle beren aan de kaant
  Kriegel  -  Engelien
  Snikhait  -  Kostverloren
  Alex Vissering  -  Olle Tjoard
  Hans van der Lijke  -  Verschaiden laidjes Hans75
  Erdwin Jongedijk  -  As ik de moan was
   
     Hier de herhoalen van weke 38

  Toezeboudel weke 38 uutzenden 1600      Periode 14-09-2019 t/m 21-09-2019

  Jan Henk de Groot te gast in Toezeboudel weke 38

  Wie proaten mit Jan Henk de Groot. n Man dij aigelieks nooit thuus is omreden e wel wat
  aargens speulen mout. Het net weer n nije singel uut. 'Zin aan' is zien nije singel. Ook komt
  der n nij album, van hom uut  ‘De wolf is trug’ en dat e nou in n tied van de tray outs zit, veur
  zien theoater veurstellen mit dij zulfde noam,  moakt t veur Jan Henk nait veul uut.  Tied om
  op zien gat te zitten het e dus nait. Körtom, n drok man dij goud waark moakt van zien meziek
  loopboan.  Doarnoast geft e ook nog les op t Noorderpoort.   n Drok man. Joe mouten t domt

  mor even aanheuren. Zien agenda stait op www.janhenkdegroot.nl.
  Ook komt n verhoal veurbie van Bram Wiekens. t Verhoal 'Herinnern' dat apmoal uut zien

  verhoalen winkel. Dij kinnen ie berieken op zien webstee www.bramwiekens.nl 
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Meziek dat veurbie komt:

  Bert Hadders en Joost Dijkema  -  Station Daam
  Veur de Wind  -  Dizze polder
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Roup mie
  Jan Henk de Groot  -  Noar stad
  Jan Henk de Groot  -  Zin aan
  Troebadoers  -  In de nacht
  Gert Sennema en Westkantstad  -  Kostverloren
  Hans van der Lijke  -  Wadwerderweg
  Hier de herhoalen van weke 37

  Toezeboudel weke 37 uutzenden 1599      Periode 07-09-2019 t/m 14-09-2019

  Cor Uildriks te gast in Toezeboudel weke 37.

  Cor Uildriks kinst regelmoateg tegen kommen in Midden - Grunnen, teminste as t n
  moal n ambulance rieden zugt kin t mor zo wezen dat Cor achter t stuur zit. Meneer
  is chauffeur op zo'n gele woagen.  Hai is dus chauffeur op n ambulance. Doarnoast
  is e ook nog belaangriek veur t E.H.B.O. gebeuren in Midden - Grunnen. Hai geft les en
  is ain van de oprichter mit om dij curcus weer goud van de grond te kriegen. Ook het
  e n bouk schreven, in t Nederlands, 'Huisartsen-chauffeur mit n knipoog' en het e n
  boukje uutgeven, in t Grunnegs, 'n Boukje veur bie berre'.  Ook is e alweer mit wat
  nijs aanloop.   Verhoalen over Teake en Cato.   Of doar n boukje van uutkommen
  zel, din zellen ie toch even luustern mouten noar Toezeboudel. En natuurlek ook
  weer n verhoal van Henk Puister in 'Vantainnoartaander' mit t verhoal 'n Proatje
  bie de viefer'
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof  Cor Uildriks


  Meziek dat veurbie komt:

  Jan Henk de Groot  -  Zin in  (nij)
  Bé Scmaal  -  Aan t wotter
  Lianne Abeln  -  Zing vogel zing
  Kriegel  -  Bie die
  Ronalt Nihot en Richard Hoek  -  Prachteg stee
  Wia Buze  -  Mien wad, mie stilte
  Streenvanger  -  Vandoage komt
  Edwin Jongedijk - Lezzen
  Hier de herhoalen van weke 36

  Toezeboudel weke 36 uutzenden 1598      Periode 31-08-2019 t/m 07-09-2019

  Leste moal n vekaansie uutzenden.

  DVHN streektaalpries weke 36 in Toezeboudel.


  t Was aibels gezelleg in de Winsinghhof in Roden. Doar wui de DVHN streektoalpries uutlankt.
  Wie van Toezeboudel haren der opnoames van moakt. Om te pruiven hou t dij oavend was
  zellen ie toch noar Toezeboudel luustern mouten. Omreden wie RTVNoord en RTVDrenthe der
  nait zain hebben. Dus, gewoon nog n moal luustern noar n herhoalen van 14 april.   
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Meziek dat veurbie komt:

  Rene Beverwijk - k Sloa mien spieker nog krom op karton
  Irene Wilkens  -  Nog ain moal
  Edwin Jongedijk  -  òfschaid
  Harm en Roelof  -  Kleur
  Marlene Bakker  -  Doe waist beter
  Irene Wilkens  -  Noeit allain
  Roelof van der Velde  -  Onvermaaidelk..  Hier de herhoalen van weke 35

  Toezeboudel weke 35 uutzenden 1597      Periode 24-08-2019 t/m 31-08-2019

  Gerard Evers te gast in Toezeboudel weke 35

  Dus, Toezeboudel is in vekaansietied.  Wie binnen der nait, mor wie binnen der wel.
  Hai is geboren in Amsterdam. Loater verhuusd noar Grootebroek, West Friesland.
  Regelmoatege bezuiker van ons Grunnegerlaand. Mor veural n laifhebber van Ede
  Staal. Hai het al zien CD’s en kin laidjes sikkom apmoal uut de kop. Zingt ze en speuld
  ze op mondorgel. Ook is e n soort van tenailspeler in 't Zuiderzeemuseum'. Körtom leuk
  om zo aine veur de mikrofoon te hoalen. Bie touval kwam k hom tegen op n kamping
  in Noord-Holland. In weke 37 2018  was e te gast in Toezeboudel. Ook hebben wie n verhoal
  van Tineke Boersema. t Verhoal ‘Kees’ dracht ze veur. En kommen   weer de schierste
  laidjes veurbie. Dus meerwaiten gewoon even luustern. Dit is n herhoalen van oflopen joar.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Toezeboudel aan zee. 

  Meziek, de muite weerd.

  Hier de herhoaleb van weke 34

  Toezeboudel weke 34 uutzenden 1596      Periode 17-08-2019 t/m 24-08-2019

  Dus, Toezeboudel is in vekaansietied.  Wie binnen der nait, mor wie binnen der wel.
  Wie goan terugge noar de uutzenden van weke 15. Dou haren wie t uutlangen van
  de K ter Loan pries aan Bert Hadders. Pries zel hom uutlangd worden deur Hans

  Gerritsen. Op 5 april 2019 wordt de pries uutlangd in t Restaurant van de Freaylemabörg.
  Meer waiten, kiek aans even noar de uutzenden van weke 15. Schiere meziek komt
  veurbie. Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Meziek, de muite weerd.  Hier de herhoalen van weke 33

  Toezeboudel weke 33 uutzenden 1595      Periode 10-08-2019 t/m 17-08-2019

  Toezeboudel is mit vekaansie.

  Dus, Toezeboudel is in vekaansietied.  Wie binnen der nait, mor wie binnen der wel.
  Dus n hail vol pegram. Dizze raaize goan wie terugge noar 16 meert en wel noar stad.
  Ie heuren de uutzenden van weke 14. En wel t twijde dail.  De dag van de Grunnegertoal. 
  Meer waiten, kiek aans even noar de uutzenden van weke 14.

  n Bulde luuster plezaaier.  Meziek, de muiteweerd.  Hier de herhoalen van weke 32

  Toezeboudel weke 32 uutzenden 1594      Periode 03-08-2019 t/m 10-08-2019

  Toezeboudel is mit vekaansie.

  Dus, Toezeboudel is in vekaansietied.  Wie binnen der nait, mor wie binnen der wel.
  Dus n hail vol pegram. Dizze raaize goan wie terugge noar 16 meert en wel noar stad.
  Ie heuren de uutzenden van weke 13. De dag van de Grunnegertoal.  Meer waiten,
  kiek aans even noar de uutzenden van weke 13.
  n Bulde luuster plezaaier.

  Meziek, de muiteweerd.  Hier de herhoalen van weke 31


  Toezeboudel weke 31 uutzenden 1593      Periode 27-07-2019 t/m 03-08-2019

  Toezeboudel in vekaansietied. Gain gast mor wel n buld schiere herinners.

  In dizze uutzenden n nij verhoal van Henk Puister in Vantainnoartaander "n Staarke wille".
  n Veurdracht van Siemen Pommel (Siemon van Dam). Veur drij weke leden haren wie ook
  n veurdracht van Siemen. Doar hebben wie zoveul reakties op had, vandoar nog n moal n
  biedroage. Nou aine van zien CD, Niks meer en niks minder, uutkommen in 1997. 
  In n Kovviemörgen moakt deur stichten Kostverloren en holden in Stad in 1993 haar Dirk
  Mulder n biedroage 'Zunder törf gain Stad'. Dat kinnen ie apmoal veurbie heuren kommen.
  Doarbie vanzulfm ook nog de mooiste laidjes van t Grunnegerlaand.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Wie loaten heuren aan meziek:

  Erwin de Vries  -  Vrij laand
  Roelof van der Velde  -  Vrumde
  Dubbeljoe mit Piet Buist  - Maaike
  Hans van der Lijke  -  Bie heur
  Törf  -  Wenst
  Martin Korthuis en Eddo Pol  -  Ik wil die  Hier de herhoalen van weke 30


  Toezeboudel weke 30 uutzenden 1592       Periode 20-07-2019 t/m 27-07-2019

  Kriegel   weke 30 in Toezeboudel.

  Kriegel is n nije band op t Grunnegerlaand.  Zai bestoan uut Erwin Blokzijl (bas),
  Hans Nooitgedacht (drum), Jorgen Middel (gitaar) en Rients Faber (zang). Rients
  Faber en Jorgen Middel hebben heur sporen al verdaint in t Grunnegs bie de meziek-
  ploug Krödde. Nou is e mit aander lu n nije weg in sloagen. Heur eerste   laidje is
  'Bie die'. Wie kennen wel zeggen n schier nummer dij verklapt dat wie der weer n
  schiere meziekploug bie hebben in Grunnen. Heren binnen òflopen weke in studio
  231 bie Gerard nuigd veur n gesprek. Dus as ie heuren willen wel Kriegel is, gewoon
  òfstemmen op t pegram.
  Ook heuren ie din weer n pracht verhoal van Bram Wiekens. Hai leest veur
  'Broodje gitaar' Uut zien verhoalen winkel.
  www.bramwiekens.nl
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Wie loaten heuren aan meziek:

  Martin Korthuis  -  Elke keer alles
  Margret Maas en Rieks Folgerst  -  Op fietse
  Henk Drenth  -  De tied
  Bé Schmaal  -  k Liek zoveul op die
  Kriegel  -  Bie die
  Wia Buze  -  Doe binst mien zunneschien
  Krzysztof Groen  Weerom noar vrouger  Hier de herhoalen van weke 29

  Toezeboudel weke 29 uutzenden 1592       Periode 13-07-2019 t/m 20-07-2019

  Toezeboudel in vekaansietied spesioale uutzenden moanden Juli en Augustus.

  Wie binnen der wel, mor wie binnen der nait. Dat wordt vast wel begrepen.
  In dizze uutzenden is ons huus de sluurkwinne. Mor Toezeboudel gait gewoon
  deur. Zo hebben wie dizze raaize n nij vertelster van Henk Puister een spesioale
  biedroage van Harm van der Veen. Dij het t bienoam over t Grunnenslaid. Uutzenden
  van 1991. En hebben wie n verhoal van Kees Visscher. n Biedroage uut 1995. Dus
  wel weer n uutzenden om te luustern. Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.  Wie loaten heuren aan meziek:

  Irene Wilkens  en Sikkom kult  -  Wind poest haard
  Steernvanger  - Vandoage komt
  Veur de wind  -  Eveliene
  Hans van der Lijke  -  Onder t asvalt
  Koekkoek  -  Grunnenslaid
  I.O.S  -  Altied wel aine
  Gert Sennema en Westkantstad  -  Dit is
  Wat aans  -  Roelfina  Hier de herhoalen van weke 28

  Toezeboudel weke 28 uutzenden 1591       Periode 06-07-2019 t/m 13-07-2019

  Stichten Koenraad Heidema fonds weke 28 in Toezeboudel.

  Stichten Koenraad Heidema fonds is opricht deur Hannie Heidema. Dit dut zai noamens
  heur man Koenraad Heidema dij vocht veur de Grunneger toal. De stichten het as doul om
  geld op te hoalen veur Grunneger schrievers en meziekkanten zodat de Grunneger toal kan
  veurtbestoan. Doarnoast het Koenraad  n bouk schreven titeld 'Oud Groninger Toponiemen' 
  woarin ale dorpen in de pevinsie schreven stoan. Wie van Toezeboudel binnen öfraisd noar
  Slochter en wel, toupasselker  kin t hoast nait, de K ter loan stroade. Doar het zai Toezeboudel
  ales uut de douken doan wat sukswat apmoal inhold. Dus lu, meer waiten van dit ales even
  luustern noar t pergram. Veur heur webstee goa noar
  www.koenraadheidemafonds.nl 
  Ook te heuren een verhoal van Bram Wiekens van zien 'Verhoalen winkel'op
  www. bramwiekens.nl. Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

   Koenraad Heidema                                   Soamen mit Ede Staal                             Hannie Heidema

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Roelof van der Velde  -  Onvermaaidelk
  Manlu  -  Zolaank te wachten
  Sproakwotter  -  Dreum van n vlinger
  Koen Heidema en The Rockets  - Speulman speul n laid
  Koen Heidema en The Rockets  - Hou de wind ook waaid
  Koen Hiedema en The Rockets  -  In gedachten
  Gert Sennema en Westkantstad  -  Kameroad  Hier de herhoalen van dizze weke 27

  Toezeboudel weke 27 uutzenden 1590       Periode 29-06-2019 t/m 06-07-2019

  Siemen Pommel (Simon van Dam) opnoame 1992 in Toezeboudel weke 27

  27 joar leden haren  wie op  Sapmeer  d'oavenden van Sapmeer.  t Wui apmoal holden
  in Hotel Struvé. Achterste gedailte van  Struvé wui ombatterijd (2002) tot n Supermaarkt.
  Jammer aigenlieks, omreden t gebaauw hail belangriek was veur de gemaainte H-S.
  Siemen Pommel, lu kennen hom as n man dij d'laag aan zien kont haar. As e t tenail
  opkwam was de zoal vot op zien haand. Menneg laagsalvo was den veur hom.
  Noamen, dij dou bruukt werden, doar van binnen der verschaiden nait meer.  Mor om
  dizze veurstellen van Siemen Pommel soamen mit Alex Vissering terugge te luustern
  zel joe verboazen. Vernuver joe wat mit dizze opnoame. t Stait ook in podcast op dizze 
  webstee.
  Henk Puister leverd weer n verhoal aan in Vantainnoartaander, mit t verhoal
  'Vekaansie laifde'. Vernuver joe wat. Knuterij en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Foto Fam. van Dam.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Krzysztof Groen  -  Huuswoarts
  Harbert Grezel  -  Mous
  Swinder  -  Vekaansie
  Optreden Siemen Pommel (Simon van Dam)
  Hans van der Lijke  -  Handstok en houd  (nij)
  Harry Niehof  -  Welkom wichtje (nij)  Hier  de herhoalen van weke 26.

  Toezeboudel weke 26 uutzenden 1589       Periode 22-06-2019 t/m 29-06-2019

  Sim Noordhof weke 26 in Toezeboudel.

  Joe kinnen hom vervast wel, Sim Noorhof. Menneg laid is deur Sim schreven. En as joe
  laifhebber  binnen  van koren hebben  joe hom vast wel  n  moal op de bok stoan zain,
  omreden e meer din 30 koren dirigeerd het. Sim, sikkom 72, dut t nou wat rusteger aan, het
  nog 'De Ronersingers en Opwierde 2'. Houveul laidjes Sim wel nait schreven het, wait e
  zulfm nait meer, mor menneg artiest of koor  het wel wat van hom zongen. Zien bekenste
  laid is natuulek 'De Roos' zongen deur Wia Buze. Schreven veur zien dochter Roos, mor
  mit de golden stem van Wia  is n hit worden. Begonnen as laborant in Foxhol is e al gaauw
  de meziek in doken. Want meziek is hom in zien genen mit geven. Ook waarkde e veur de
  kraant, mor as joe dat apmoal waiten willen, gewoon luustern goan.
  Ook hebben wie n verhoal van Bram Wiekens. n Verhoal uut zien Grunneger verhoalen
  winkel. Aine uut de serie Bie Pad En Weg 'Mooi stokje Grunnen'.
  Knuterij en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
   


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Bert Hadders en Joost Dijkema  -  Oog om Oog
  Krodde  -  Schier
  Be Schmaal  -  Woorden zeggen nait alles
  Wia Buze  -  Mien wad mien stilte
  Wia Buze  -  De Roos
  Johan Raspe  -  Siene Praai.
  Ronald Nihot en Richard Hoek  -  Prachteg stee

  Loater meer!


  Hier de herhoalen van dizze weke.


  Toezeboudel weke 25 uutzenden 1588       Periode 15-06-2019  t/m 22-06-2019

  Haarm van der veen en Alje van Bolhuis weke 25 in Toezeboudel.

  Dizze weke binnen wie van Toezeboudel nait ofraaizd. d'Haile uutzenden is opnomen in
  studio 231. Dizze moal hebben wie wat onderdaailen uut d' olledeuze.  De omstandegheden
  wazzen der noa.  In de joaren 90 hebben wie n bulde Grunnegeroavenden had. Toezeboudel
  was der dou al bie.   Dus matrioal genogd.   Wie loaten heuren Harm van der Veen mit n
  stuk geschiedenis, dij e altied op zien smoakelke menaaier vertelde. Zien biedroage hait

  'Paiderboeren gain Versailles'.   En heuren ie opnoames van n Grunnegeroavend uut 1997
  uut t Kielzog mit n optreden van Alje van Bolhuis.
  Nij is t verhoal van Henk Puister 'Boon bie n aander Dokter'.  

  Harm van der Veen                             Alje van Bolhuis

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Edwin Jongedijk  -  Ik drink
  Wia Buze  -  Neem ais n kind bie de haand
  Irene Wilkens  mit Sikkom Kult  -  Neem ais n kind bie de haand
  Optreden Alje van Bolhuis   -  Kielzog  1997
  Fries Wolma en Hennie Dolsma  -  Wie zingen t zulfde laid


  Hier de herhoalen van dizze weke .

  Toezeboudel weke 24 uutzenden 1587       Periode 08-06-2019  t/m 15-06-2019

  Marten Grupstra weke 24 in Toezeboudel.

  Beeldend kunstenoar, schriever, dichter en baauwkundeg ontwaarper en vandoag de dag

  bestiert e n theoater bie Blijham 'Kunst en Vliegwerk'. Dij e, soamen mit zien vraauw
  Annie, zulfm  baauwd het. Wie lopen mit baaide deur koamer en waarkploats en proaten
  mit baaide. Marten is n bezunder veulziedeg man. Wat e zugt, kin e ook moaken. En zien
  vraauw is al net zo kunzinneg, al het Annie dat loater pas deurkregen. Wie loaten baaide 
  aan t woord en din vernemen ie wat baaide apmoal doun. 
  Ook in t pergram n verhoal van Bram Wiekens in Vantannoartaander mit t verhoal Postbode
  pesten.

  Knuterij en Prizzentoatsie het Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Roelof van der Velde  -  Grunnen
  Steernvanger  -  Vandoage komt
  Gert Sennema en Westkantstad  -  Kostverloren
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Schounedeus
  Hans van der Lijke  -  Haandstok en houd  (Hans 75)  Hier de herhoalen van  dizze uutzenden. 


  Toezeboudel weke 23 uutzenden 1586       Periode 01-06-2019  t/m 08-06-2019

  Hans van der Lijke mit nije CD "Hans 75"  weke 23 in Toezeboudel.

  t Was aibels gezelleg òflopen weke bie Tinie Hoek en Hans van der Lijke. Opnoames zellen
  moakt worden veur Toezeboudel. Hans haar soamen mit zien Tinie zegt t zel schier wezen
  dat Hans in zien 75 ste levensjoar nog n CD  moaken kin. De kinder van Hans en Tinie, Vita, 
  Suze en  klaaindochter Nena, kwamen  mit n  plan,  'Zellen wie dat nait doun kinnen via
  'Crowdfunding'?. t Idee was geboren. Ook Toezeboudel stait hier hailemoal achter. Aine
  dij joaren laank ons de mooiste laidjes in de streektoal brocht het verdaint n kedo. Soamen
  mit Bert Ridderbos en Linde Nijland, ook nait de minsten, komt der weer n juwaailtje uut, as ie

  mit doun willen. n Site is der kommen (hier) en t begun is er. Elk en ain kin mitdoun en kricht
  veur zien gift ook nog n kedo. Dou k vroagd wui om opnoames te moaken, ben k soamen mit
  mien vraauw Ineke Lunshof-Reitzema vot òfraid noar n Daam (Appingedam). t Resultoaten 
  van t gesprek mit Hans en Tinie, kinnen ie  heuren in dit  pergram. Dus lu,  loat joe nuigen en
  dou mit. 
  Ook in t pergram Henk Puister mit t verhoal in Vantainnoartaander 'Geneeskunst'. 
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Gerard aan de proat mit Hans en Tinie

  Hoes  van de cd  Hans 75


  Wie loaten heuren aan meziek:

  Törf  -  Daans veur de zummer
  Irene Wilkens  en Sikkom Kult  -  Hol die vaast
  Troebadoers   -  Mien schierste foto van die
  Hans van der Lijke  -  Oet dien schounen  (nij Hans 75)
  Hans van der Lijke  -  Laand van heu en stro  (nij Hans 75)
  Hans van der Lijke  -  Ronbom  (nij Hans 75)

  Loater meer!


  Hier de herhoalen van dizze uuzenden.

  Toezeboudel weke 22 uutzenden 1585       Periode 25-05-2019  t/m 01-06-2019

  Jan Luiken Bos van de Fiebeldekwinten weke 22 in Toezeboudel.

  Wie haren nkander al veul voaker zain. Mor, t is der nooit van kommen baaide soamen in
  Toezeboudel. Datteg joar kennen wie n kander. Zulfs kommen wie nkander tegen in Limburg
  en proaten in Grunnegs mit nkander.  d' Helft van de tied zit e in Denemarken. Ach, dat zel e
  joe zulfm apmoal wel vertellen. Zien eerste optreden haar e in d' Sleutel in stad. Dou nog
  bestierd deur Koos Huizeninga in t pergram Meziek Melange van Radio Noord. Hai haar joa
  zegt tegen t optreden en het dou Bernard Meulman en Jos Meulman der bie vroagd om t spultje
  kompleet te moaken. Zo binnen de Fiebedlekwinten begonnen. Hou of t wieder apmoal goan
  is, gewoon luustern.
  Wieder in t pegram een verhoal van Bram Wiekens in Vantannoartaander mit t verhoal Rust.
  Knuterij en Prizzentoatsie het Gerard Lunshof.


  Hier Jan Luiken Bos en Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Sproakwotter  -  Dunder boven de Doldert
  Bé Schmaal  -  Ik liek zoveul op die
  Fiebeldekwinten  -  Dij doagen zunder mie
  Thomas Kjellerup  -  Hver Morgen
  Fiebeldekwinten  -  Voetballen
  Hans van  der Lijke  -  Wadwerderweg


  Hier de uutzenden van dizze weke

  Toezeboudel weke 21 uutzenden 1584       Periode 18-05-2019  t/m 25-05-2019

  Dirk van Nieuwpoort weke 21 in Toezeboudel.

  Vanoaf 1969 betrokken west bie de zaikenomroup van t Delfzicht zaikenhuus, Radio Delfzicht.
  Radioman in haart en nieren. Veul ervoaren opdoan tiedens DelfSail mit  live uutzendens. In
  2004 de lokoale omroup voor Delfzijl en Appingedam, HavenstadFM, opricht thans veurzitter. 
  Hoal Dirk mor n mikrofoon veur en hai proat wel. Aine dij hail wat vrijetied in zien kindje
  HoavenstadFM stoken het. Hai het din ook n bulde te vertellen, hou of t dij 50 joar goan is.
  Henk Puister is ook weer terugge in Vantainnoartaander. Hait verteld joe zien ofwezeghaid
  en belevenissen in t verhoal 'n Ongeluk zit in n klaain houkie'.  Ales mitkriegen, gewoon luustern
  goan. Prizzentoatsie em knuterij Gerard Lunshof.


  Dirk van Nieuwpoort.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Dion Bouwes  -  Op t wad
  Bart Corporaal  -  Aiweg de laifde
  Rien van Boven  -  Mit kovvie en mit kraant
  Edwin Jongedijk  -  Lezzen
  Alex Vissering  -  Gelok nemt mie te groazen
  Gert Sennema  -  Aarms wied open
  Alje van Bolhuis  -  Ain moal in week  Hier de uutzenden van dizze weke

  Toezeboudel weke 20 uutzenden 1583       Periode 11-05-2019  t/m 18-05-2019

  Bart Kruizinga, veurzitter K6 tegen Kanker, weke 20 in Toezeboudel.

  Op vrijdag 24 maai wordt in t theoater 'Kunst en Vliegwerk' te Blijham van Maarten Grupstra n
  Benefietconcert holden. Opbrengst is veur 't Hospice Sint Maartenhuis' in Winschoot. Lu in t
  pergram binnen, Twij Korten en Twij Langen mit Bart en Evert Kruizinga, Eltje Doddema en Harm
  Tabak en 2XY mit Anja Blauw, Paulien Muis en Rob Scholten. Veur koarten 0597-532517. Wie
  proaten uutgebraaid mit Bart. Hou e der toukommen is om zok in te zetten veur de menshaid en
  in de meziek is terechte kommen.
  Ook proaten wie mit Richard Hoek dij soamen mit Ronald Niholt heur eerste singel cd 'Prachteg
  stee' uutbrocht hebben.
  En weer n pracht verhoal van Bram Wiekens 'Stem' uut zien Grunneger verhoalen winkel.
  Körtom weer n vol pergram, dij joe alleneg kinnen verwachten in Toezeboudel.

  Prizzentoatsie en knuterij Gerard Lunshof.


  Bart Kruizinga mit Gerard.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Rene Beverwijk  -  Roar
  Richard en Ronald  -  Prachteg stee
  Krisztof Groen  -  Grunneger jong
  K2   -   Gain aine wait
  2K2L   -   Lang nkander d'haand
  Sproakwotter  -  Dreum van n vlinder
  Bert Hadders en Joost Dijkema  -  Balloade Van Eltjo Siemens  Hier de uutzenden van dizze weke

  Toezeboudel weke 19 uutzenden 1582       Periode 04-05-2019  t/m 11-05-2019

  Kees Visscher mit n opnoame uut 1992. Dou gaf e zien bouk Martha uut de vertelsters
  van spoorwieke. De prille laifde tussen n schouljong en t Jeudse wichie Martha. Doarnoast
  schreef e ook andere verhoalen over d'oorlogstied. Hiervan loaten wie heuren t verhoal
  Postzegels. n Aangriepend  verhoal dij e zo beeldend schreef, dast ales zugst gebeuren. 
  Weer n hail aander verhoal van Tineke Boersema het niks mit oorlog te moaken, mor komt
  van dizze tied. Nijmoodse dingen word op n ludieke menaaier schreven. t Verhoal Priezenlezer.
  Dizze uutzenden gain gasten, dij kommen ankommen weke weer veurbie. Omreden wie
  binnen der nait, mor binnen der wel.  Dus, eerder opnomen.
  Prizzentoatsie en knuterij Gerard Lunshof.  Wie loaten heuren aan meziek:

  Hans van der Lijke  -  Doarom zing ik
  Roelof van der Velde  - Vrijhaid
  T
  örf  - Paradieske
  Askay Brothers  -  Naargens beter as thuus
  Jan Henk de Groot  -  Noeit meer missen
  Maas en Folgerts  -  Op fietse
  Gert Sennema en Westkanstad  -  Dit is
  Bé Schmaal  -  Woorden zeggen nait ales. 


  Hier de uutzenden van dizze weke.

  Toezeboudel weke 18 uutzenden 1581       Periode 27-04-2019  t/m 04-05-2019

  Harm Tabak uut n Daam (Appingedam) in weke 18 te gast in Toezeboudel.

  Hai het zok zulfm t gitaar speulen aanleerd. Geft nou gitaarles op de meziekschoul
  in n Daam en speuld nou ik verschaiden bands. Zien haile ziel en zoaleghaid gooit e 
  in zien meziek. Zien eerste laidje in t Grunnegs was 'Surven op t Schildmeer' mit Harm
  Tabak en The Flashbacks. Doarnoa ging t rap mit t Grunnegs, kwam Eltje Doddema tegen
  en lu nuimden zok Veur de Wind. Kwamen mit de Goliath laidjes (tracks) uut. t Meziek
  wereldje in Grunnen is klaain, vandoar dat baaide lu Bart en Evert Kruizinga tegen kwamen
  van K2. Soamen meziekmoaken leek de vaar man wel wat. t Klonk goud en vandoar dat
  noast dij aandere bands Twij Körten Twij Langen veur Haarm hail belangriek worden is.
  Weekends is e voak van huus omreden e speulen mout. Wie hebben t der over mit
  Harm. Willen ie ales aan de wait kommen, gewoon luustern goan.

  Ook in t pergram een verhoal van Bram Wiekens 'Ridderkerk'. Hier zien site.
  Prizzentoatsie en knuterij Gerard Lunshof.

  Aan de proat mit Harm Tabak.

  Meziek dat veurbie komt:

  Streenvanger  -  Vandoage komt
  Bart Corporaal en band  - Aiweg de laifde
  Wia Buze  -   Doe bist mien zunneschien
  Harm Tabak & The Flashbacks  -  Surven op t Schildmeer
  Veur de wind  -  Dizze polder
  Twij Körten Twij Langen  - Mien dag

  Bert Hadders en Joost Dijkema  -  Station Daam  Hier de uutzenden van dizze weke.

  Toezeboudel weke 17 uutzenden 1580       Periode 20-04-2019  t/m 27-04-2019

  DVHN streektaalpries weke 17 in Toezeboudel.

  t Was aibels gezelleg in de Winsinghhof in Roden. Doar wui de DVHN streektoalpries uutlankt.
  Wie van Toezeboudel hebben der opnoames van moakt. Om te pruiven hou t dij oavend was
  zellen ie toch noar Toezeboudel luustern mouten. Omreden wie RTVNoord en RTVDrenthe der
  nait zain hebben. Veur de pries wassen veurdroagen CD/DVD/Overeg, De Grup van Iemands-
  land, Irene Wilkens mit Sikkom Kult dat veur heur CD Sikkom Kult en Marlene Bakker veur
  de CD Raif. Veur de pries Proza /Poezie, Suze Sanders mit Vioolties an zee, Rieks Siebering
  mit Verjaag met mij de rikken van mien laand en Anne Doorbos mit De paddenvanger.
  De Juryleden veurzitter Erik van Oosterhout, Jannie Kuipers, Geesjen Doddema, Ingeborg
  Nienhuis en Jan Wierenga. Loat joe nuigen en luuster noar Toezeboudel weke 17.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  V.L.N.R.
  Winnoar van de streektoalpries (Proza/ Poezie)  Anne Doornbos mit De Paddenvanger.
  Winnoar pebliekspries Irene Wilkens en Sikkom kult.  CD Sikkom kult.
  Winnoar van de streektoalpries ( CD/DVD/Overige) Marlene Bakker  CD Raif.
  Borgmeester van Emmen en veurzitter jury Erik van Oosterhout.

  Meziek dat veurbie komt:

  Veur de wind  -  Dizze polder
  Irene Wilkens  -  Nog ain moal
  Edwin Jongedijk  -  òfschaid
  Harm en Roelof  -  Kleur
  Marlene Bakker  -  Doe waist beter
  Irene Wilkens  -  Noeit allain
  Roelof van der Velde  -  Onvermaaidelk.  Hier de uutzenden van dizze weke


  Toezeboudel weke 16 uutzenden 1579       Periode 13-04-2019  t/m 20-04-2019

  Jan Henk de Groot in zien Aigenhaimers  Hans van der Lijke  weke 16 in Toezeboudel.

  In zien tejoater veurstellen het Jan Henk de Groot oflopen zundag  Hans van der Lijke nuigd.
  Zoal woar d'veurstellen holden wui, 60 man, was uutverkocht en din ook volle bak. Touheurders
  hebben, aan de reakties te heuren, n schiere mirreg had. Twij moal drij ketaier vlogen veurbie.
  Jan Henk en Hans, baaide nait op heur mondje valen, vlogen din van t aine verhoal in t aander dij
  betrekken haar op t laid wat der opvolgde. Wie van Toezeboudel hebben der wat opnoames van
  moakt in zellen joe wat heuren loaten wat zoal passeerd is. Meer waiten, gewoon luustern goan.
  Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof


  Hans van der Lijke en Jan Henk de Groot

  Meziek dat veurbie komt:

  Eddie Koekkoek  -  Grunnens laid
  Verschaiden laidjes van Jan Henk de Groot en Hans van der Lijke 
  Fries Wolma en Hennie Dolsema  -  Wie zingen t zulfde laid

  Hier  de uutzenden van dizze weke.

  Toezeboudel weke 15 uutzenden 1578       Periode 06-04-2019  t/m 13-04-2019

  Bert Hadders mit K ter Loanpries weke 15 in Toezeboudel.

  Vanòf 1985 wordt dizze pries  al aan lu dij zok verdaainstelk moakt hebben veur t Grunnegs

  uutlangd. Bert Hadders het hom dit joar dik verdaaint. Bert Hadders komt uut 2e Exloëmond. 
  Zien toal wordt zowel in  Drenthe as in Grunnen sproken. Speulde joaren soamen mit zien
  band De Nozems  en loater   speulde hai in de   Meziektheoaterveurstellen Roegzaand van
  Iemandslaand. Pries wordt uutlangd deur Stichten Grunneger bouk. Vandoag de dag is e te
  zain en te  heuren in  de veurstellen  De Grup. En toert en  mit Joop Dijkema rond mit zien
  veurstellen  Kokeleko. Pries zel hom uutlangd worden deur Hans Gerritsen. Op 5 april 2019
  wordt de pries uutlangd in t Restaurant van de Freaylemabörg. Kinnen ie der nait biewezen
  mor toch geern ales mitkriegen din, even òfstemmen op dit pergram. Wie moaken opnoames.
  Ook in dit pergram n verhoal, uut t bouk Bie Pad en Weg, van Bram Wiekens mit Verloren.
  Boeten dij prizzentoatsie om, heuren ie schiere Grunneger laidjes.
  Prizzentoatsie en Knuterij Gerard Lunshof. 

  Bert Hadders kriegt zien K ter Loanpries.

  Meziek dat wie heuren loaten:

  Fries Wolma en Hennie Dolsma  - Wie zingen t zulfde laid
  Bob Heidema  -  Mooie vogel
  Bert Hadders  -  Balloade van Eltje Siemens
  Bert Hadders  -  Domnee Domnee
  Bert Hadders  -  Station van Daam
  Hans ten Have  -  Ons Ede


  Hier de uutzenden van dizze weke  Toezeboudel weke 14 uutzenden 1577       Periode 30-03-2019  t/m 06-04-2019

  Nog ain moal Dag van de Grunneger toal weke 14 in Toezeboudel.
  Omdat wie mor n uurtje in d' weke hebben, nog n moal n dag van de Grunneger toal.
  Wie hebben zo'n bulde te proaten had. Ach, aigenlieks kinnen wie wel 10 uutzendens
  moaken. Mor, bie dizze dag holden wie t bie twije. Wie proaten mit o.a.   Jan Bos en
  hebben wie t bienoam over zien bouk Tiggeljong. Ook proaten wie mit Tonko Ufkes en
  hebben wie t over t onstoan van de dag. En ben k even  aanschoven bie Ingeborg
  Nienhuis en hebben wie t o.a. had over heur waarkwinkels (werkshops) dij ze geven het. 
  Proaten mit Joyce Bodewes en Rob Rosendahl, schriever dichters, das altied gezelleg.
  En het Mijke Stedema n kinderbouk uutgeven mit n poar vrijwillegers.
  Leest Henk Puister n verhoal veur 'Twij neven en ain emmer'
  in 'Van t ain noar t aander'.  Verhoal (
  Youtube
  Joe mouten wel luustern om ales te waiten.  Knuterij en prizzentoastie Gerard Lunshof.
  Meer waiten? www.gerardlunshof.nl.

  Proaten mit Ingeborg Nienhuis      Proaten mit Mijke Stedema

  Meziek dat wie heuren loaten: 

  Age van der Velde Kattendaip Blues
  Veur de wind  -  Sloet dien ogen
  Bert Hadders  -  Pekelderwichter
  Marieke Klooster  -  Twijde perron
  Gerry Wolthof  -  As mie de schounen binnen versleten
  Roelof van der Velde  - Onvermaaidelk  
     Hier de herhoalen van dizze weke.

  Toezeboudel weke 13 uutzenden 1576       Periode 23-03-2019  t/m 30-03-2019

  Dag van de Grunneger toal weke 13 in Toezeboudel.

  De schierste dag van t joar, veur dij zok mit Grunnegs bezeg hold, was 16 meert 2019.
  Dou was t drok in t gebaauw van d' Grunneger archieven - Cascadeplaain 4/10. Dou wui doar de dag van de Grunneger toal holden.
  Ook dit joar binnen wie van Toezeboudel weer òfraaisd. Wat haren lu van d órganisoatsie
  weer n pokkel vol waark had. Wie hebben der weer opnoames moakt. Zo heuren ie, dizze

  raaize, Koos Wiersema veurzitter Centrum Groninger Taal en Cultuur. Gedeputeerde van
  Cultuur Henk Staghouwer, dij de dag opend het. Ook  de rechten (erven) van t Woordenbouk
  schreven deur Korneles Ter Laan wui deur d'oldste klaaindochters aan  prof. dr. Goffe Jensma
  uutlangd. Hou dat goan is, gewoon even luustern.
  Ook proaten wie mit midwaarkers, kiekers en touheurders van dij dag.
  In dizze uutzenden ook weer n pracht verhoal van Bram Wiekens uut t bouk 'Bie pad en
  weg' t verhoal 'Echte manlu'. (
  video) En draaien wie weer schiere Grunneger laidjes.
  Knuterij en Prizzentoatsie Gerard Lunshof.
  Uutlangen rechten woordenbouk K ter Laan aan prof. dr. Goffe Jensma

  Foto van Pjotr Wiese kin joe
  hier vinden. 

  Meziek dat wie heuren loaten:

  Troebadoers  -  Noar hoes
  Sproakwotter  -  De nacht
  Rieks Folgerts en Margret Maas  -  Kom even zitten bie mie op t baankje
  Krödde  - Bezeerd
  Wia Buze  -  Heb mie laif
  Irene Wilkens en Sikkom Kult  -  Schounedeus
  Hans van der Lijke  -  Onder t asfalt


  Hier de herhoalen van dizze weke.


  Toezeboudel weke 12 uutzenden 1575       Periode 16-03-2019  t/m 23-03-2019

  Vaarde Grunneger Laidjesfestival dizze weke in Toezeboudel.
  t Was weer aibels gezelleg in de Grunnegersproak. Doar was Zotterdag 9 meert
  t vaarde Grunneger Laidjesfestival. In d'jury zaten Peter Krabbendam, Tonko
  Ufkens en Erna Moragues. 11 dailnemers haren zok opgeven. n Keur van verschaiden
  hait. Jury haar  t der din ook slimstoer mit op nummer aine te kaizen. t Pebliek kon
  stemmen veur de peblieks pries. Wie van Toezeboudel hebben der opnoames van
  moakt en zellen joe loaten heuren hou of zukswat apmoal goan is. Wie verklappen
  wel dat de dailnemers apmoal even veurbie kommen. Willen joe dit ook nog n moal
  beleven der is n verslag van n dik haalfuur moakt. Prizzentoatsie van dij oavend
  haar Tineke Rouw. Gewoon lustern goan, waiten joe hou ter heer ging.
  Ook in t pegram n verhoal van Henk Puister in 'Van t ain noar t aander'. n Verhoal
  dat aansloet op t bouk 'Weerom noar Vrouger'  'Gerechteghaid noa n gloepstreek'.
  Knuterij en prizzentoatsie  Gerard Lunshof.  Meziek dat wie loaten heuren:

  Roelof van der Velde  -  Onvermaaidelk
  Hé olle  -  Harry Niehof
  Körde gedailtes  -  Ale dailnemers

  Bart Corporaal  -  Aiweg de laifde    1e pries Jury
  Tineke Rouw  -  As ik in dien ogen kiek


  Hier  de herhoalen van dizze weke  Toezeboudel weke 11 uutzenden 1574       Periode 09-03-2019  t/m 16-03-2019
  Zuver Scheerwol te gast in Toezeboudel. 

  Sijtse Scheeringa en Fries Wolma 'Zuver Scheerwol' te gast aan toavel bie Gerard Lunshof.
  Aan keukentoavel bie Sijtse thuus hebben lu proat over t tot stand kommen van Zuver
  Scheerwol. Dat de noam n soamenvoegsel is van Scheeringa en Wolma wait wie apmoal.
  Mor hou lu soamenkommen binnen en dat heur meziekkeus dicht bie nkander licht mout
  hoast wel. Sijtse haar al joarenlaank zanger/laidjesschriever en Fries joarenlaank speuld
  as gitaarrist in de bekende groep 'The Javelins'. Doarnoast speulde Fries ook nog in

  o.m.

  in Ash-Tray, Reno & Frisby, Sundown,.   Noa t bie nkander kommen hebben lu al hail wat laidjes
  schreven en moakt . Sums stevege boerenrock en din weer n rustege ballad, moakt heur meziek
  specioal. Mainste teksten kommen  van Fries. Zomor n poar laidjes, Ik bin n trekkergek', 'Boeren

  on the move', 'Baiten, mais en koren', 'Roelien', 'Tik tak tun', 'Trammelaant op t pladdelaand' en

  'Vrijhaid' Veur baaide manlu binnen de bandleden Wally van der Reijd en Erik Kuipers hail

  belaangriek. k Zel gewoon luustern goan, din kommen ie n bulde aan de wait.

  Ook in t pergram n verhoal van Bram Wiekens 
  Bram leest om d' vattien doage n verhoal veur

  uut t bouk 'Bie pad en weg'. Dizze raaize 'Pazen'. Hier t verhoal op youtube
  . En wie draaien weer

  schiere Grunnegerlaidjes. Knuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Stem n moal of op www.gerardlunshof.nl

  Foto:   De Streekkrant.nu 

  Wie loaten heuren aan meziek:.
  Alex Vissing  -  Mien schierste foto
  Gert Sennema  met Westkanstad, Sijtse Scheeringa
  Martin Korthuis en Jan Henk de Groot -  De zun komt op in t Westerkwartier
  Erwin de Vries  -  Merel
  Zuver Scheerwol  -  Piene in mien haart
  Zuver Scheerwol  -  Maxie Jakker
  Zuver Scheerwol  -  Karnaval
  Manlu   -  Zolaank te wachten
  Hier  de herhoalen van dizze weke


  Toezeboudel weke 10 uutzenden 1573       Periode 02-03-2019  t/m 10-03-2019


  Bé Schmaal mit cd prizzentoatsie in Toezeboudel.


  Oflopen 24 feberwoarie wui Bé Schmaal zien eerst album CD prizzentaaierd in
  van Beresteyn in Veendam. In n klaain bovenzoaltje woar mor laifst 135 lu bie
  nkander zaten om Bé zien eerste album cd t voutlicht te loaten zain en heuren,
  was t  goud toeven. Elk en ain het genoten van n goeie prizzentoatsie van zien
  cd. n Geweldig stuk meziek het der veur zörgt dat elk en ain genoten het. Lu
  dij t apmoal nog weer n moal willen mit moaken, kin k alleneg mor zeggen,
  'Gewoon luustern goan!'  En vuil even weer dij 24 feberwoarie terugge. Puur
  radio en in geweldege n ambiance. 
  Noast dat de CD prizzentoatsie terugge is te luustern, komt ook Henk Puister


  mit n verhoal in 'Vantainnoartaander'. Zien verhoal uut de serie Moeke en

  Mulder 'Mulder, Poppo en Pipo. (verhoal)  
  K
  nuterij en prizzentoatsie Gerard Lunshof. Dus, gewoon luuster goan.
  Sikkom n uur laank. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  CD kopen goa noar  Bé Schmaal


  We loaten heuren aan meziek:
  Nul viefteg  -  Leed is leden
  Gert Sennema en Westkantstad - Kom
  Fiebeldekwinten  -  Tel verske veur klaaine oapen
  En verschaiden nummers van de nije cd 13 bie 60
  Hier  de herhoalen van dizze weke  Toezeboudel weke 09 uutzenden 1572       Periode 24-02-2019  t/m 03-03-2019

  Directeur Nationoal Bus Museum Bart Bekkering in Toezeboudel

  Maistied zeg k tegen de luusteroars, 'k Heb altied mien mikrofoon bie mie, dus kom
  k joe n moal tegen, din kin t mor zo wezen dat joe n moal in Toezeboudel kommen'.
  Dat leste overkwam van weke Bart Bekkering. Der haar mie n gast in t veuren òfbeld
  en luip k, op nog gain 100 meter van mien huus òf langes t Nationoale Bus Museum.
  k Haar mie mifrofoon in buutse en docht, 'Loat k dij man, dij Bart Bekkering ais vroagen.
  Dij het vast wel wat te vertellen over zien museum.' En jawel, k huil hom de mikrofoon
  veur en hai proate t honderd uut. Ook vertelde e dat zai 13 april opendag haren. Veur joe

  de gelegenhaid om groates ales in dat geweldeg schiere museum te bekieken. Wat e nog
  meer te vertellen haar, gewoon luustern goan. Link:  Bus Museum
  Twij wekelieks lomt ook veurbie in Toezeboudel Bram Wiekens mit n vertelster uut zien
  bouk 'Bie pad en weg'. (
  zie YOUTUBE) Dus lu, mit nkander weer n schier pergram woar
  joe ook nog de schierste Grunnegerlaidjes veurbie heuren kommen.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Bart Bekkering in gesprek mit Gerard Lunshof


  Open dag op 13 april. 
    
  Wie loaten heuren aan meziek:

  Hans van der Lijke  -  Johanna
  Bé Schmaal  -  Woorden zeggen nait ales  (NIJ)
  Harry Niehof  -  Hé olle
  Krödde  -  Sloten bouk
  Javelins  -  Weerom om noar de sixtees
  Los Bomberos   -  Cuba Blues
  Roelof van der Velde   -  Vrijhaid


  Hier de herhoalen van dizze weke


  Toezeboudel weke 08 uutzenden 1571       Periode 17-02-2019  t/m 24-02-2019

  Fieke Gosselaar weke 08 te gast in Toezeboudel.

  Fieke Gosselaar (1982) gruide op in Finnerwoll (Finsterwolde).  Zai waarkt as 
  strafrechtjuriste bie d' Rechtbaanke Noord Nederland. Zai schrift t mainst poëzie
  in t Grunnegs en proza in het Nederlands. Zai schrift veur t  tiedschrift Toal en

  Taiken en veur t digitoale tiedschrift Oader. Ook waarkt zai mit aan 'De dag van

  de Grunneger toal. In 2013 verscheen heur debuutbundel Nova Zembla
  . Sinds de
  zummer van 2012 leest zai elke vrijdagmörgen, loater de zotterdagmörgen, n
  column veur in t pergram 'De Centrale' van RTV Noord. In 2018 is doar n boukje
  van verschenen 't Leven as olifant puzzel'. Aandere uutgoaven van heur binnen

  'Het land houdt van stilte' en 'Tussen de Anderen'. Biedroage Fieke (YOUTUBE).
  Wieder in pergram Henk Puister mit n biedroage in 'Vantainnoartaander' mit
  t verhoal 't Wichie en de prof Grunneger'. Meer waiten? Gewoon luustern!

  Wie loaten heuren aan meziek:
   
  Krödde  -  Sloten bouk
  K2  -  Gain aine wait
  Klaas Spekken  -  Hommeldebommel
  Marlene Bakker  -  Heufd as helm
  Glas Scheele en Lass  -  Diezeglaand
  Swinder  -  Kin nait sloapen
  Martin Korthuis  -  Olle laifde.   Hier  de herhoalen van dizze weke.


  Toezeboudel weke 07 uutzenden 1570       Periode 10-02-2019  t/m 17-02-2019

  Gert Sennema weke 07 te gast in Toezeboudel
  Gert Sennema is n geboren Griepskerker. Geboren in 1962. Doar is e ook groot
  gruid. Mit 18 joar  is e  òfraaisd  noar stad  woar e noar  de Academie  Minerva
  goan is. Noa wat omzwaarvens deur   stad is e loater toch mor weer terugge goan
  noar  Griepkerk.  Gert schrift  en proat in t Westerkwartiers-Grunnegs. Is beeldhouwer
  muzikant en geft les. Mit zien meziekploug Westkandstad is e allaank  gain vrumde meer.
  In 2011 kreeg e de K ter Loan pries van stichten Grunneger Bouk. Veur zien inzet veur
  t Grunnegs. Ook het e verschaiden projecten mit totstand brocht. n Poar: 'Ruige
  Paradijs' 'Swet' en Stien of bragel. Wat e aigenlieks t schiertse van ales vind, gewoon
  even luustern goan. Ook in dit pergram n verhoal van Reinder Willem Hiemstra mit
  'Het onderspit'. Meer waiten, gewoon even luustern goan en kiek aans ook even op
  Prizzentoatsie  Gerard Lunshof


  Wie loaten heuren aan meziek:
  050  -  Siepeltjevlaais
  Veur de wind  -  Elke dag
  Gert Sennema mit Westkandstad mit  - Veur dij
                                                                      Dit is
                                                                      Aarms wied open
  Fiebeldekwinten  -  Ik ben de Bulgaar  Hier  de herhoalen van dizze weke.


  Toezeboudel weke 06 uutzenden 1569        Periode 03-02-2019  t/m 10-02-2019
  Mainstied zeg k aan t ende van mien pergram, 'Ik heb altied mien mikrofoon bie mie doarom
  kin t mor zo wezen, dat wanneer ik joe tegen kom,  joe in t radiopegram Toezeboudel terechte
  kommen kinnen'.  Nou, òflopen weke kwam k de tenailploug Con Amore tegen in 'De Hooge
  Horst' op t Hoogezand. Doar haren lu uutvoeren. Zai speelden doar t bliedspultje 'Loat t kadaster
  mor opdroaven' van Peter Damen. k Heb mien mikrofoon pakt en heb mit verschaiden lu proat.
  Veurzitter Fred Hulsing, regisseur Bé  van der Tuuk en verschaiden speulers. Ook de uutboater
  van t zoaltje, Alle Douma, kwam zien zegje even doun. t Was n aibels schiere oavend. Dat lu
  deur de 61 joar dat ze speulen tenailspeulen kinnen dat hebben wie wel zain. Willen joe t n
  klaain beetje mit moaken hou of t dij oavend der heer ging, gewoon luuster goan. 
  Ook in pergram Henk Puister dij n poar schiere gedichten veurleest in 'Vantainnoartaander'.
  De noam van zien biedroage 'Bliede veur dat t zeer dut.'  (
  LINK YOUTUBE)
  En vanzulfm weer schiere Grunneger laidjes.
  Prizzentoatsie Gerard Lunshof.


  Wie loaten heuren aan meziek:
  2 Körten 2 Langen  -  De kaans is klaain
  Marcel Hensema en zeun Berend  -  Gras van mien laand
  Troef mit Alma Loorbach  -  Aan zee
  Martin Korthuis  en Eddo Pol  -  Onderwegens
  Bé Schmaal  -  k Liek zoveul op die
  Rieks Folgerts en Margret Maas  -  k Heb die zain in traain
  Zuver Scheerwol  -  Karnaval
     Hier de herhoalen van dizze weke.

  Toezeboudel weke 05 uutzenden 1568        Periode 27-01-2019  t/m 03-02-2019
  Grunnegs en de Grunnegersproak weke 05 in Toezeboudel. 

  t Is slim stoer om de Grunneger Sproak ‘Der Aa – Theater’ draaiende te holden. Netuurlek is
  t slim stoer. t Spultje draait op vrijwillegers en veul is der in t Grunnegs nait meer te doun.
  Mor as wie Joan Stam, veurzitter, leuven maggen zel de soamenwaarken mit de Oosterpoort
  n uutkomst wezen. Dit prachtege theoater, n riekdom veur Stad en ommelaand, mout beholden
  blieven. Aan de vrijwillegers zel t vaast nait liggen. Dij levern aal heur vrije tied in veur t in
  staand holden van t gebaauw. Zotterdag 20 jannewoarie haren lu heur nijjoarsveziede. n Lutje
  50 man wazzen op de veziede ofkommen.  Toezeboudel het mit verschaaident van heur proat.
  t Vuil wel op dat der mor waaineg lu wazzen dij n klaain beetje Grunnegs pruiten. Bie de mainsten
  was t:  ‘Ik versta het wel  maar spreek het niet!’     De meziekploug  ‘Manlu’  mit Marco en Dewi
  Veldman, Arie Drenth en Dion Bouwes en ook ‘Steernvanger’ mit Marco Veldman, Peter van der
  Struik, Matthijs Vogt Dion Bouwes en Dennis Krottje, zörgden veur de meziek. t Was n geweldege
  middag. Minsen dij der bie waren vonden t in elks gevaal aibels schier. Toezeboudel het opnoames
  moakt en let verschaaident personen aan t woord.
  In weke 05 besteden wie aandacht aan t haile gebeuren van zundag 20 jannewoarie. De muite
  weerd om te luustern.  Proaten mit Dion Bouwes en Marco Veldman


  Proaten mit Joan Stam

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Lianne Abeln  Wilde hoaren

  Manlu – Zolaank te wachten

  Steernvanger  -  De wereld in mien kop

  Steernvanger  -  15 joar

  Koekkoek  -  Grunnenslaid

  Krzysztof Groen  - Weerom noar vrouger  Hier de herhoalen van dizze weke.


  Toezeboudel weke 04 uutzenden 1567        Periode 20-01-2019  t/m 27-01-2019
  Tenailverainen 'Mitnkander' uut Beem  dizze weke in Toezeboudel.

  n Old tenailregiseur gingen soamen mit n stel buurtgenoten aanloop mit n tenailstuk.
  t Ging zo goud en haren d'smoak goud te pakken dat lu deur goan binnen. Vandoar dat
  lu in 1996 n tenailverainen opricht hebben. De noam van de verainen was zo vonden.
  'Mitnkander' wui kozen en  intussen is de verainen n bekende in Beem en doar wied
  om hen. Dit joar speulen lu n stuk van Nico Torrenga 'Ik heb der niks gain verlet om....
  As t dat mor wais!' onder regie van Johan Brokken. Wie proaten mit Bea Plijter en Alex
  Jan Rollema.
  Hier heur webstee
  .

  Wieder in t pergram  Henk Puister mit n hoagel nij verhoal  in 'Vantainnoartaander'
  De noam van t verhoal 'Ome Henk, ik goa traauwen'.  (LINK YOUTUBE)  Wieder
  vanzulfm weer schiere Grunnegerlaidjes. Prizzentoatsie, soamenstellen en
  knuterij Gerard Lunshof.
   

  Wie loaten heuren aan meziek:
  Martin Korthuis  -  Ziel
  Arnold Veeman  -  Proatjesboksemlaid
  Johan Raspe -  Zien fietske
  Age van der Velde  -  Naacht van stad
  Dion Bouwes  -  Op het wad
  Roelof van der Velde
  Troebadoers  -  Ons volk

  Hier de herhoalen van dizze weke


  Toezeboudel weke 03 uutzenden 1566        Periode 13-01-2019  t/m 20-01-2019


  Robb Kauffman dizze weke in Toezeboudel.
  Mennig persoon dij in d' stad mit meziek aanloop is en doar speuld het kin hom, Robb
  Kauffman. Roem zesteg joar zit e in t organisaaier van meziek festivals. Bekende noamen
  dij doar bie heuren binnen, Noorderzon, Noorderslag en Sterren in het park. Al het t mor
  n joar duurt, Tour 66 was ook n kindje van hom. 'Appolo' ook wel 'Concert zaal de Jong' 
  nuimt, bie de jeugd 'Diddeldoevie' het t langer volholden. Brand moakte n einde aan de
  concertzoal. Verschaiden bands hebben doar speuld. n Poar noamen The Outsiders mit
  Wally Tax  en  The Motions.  Vrouger luip Robb,   mit laank hoar, mor dat is e al joaren
  kwied.    Nou is e bestuurslid  van de  Grunnegersproak   en   organisaaierd e o.a. t
  Grunneger Laidjesfestival.     Veur opgoave,    t kin nog tot  15 januoarie op  
  laidjesfestival2019@deraatheater.nl.
  'Ook kinnen ie noar d'nijjoarsveziede op 22
  Januoarie' ,zo verteld hai ons. Doar verteld op Robb joe meer over. Hier de site. 
  Robb is n schiere proater en as ie ales waiten willen, gewoon luustern.
  Wieder in t pergram n verhoal van Reinder Willem Hiemstra.  
  Pizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Harm Tabak  -  Nait de leste
  René Beverwijk  -  Ik heb altied wat
  Irene Wilkens mit Sikkom Kult  -  Zundagskind
  Harry Niehof mit Los Bomberos - Swaade leegte
  André Brals  -  Bruilofsfeest
  Manlu -  Zolaank te wachten  (Winnoar Grunneger laidjesfestival 2018) 
  Clip
  Hier de herhoalen van dizze weke.

  Toezeboudel weke 02 uutzenden 1565        Periode 05-01-2019  t/m 13-01-2019


  Swaart eind van t joar in Toezeboudel.

  Twij dingen stoan centroal in Toezeboudel. Al binnen t aigenliek twij totaal aandere dingen.
  Wie zellen aandacht besteden aan t uuttied kommen van Chris Ridenberg. Vanòf 1985 aanloop
  mit t Grunnegs. Ain LP en twij CD's het e uutbrocht.  Dat e der  mit stoppen  mos was vanwege
  n slimme zaikte. Op 29 december 2018 is Chris, uuttiedkommen. 25 joar laank was e  elke
  zundagmörgen ook te  heuren in  Toezeboudel, omreden hai t   begunlaid  moakt haar veur
  Toezeboudel. Soamen mit Henk Puister zel wie hom even weer veur t voutlicht hoalen. En
  bedanken veur wat e zoaal veur t Grunnegs doan het.
  t Aander is dat HarenFM stoppen mos op 29 december mit uutzenden. Stekker mos der uut
  omreden zai stoppen mos vanwege de herindailen. Ze valen nou onder de gemainte Grunnen.
  En proaten wie mit Auke van Hal. Radiomoaker vanòf zien 15e joar. Nou is Auke 75, dus moakt e
  al 60 joar radio. Dij dag was veur hom de leste moal achter de mikrofoon kroepen. We proaten
  mit hom hou of t wieder gait. Dus lu, nijschiereg, òfstemmen op Toezeboudel.
  Prizzentoatsie, Regie en Knuterij Gerard Lunshof. 
  Chris Ridenberg uuttied kommen.  Hier n eerbetoon aan hom.

  Cnris Ridenberg                                            Auke van Hal 

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Edwin Jongedijk  -  Ik drink
  Klaas Spekken  -  Laifde van mien leven
  Sproakwotter  mit Erik Hulsegge  -  Koeperlaand
  Askay Brothers  -  Doe waist wel
  Chris Ridenberg  -  Dij stroat
  Chris Ridenberg  -  Moi stad
  Lianne Abeln  -  Zusters op maarkt
  Hans v/d Lijke  -  Haile wereld is kunst.  Hier de herhoalen van dizze weke.

  Eerste uutzenden van  2019.

  Toezeboudel weke 01 uutzenden 1564        Periode 30-12-2018  t/m 06-01-2019

  Ja lu, d' eerste uutzenden van t nije joar. Vanzulfm n hail goud joar 2019 touwinst. Dat wie der nait
  binnen, dat zellen joe vervast wel begriepen kinnen. Wie kieken din in dizze uutzenden terugge op
  2018. Dou haren wie de 'Dag van de Grunneger Toal'. Wie haren doa n gesprek mit Jan Veldman en
  mit Henk Scholte. Dat der dit joar weer n 'Dag van de Grunneger Toal' is, begriepen joe vervast ook wel. 
  t Gesprek mit Scholte  gait over dingen dij der dit joar ook weer binnen. Nait west? Goa n moal hen. Wie
  van Toezeboudel binnen der ook weer en moaken opnoames. Schrieven joe en hebben joe n schier
  verhoal din nemen wie dij op en zellen wie in de uutzenden bruken. Ook komt e op YouTube. Schier
  toch, of nait din.
  Ook komt n verhoal veurbie in 'Vantainnoartaander' van Tineke Boersema 'Mit de auto noar Holland'.
  Dizze uutzenden is d' muite weerd om te luustern. Prizzentoatsie Gerard Lunshof.

  Wie loaten heuren aan meziek:

  Vandoage  -  Gelukkeg nijjoar
  Fries Wolma  -  n Joar is zo veurbie
  Dion Bouwes en Dennis Krotje  -  De wereld in mien kop
  Jan Henk de Groot  -  Evenwicht
  Krzysztof Groen  -  Noar de volgende ronde
  Burdy -  Gelukkeg nijjoar
  Törf   -  Sleifer NR:36